Artikel

Uddannelsesparat i 8. klasse

Hvis din søn/datter bliver vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, overtager du som forælder ansvaret for hans/hendes valg af ungdomsuddannelse og for ansøgningen, der skal laves i 9. klasse.

Hvis din søn/datter bliver vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, vil han/hun blive betragtet som uddannelsesparat også i 9. klasse, med mindre hans/hendes karakterer falder, eller de personlige og sociale forudsætninger ændrer sig markant.

Fold alle afsnit ud

Kollektiv vejledning

Du og din søn/datter forventes at være selvhjulpne i processen frem mod valget af ungdomsuddannelse og ansøgning. UU-vejlederen på skolen leverer ikke individuel vejledning til uddannelsesparate unge, men din søn/datter vil deltage i kollektiv vejledning, leveret af UU, i løbet af 8. klasse.

Introkursus

I 8. klasse skal din søn/datter også på introduktionskursus på ungdomsuddannelserne i alt 5 dage. På introduktionskursus besøger din søn/datter en eller flere ungdomsuddannelser og får et indtryk af hverdagen og undervisningen på uddannelsesstedet. Introkursus arrangeres af skolen og UU-vejlederen i fællesskab. Læs mere i Introduktionskurser i 8. klasse.

Jeres forberedelse til valg af ungdomsuddannelse

Både den kollektive vejledning i skolen, introkurset og uddannelsesparathedsvurderingerne i 8. klasse vil typisk lægge op til, at du og din søn/datter begynder at tale om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Din søn/datter er vurderet uddannelsesparat, men har måske mange muligheder i uddannelsessystemet, som han/hun endnu ikke kender.

Som hjælp til at lære mulighederne at kende og finde den rigtige vej kan I bruge UddannelsesGuiden (ug.dk) og eVejledning.

Brug ug.dk:

eVejledning:

I kan også selv tage til Åbent Hus på uddannelsesinstitutionerne eller besøge en uddannelsesmesse. Find arrangementer i ug.dk.

Studievalgsportfolio

Fra og med 8. klasse skal din søn/datter arbejde med at udfylde sin studievalgsportfolio. Arbejde med portfolien tager udgangspunkt i de vejledningsaktiviteter, som den unge deltager i i løbet af 8. og 9. klasse, og består i, at han/hun løbende samler og reflekterer over sine erfaringer og sin valgproces.

Studievalgsportfolien skal understøtte din søn/datter i processen frem mod valget af ungdomsuddannelse.

Din søn/datter vil blive introduceret til studievalgsportfolien i skolen, men det løbende arbejde med den kan også danne ramme for den dialog, som du som forælder har med din søn/datter om det at skulle vælge ungdomsuddannelse efter skolen.

Læs mere om studievalgsportfolio

Dit ansvar for ansøgningen

Når din søn/datter er vurderet uddannelsesparat, er det dig som forælder, der skal sørge for, at han/hun gør sin ansøgning færdig på www.optagelse.dk, vedhæfter studievalgsportfolien og inden 1. marts i 9. klasse ansøger om optagelse på en ungdomsuddannelse, til en 10. klasse eller til andre uddannelsesaktiviteter.

Orienter dig evt. om adgangskravene til de forskellige typer ungdomsuddannelse.

Hvis din søn/datters uddannelsesparathed ændrer sig

Hvis din søn/datters karakterer falder i løbet af 8. klasse, eller hvis hans/hendes personlige, sociale eller evt. praksisfaglige forudsætninger ændrer sig væsentligt i negativ retning, kan skolens leder indstille til UU, at eleven ikke længere opfylder kriterierne for at være uddannelsesparat til sin ønskede ungdomsuddannelse.

Ved uddannelsesparathedsvurderingen i juni i 8. klasse laver UU-vejlederen så en helhedsvurdering af den unge og beslutter sammen med skolen, hvilken indsats man skal sætte i gang for at hjælpe din søn/datter til igen at blive uddannelsesparat.

Hvis din søn/datter går på efterskole, er det efterskolevejlederen, der foretager vurderingen.

Hvis din søn/datter fortsat vurderes ikke-uddannelsesparat i 9. klasse, er det UU-vejlederens eller evt. efterskolevejlederens ansvar at hjælpe ham/hende med at lave uddannelsesplan og ansøgning færdig i 9. klasse.