Artikel

Uddannelsesparat i 8. klasse

Dit barn er vurderet uddannelsesparat i 8. klasse og skal nu holde det gode niveau, så han/hun fortsat kan vurderes uddannelsesparat i 9. klasse.

I skolen deltager dit barn i aktiviteter, der skal forberede til valget, og du og dit barn vil måske begynde og tale om, hvad dit barn har lyst til.

Du og dit barn forventes at være selvhjulpne i processen frem mod valget af ungdomsuddannelse og ansøgning. Som forældre har du ansvaret for dit barns ansøgning, som skal sendes i 9. klasse.

Fold alle afsnit ud

Kollektiv vejledning

I løbet af 8. klasse vil dit barn vil deltage i kollektiv vejledning, leveret af vejlederen på skolen.

Introduktionskursus

I 8. klasse skal dit barn på introduktionskursus på ungdomsuddannelserne. I i alt 5 dage besøger dit barn en eller flere ungdomsuddannelser og får et indtryk af hverdagen og undervisningen. 

Introduktionskursus arrangeres af skolen og vejlederen i fællesskab.

Læs om Introduktionskurser i 8. klasse.

Jeres forberedelse til valg af ungdomsuddannelse

Både den kollektive vejledning i skolen, introduktionskurset og uddannelsesparathedsvurderingerne i 8. klasse vil typisk lægge op til, at du og dit barn begynder at tale om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Dit barn er vurderet uddannelsesparat til den type ungdomsuddannelse, som han/hun ønsker. Nu kan dit barn begynde at undersøge mulighederne nærmere og tænke over, hvad han/hun har lyst til.

Brug ug.dk

I kan bruge ug.dk og eVejledning som hjælp til at opdage mulighederne og finde en vej, der passer dit barn bedst.

I kan også tage til Åbent Hus på uddannelsesinstitutionerne eller besøge en uddannelsesmesse. Se ug.dk´s kalender med arrangementer.

Studievalgsportfolio

Fra og med 8. klasse skal dit barn arbejde med sin studievalgsportfolio. Arbejdet med portfolioen tager udgangspunkt i de vejledningsaktiviteter, som dit barn deltager i i løbet af 8. og 9. klasse. Det består i, at barnet løbende samler og reflekterer over sine erfaringer og sin valgproces.

Studievalgsportfolioen skal hjælpe dit barn i processen frem mod valget af ungdomsuddannelse.

Dit barn vil blive introduceret til studievalgsportfolioen i skolen. Men arbejdet med den kan også danne ramme for den samtale, du som forælder har med dit barn om at skulle vælge ungdomsuddannelse efter skolen.

Når dit barn i 9. klasse ansøger om optagelse på en ungdomsuddannelse, skal I vedhæfte et udfyldt portfolioskema til ansøgningen.

Læs mere om studievalgsportfolio

Dit ansvar for ansøgningen

Som forælder skal du sørge for, at dit barn inden 1. marts i 9. klasse enten gør sin ansøgning færdig og ansøger om optagelse på en ungdomsuddannelse eller også tilmelder sig 10. klasse, efterskole eller en anden aktivitet. Alt sammen på optagelsesportalen Optagelse.dk.

Hvis dit barns uddannelsesparathed ændrer sig

I juni måned får dit barn igen standpunktskarakterer.

Hvis dit barns karakterer er faldet, eller hvis hans/hendes personlige, sociale eller evt. praksisfaglige forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ retning, vil vejlederen på skolen få besked.

Vejlederen laver så en helhedsvurdering af, om dit barn er uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat.

Hvis resultatet er, at dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat til en eller flere typer ungdomsuddannelser, vil dit barn få skriftlig besked med en begrundelse for vurderingen.

Vejlederen beslutter sammen med skolen, hvilken indsats man skal sætte i gang for at hjælpe dit barn til igen at blive uddannelsesparat i løbet af 9. klasse.

Hvis dit barn fortsat vurderes ikke-uddannelsesparat i 9. klasse, har vejlederen på skolen en forpligtelse til at hjælpe ham/hende med at lave ansøgningen i 9. klasse. Som forældre har du stadig ansvar for, at dit barn får ansøgt inden 1. marts.

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?

Deltag i digitale oplæg for forældre fra den 29. august.