Artikel

Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse

I 8. klasse skal din søn/datter overveje sin uddannelsesretning, og skolen skal lave en uddannelsesparathedsvurdering (upv) af alle elever.

I 8. klasse begynder forberedelserne til det valg af ungdomsuddannelse, der skal ske i 9. klasse. Eleverne får standpunktskarakterer for første gang, og din søn/datter skal fortælle i skolen, om han/hun ønsker en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse eller evt. overvejer begge dele.

Fold alle afsnit ud

Vejledning og forældremøde

I begyndelsen af skoleåret får eleverne kollektiv vejledning af skolens UU-vejleder, og som forælder vil du typisk blive inviteret til et informationsmøde på skolen.

Introkurser

Din søn/datter vil i løbet af 8. klasse også skulle deltage i introduktionskurser på ungdomsuddannelserne. Det er forskelligt fra skole til skole, hvornår kurserne ligger. Læs mere i Introduktionskurser for dig, der går i 8. klasse.

Valg af uddannelsesretning

I oktober eller november måned bliver din søn/datter i skolen bedt om at tilkendegive, om han/hun ønsker en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Det er også muligt at sige, at man overvejer begge dele. Tilkendegivelsen er ikke bindende og kan ændres efterfølgende.

Det er ikke meningen, at din søn/datter  allerede nu skal vælge mellem konkrete gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser. Det er kun typen af ungdomsuddannelse, der skal overvejes.

Elevernes ønsker indsamles af klasselæreren og bruges, når skolen skal vurdere, om den unge er parat til den uddannelsesvej, han/hun overvejer. Det sker allerede i 8. klasse, så skolen og UU-vejledningen, hvis de vurderer, at din søn/datter endnu ikke er parat, kan planlægge den vejledning og støtte, som han/hun skal bruge for at blive parat.

Alle unge skal afgive et ønske om en ungdomsuddannelse, også de, der allerede nu ved, at de vil på efterskole eller til udlandet efter 9. eller 10. klasse.

Parathedsvurdering

Inden 1. december i 8. klasse skal skolen vurdere, om din søn/datter er uddannelsesparat til den type ungdomsuddannelse, han/hun ønsker. Hvis den unge overvejer begge typer, vil han/hun blive vurderet i forhold til begge.

Vurderingen skal være med til at sikre, at din søn/datter får den faglige støtte og vejledning, han/hun har brug for for at blive parat.

I vurderingen ser skolen på de standpunktskarakterer, som din søn/datter har fået for første gang i løbet af efteråret. Derudover vurderer lærerne din søns/datters personlige og sociale forudsætninger. Begge dele indgår i uddannelsesparathedsvurderingen.

Din datter/søn bliver vurderet uddannelsesparat, når følgende er opfyldt:

  • Han/hun har mindst 04 i gennemsnit af sine standpunktskarakterer i 8. klasse.
  • Han/hun har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at kunne begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. klasse

De personlige og sociale forudsætninger vurderes

Lærerne vurderer din søns/datters personlige og sociale forudsætninger. Vurderingen går på, om den unge er selvstændig, motiveret og ansvarlig, om han/hun møder stabilt, og om han/hun er parat til at vælge en ungdomsuddannelse. Lærerne vurderer også den unges evne til at samarbejde, og om han/hun kan udvise respekt og tolerance i samværet med andre.

Skolen vil meddele dig, om din søn/datter er vurderet uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat i 8. klasse.

Din søn/datter vurderes uddannelsesparat

Hvis I ikke har hørt andet inden den 15. januar, er din søn/datter vurderet uddannelsesparat. Han/hun skal nu holde det gode niveau, indtil det er tid til at vælge ungdomsuddannelse. Som forælder er du ansvarlig for din søn/datters ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse inden 1. marts i 9. klasse.

Din søn/datter vil få kollektiv vejledning fra UU om valg af uddannelse, og I vil sammen kunne finde information og få hjælp til selvhjælp på www.ug.dk og få vejledning i eVejledning.

Læs mere i Uddannelsesparat i 8. klasse.

Din søn/datter vurderes endnu ikke uddannelsesparat

Hvis din søn/datter har under 04 i gennemsnit af standpunktskaraktererne, eller hvis lærerne vurderer, at den unge har personlige og/eller sociale udfordringer, får I besked.

Inden d. 15. januar laver UU-vejlederen nu en samlet vurdering af din søn/datters faglige, sociale og personlige forudsætninger. Går din søn/datter på efterskole, foretager efterskolen vurderingen.

Hvis resultatet er, at din søn/datter vurderes endnu ikke uddannelsesparat, sætter skolen og UU-vejlederen gang i en målrettet indsats, der skal hjælpe din søn/datter til at blive uddannelsesparat.

Læs mere i Ikke uddannelsesparat i 8. klasse.

Har du brug for vejledning?

Kontakt UU-vejlederen på dit barns skole.

Eller kontakt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i din kommune.