Artikel

Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse

I 8. klasse skal din søn/datter overveje sin uddannelsesretning og vil blive uddannelsesparathedsvurderet i forhold til den uddannelsesretning, han/hun ønsker.

I 8. klasse begynder forberedelserne til det valg af ungdomsuddannelse, der skal ske i 9. klasse. Eleverne får standpunktskarakterer for første gang, og din søn/datter skal fortælle i skolen, om han/hun ønsker en erhvervsuddannelse, en 2-årig gymnasial uddannelse (hf), en 3- årig gymnasial uddannelse eller evt. overvejer flere muligheder.

Fold alle afsnit ud

Vejledning og forældremøde

I begyndelsen af skoleåret får eleverne kollektiv vejledning af skolens UU-vejleder.

Som forælder kan du blive inviteret til et informationsmøde på skolen og f.eks. høre om introduktionskursus og studievalgsportfolio, begge vigtige arbejdsredskaber for din søn/datter i 8. klasse. Det er dog forskelligt, hvordan den enkelte skole tilrettelægger informationen.

Introkursus

Din søn/datter vil i løbet af 8. klasse skulle deltage i introduktionskursus på ungdomsuddannelserne. Det er forskelligt fra skole til skole, hvornår kurset ligger, og hvordan det tilrettelægges. Læs mere i Introduktionskurser for dig, der går i 8. klasse.

Studievalgsportfolio

Fra og med 8. klasse skal din søn/datter arbejde med sin studievalgsportfolio og i denne samle sine overvejelser over valget af ungdomsuddannelse. Når den unge i 9. eller evt. 10. klasse skal tilmelde sig en ungdomsuddannelse, skal portfolien vedhæftes ansøgningen.

Læs om studievalgsportfolio.

Valg af uddannelsesretning

I oktober eller november måned bliver din søn/datter i skolen bedt om at tilkendegive, om han/hun ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse, en hf-eksamen eller en erhvervsuddannelse efter 9. eller evt.10. klasse. Det er også muligt at sige, at man overvejer alle tre muligheder. Tilkendegivelsen er ikke bindende og kan ændres efterfølgende.

Det er ikke meningen, at din søn/datter allerede nu skal vælge mellem konkrete gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser. Det er kun typen af ungdomsuddannelse, der skal overvejes.

Elevernes ønsker indsamles af klasselæreren og bruges i vurderingen af, om den unge er parat til den uddannelsesvej, han/hun overvejer. Det sker allerede i 8. klasse, så skolen og UU-vejledningen, hvis de vurderer, at din søn/datter endnu ikke er uddannelsesparat, kan planlægge den vejledning og støtte, som han/hun skal bruge for at blive parat.

Alle unge skal afgive et ønske om en ungdomsuddannelse, også de, der allerede nu ved, at de vil på efterskole eller til udlandet efter 9. klasse.

To parathedsvurderinger i 8. klasse

Din søn/datter vil blive uddannelsesparathedsvurderet to gange i løbet af 8. klasse, første gang i december/januar og anden gang i maj/juni.

Vurderingen går på, om din søn/datter er uddannelsesparat til den type ungdomsuddannelse, som han/hun ønsker. Hvis den unge overvejer flere typer, vil han/hun blive vurderet i forhold til hver type.

Vurderingerne skal være med til at sikre, at din søn/datter får den faglige støtte og vejledning, som han/hun har brug for at blive parat.

Det er UU-vejlederen, der foretager den endelige vurdering på baggrund af de informationer, som skolen har indsamlet om:

 • Din søns/datters standpunktskarakterer i 8. klasse
 • Lærernes vurdering af din søns/datters personlige forudsætninger
 • Lærernes vurdering af din søns/datters sociale forudsætninger

Alle tre dele indgår i uddannelsesparathedsvurderingen.

Hvordan vurderes de personlige og sociale forudsætninger?

Det er lærerne, som vurderer din søns/datters personlige og sociale forudsætninger. Vurderingen går på, om den unge er selvstændig, motiveret og ansvarlig, om han/hun møder stabilt, og om han/hun er parat til at vælge en ungdomsuddannelse. Lærerne vurderer også den unges evne til at samarbejde, og om han/hun kan udvise respekt og tolerance i samværet med andre.

Den første parathedsvurdering

Den første parathedsvurdering laves på baggrund af de standpunktskarakterer, som din søn/datter har fået i løbet af efteråret i 8. klasse, samt vurderingen af de personlige og sociale forudsætninger, som lærerne har lavet senest den 1. december.

Din søn/datter bliver vurderet uddannelsesparat, når følgende er opfyldt:

 • Han/hun har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at kunne begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. klasse
 • Han/hun har mindst 5.0 i gennemsnit af sine standpunktskarakterer, hvis han/hun ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx)
 • Han/hun har mindst 4.0 i gennemsnit af sine standpunktskarakterer, hvis han/hun ønsker en hf-eksamen eller en erhvervsuddannelse, herunder en eux. 

Efter vurderingen vil din søn/datter blive vurderet enten uddannelsesparat eller endnu ikke-uddannelsesparat til sin ønskede ungdomsuddannelse. Som forælder vil du få besked.

Uddannelsesparat

Hvis din søn/datter bliver vurderet uddannelsesparat i den første parathedsvurdering, skal han/hun holde det gode niveau både fagligt, personligt og socialt, så han/hun fortsat kan blive vurderet uddannelsesparat i maj måned.

Læs mere i Uddannelsesparat i 8. klasse

Endnu ikke-uddannelsesparat

Hvis din søn/datter ikke har det nødvendige gennemsnit til at blive vurderet uddannelsesparat til sin ønskede uddannelse, eller hvis lærerne vurderer, at den unge har personlige og/eller sociale udfordringer, vil UU-vejlederen få besked.

Inden d. 15. januar laver UU-vejlederen nu en samlet vurdering af din søns/datters faglige, sociale og personlige forudsætninger. Går din søn/datter på efterskole, foretager efterskolen vurderingen.

Hvis resultatet er, at din søn/datter vurderes endnu ikke-uddannelsesparat, sætter skolen og UU-vejlederen gang i en målrettet indsats, der skal hjælpe din søn/datter til at blive uddannelsesparat. Som forælder vil du få besked.

Læs mere i Ikke uddannelsesparat i 8. klasse

Den afsluttende parathedsvurdering

Den afsluttende parathedsvurdering i 8. klasse laves på baggrund af de afsluttende standpunktskarakterer, som din søn/datter får senest d. 1. maj. Lærerne ser også på, om der er sket ændringer i din søns/datters personlige og sociale forudsætninger siden sidste vurdering. Alle tre dele indgår i den afsluttende vurdering i 8. klasse.

Din søn/datter bliver vurderet uddannelsesparat, når følgende er opfyldt:

 • Han/hun har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at kunne begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. klasse
 • Han/hun har mindst 5.0 i gennemsnit af sine standpunktskarakterer, hvis han/hun ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx)
 • Han/hun har mindst 4.0 i gennemsnit af sine standpunktskarakterer, hvis han/hun ønsker en hf-eksamen eller en erhvervsuddannelse, herunder en eux

Hvad sker der i 9. klasse?

Efter vurderingen i maj/juni i 8. klasse, vil din søn/datter blive vurderet enten uddannelsesparat eller endnu ikke-uddannelsesparat til sin ønskede ungdomsuddannelse. Som forælder vil du få besked.

Endnu ikke-uddannelsesparat

Bliver din søn/datter vurderet ikke-uddannelsesparat i 8. klasse, vil skolen og UU-vejlederen sætte gang i en særlig målrettet samlet skole- og vejledingsindsats, og der vil blive lagt en plan for, hvordan din søn/datter skal blive uddannelsesparat.

Når din søn/datter kommer i 9. klasse, vil UU-vejlederen lave en ny uddannelsesparathedsvurdering, baseret på de standpunktskarakterer som din søn/datter får i løbet af efteråret i 9. klasse, samt på din søns/datters personlige og sociale forudsætninger.

Læs mere i Ikke uddannelsesparat i 8. klasse

Uddannelsesparat

Bliver din søn/datter vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, skal han/hun nu holde det gode faglige, sociale og personlige niveau i 9. klasse, hvor der om efteråret igen gives standpunktskarakterer. Din søn/datter vil kun få en fornyet vurdering i 9. klasse, hvis hans/hendes faglige niveau falder, eller skolens leder vurderer, at hans/hendes sociale og personlige forudsætninger har ændret sig i negativ retning, eller hvis din søn/datter søger en anden type af ungdomsuddannelse.

Hvis din søn/datter stadigvæk er uddannelsesparat til den ønskede ungdomsuddannelse, tilmelder I ham/hende til uddannelsen senest den 1. marts i 9. klasse.

Som forælder er du ansvarlig for din søn/datters ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse inden 1. marts i 9. klasse.

Din søn/datter vil få kollektiv vejledning fra UU om valg af uddannelse, og I vil sammen kunne finde information og få hjælp til selvhjælp på ug.dk og få vejledning i eVejledning.

De afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse

Din søn/datter tilmelder sig den ønskede ungdomsuddannelse senest 1. marts i 9. klasse, men de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse gives senere (inden 1. maj). Din søn/datter skal i disse standpunktskarakterer holde det niveau, der kræves for at være uddannelsesparat til den ungdomsuddannelse, han/hun har søgt. Det er:

 • Mindst 5.0 i gennemsnit af sine afsluttende standpunktskarakterer, hvis han/hun ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx)
 • Mindst 4.0 i gennemsnit af sine standpunktskarakterer, hvis han/hun ønsker en hf-eksamen
 • Mindst 2.0 i gennemsnit af standpunktskaraktererne i hvert af fagene dansk og matematik, hvis han/hun ønsker en erhvervsuddannelse, herunder en eux

Bemærk: Ovenstående regler gælder for de elever, der starter i 9. klasse fra og med august 2018.

Læs mere i Uddannelsesparat i 8. klasse

Øvrige adgangsforudsætninger

I slutningen af 9. klasse (maj/juni) går den unge til folkeskolens afgangseksamen. Her skal han/hun bestå eksamen, for at få direkte adgang til den ungdomsuddannelse, han/hun han søgt, og resultatet af prøverne skal bekræfte niveauet fra uddannelsesparathedsvurderingen. Derudover skal han/hun også opfylde de øvrige adgangsforudsætninger.

Få overblik over adgangsforudsætningerne i Uddannelsesparat til gymnasium, hf og erhvervsuddannelser fra 2019

Bemærk: Ovenstående regler gælder for de elever, der starter i 9. klasse fra og med august 2018.

Har du brug for vejledning?

Kontakt UU-vejlederen på dit barns skole.

Eller kontakt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i din kommune.