Foto af Landbrugstekniker
Job

Landbrugstekniker

Landbrugsteknikere, jordbrugsteknologer i landbruget, rådgiver landmænd om planteavl og husdyr.

Fakta

Arbejdssteder:
Landboforeninger, Foderstofvirksomheder, Kemikalie-, Gødnings- og forædlingsindustrien, Kvægbrugets Forsøgscenter
Stillingsbetegnelser:
Landbrugstekniker, Landbrugskonsulent, Jordbrugsteknolog, Underviser, Forsker, økolog, Skadedyrskonsulent

De laver regnskab, markforsøg og jordprøveundersøgelser. De kan også stå for at afprøve nye maskiner, eller de kan undervise på landbrugsskoler.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af landbrugstekniker
Landbrugsteknikere kan undervise elever på landbrugsskoler.

Som jordbrugsteknolog inden for landbrug arbejder du med ledelse, rådgivning, organisation, produktion, undervisning, salg og meget andet. Du kan arbejde i selve landbruget eller i de brancher, der har med landbruget at gøre.

Jordbrugsteknologer har opgaver inden for alle landbrugets områder:

I landbrug med dyr stiller moderne driftsformer store krav til landmændenes viden på en række områder. Landmændene har derfor et stort behov for vejledning.

Jordbrugsteknologer kan give denne vejledning, eventuelt i samarbejde med husdyrbrugskonsulenter, se Landbrugskonsulent. Jordbrugsteknologer arbejder også i foderstofbranchen eller de kan forske, fx under Kvægbrugets Forsøgscenter.

Regnskabsarbejdet i landboforeningerne udføres ofte af jordbrugsteknologer. Her kan de blive gruppeledere, med ansvar for et stort antal landbrugsregnskaber. I disse stillinger kommer de ofte ud for at skulle forhandle med fx skattevæsen, banker, kreditforeninger samt private revisorer.

I forbindelse med planteavl laver jordbrugsteknologer markforsøg, jordprøveundersøgelser, gødningsplanlægning, ukrudtssprøjtning osv.

De kan også arbejde som planteavlskonsulenter i en landboforening eller i private firmaer inden for kemikalie-, gødnings- og forædlingsindustrien.

En del jordbrugsteknologer arbejder med maskiner og bygninger. Nogle arbejder som lærere på landbrugsskoler, andre arbejder på konsulentkontorer, hvor de specielt beskæftiger sig med maskiner og bygninger, og atter andre er ansat ved forsøgsvirksomheder, hvor der fx skal afprøves maskiner.

Nogle landbrugsteknikere har specialiseret sig i at arbejde som skadedyrskonsulenter. De rådgiver landmændene om bekæmpelse af alle former for skadedyr, der rammer både den animalske produktion og planteavl. De rådgiver også om rottebekæmpelse.

Endelig arbejder nogle med salg og service i private firmaer.

Arbejdsplads

Jordbrugsteknologer i landbruget er ansat som konsulenter i landboforeningerne. De kan også være ansat i foderstofbranchen og i kemikalie-, gødnings- og forædlingsindustrien eller i forskningscentre som fx Kvægbrugets Forsøgscenter, se mere om branchen Forskning og udvikling.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Agrartekniker---
Landbrugsteknikerarbejde36.275 kr.35.181 kr.30.246 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Jordbrugsteknologer inden for landbrug kan blive ansat i mange sammenhænge.

Mere uddannelse

Dansk Landbrugsrådgivning gennemfører særlige efteruddannelseskurser for alle, der er beskæftiget med rådgivning, undervisning, forskning og forsøg inden for landbruget.

Få mere at vide

Dansk Landbrugsrådgivning
www.dlbr.dk

Landbrug & Fødevarer
www.lf.dk

Jordbrugsteknologer i Danmark
www.jid.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.