job og arbejdsmarkedet i Danmark

Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og gartneri

Et rentabelt og effektivt landbrug er afhængigt af jobfunktionerne i dette arbejdsområde.

En række job med baggrund i landbrugsteknologi handler om at rådgive landmænd om dyrkningsmetoder og dyrehold. Andre forsker i nye produktionsmetoder. Rådgiverne findes inden for landbruget samt som selvstændige.

Jordbrugsøkonomer kan bl.a. arbejde med forskning og udvikling af økologisk landbrug samt landbrug i udviklingslande.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.