Foto af Gartneritekniker
Job

Gartneritekniker

Gartneriteknikere anlægger haver og parker og dyrker og sælger blomster, grøntsager og træer.

Fakta

Arbejdssteder:
Gartnerier, Rådgivningsvirksomheder, Kemikalievirksomheder, Kommuner, Forsøgsstationer, NaturErhvervStyrelsen
Stillingsbetegnelser:
Gartneritekniker, Jordbrugstekniker, Jordbrugsteknolog, Konsulent, Underviser

Jordbrugsteknologer inden for gartneri kaldes gartneriteknikere. De har en stor og bred viden og er ofte ansat i lederstillinger.

De kan også arbejde inden for forskning og udvikling af nye produkter og dyrkningsmetoder.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af gartneritekniker
Nye planter - Gartneriteknikeren udvikler nye planter ved krydsning af kendte.

Som jordbrugsteknolog inden for gartneribranchen ligner dit arbejde på mange måder en gartners, men du har en større teoretisk viden.

Du anlægger haver, kirkegårde og parker, og du dyrker og sælger blomster, grøntsager, frugt, buske og træer.

Dine opgaver kræver stor viden, og du er typisk den, der planlægger og leder arbejdet. Det gælder inden for forskellige funktionsområder som anlægsarbejde, pleje, produktion og salg. Som jordbrugsteknolog kan du også arbejde som konsulent og underviser.

Inden for anlægsgartneri beskæftiger jordbrugsteknologer sig med at planlægge og vedligeholde en lang række offentlige og private områder som parker, haver, kirkegårde, idrætsanlæg, trafikale anlæg osv.

Arbejdet som jorbrugsteknolog omfatter blandt andet beplantning, belægning og miljøovervejelser. De fungerer som ledere i anlægsfirmaer, kommunale parkforvaltninger, kirkegårdsvæsenet, statens haver og i landskabsarkitektfirmaer. De kan også arbejde som konsulenter, faglærere eller miljømedarbejdere.

I planteskoler arbejder jordbrugsteknologerne med at producere og sælge træer, buske, roser, stauder osv., der skal bruges i haver, parker og på friarealer.

Produktionsformerne ved planteskolerne er forskellige alt efter, hvilke plantetyper skolen dyrker. På planteskolen er jordbrugsteknologer typisk ledere eller produktionsplanlæggere, og de arbejder med handel og afsætning.

Jordbrugsteknologer, der arbejder på væksthusgartnerier, er også ledere og planlæggere, men deres område er planter og grøntsager i drivhuse. En af opgaverne kan være at foretage forsøg med regulering af planternes vækstbetingelser for at finde frem til de mest ideelle.

I grøntsagsgartnerier arbejder jordbrugsteknologer med produktion af grøntsager, både på friland og i drivhuse.

Jordbrugsteknikere underviser også eller arbejder som rådgivere.

Arbejdsplads

Jordbrugsteknologer i gartneri er ansat inden for mange forskelligartede private gartnervirksomheder samt som landbrugskonsulenter, se Anden videnservice.

Nogle er beskæftiget med Engroshandel med korn og foderstoffer.

Inden for det offentlige kan det fx være på forsøgsstationer eller i NaturErhvervStyrelsen som kontrollører eller konsulenter. Man ansætter også jordbrugsteknologer i de kommunale parkforvaltninger og institutioner.

De kan også arbejde i kemikalievirksomheder eller rådgivningsvirksomheder, hvor de fx planlægger salget af planter.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Gartneritekniker, Jordbrugsteknolog34.834 kr.37.308 kr.36.589 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

En del jordbrugsteknologer inden for gartneri har selvstændig virksomhed, især inden for anlægsgartneri.

Mere uddannelse

Der findes en række efter- og videreuddannelsesmuligheder, fx AMU-kurser inden for området Mejeri og jordbrug.

Få mere at vide

Jordbrugsteknologer i Danmark
www.jid.dk

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere
www.gls-a.dk

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Mulige uddannelser

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.