Foto af Elektriker
Job

Elektriker

Nogle elektrikere arbejder med lys og andre installerer tyverisikringer eller telefonanlæg.

Fakta

Arbejdssteder:
Elinstallatører, Kraftvarmeværker, Industrivirksomheder, Elselskaber
Stillingsbetegnelser:
Elektriker, Industrielektriker, Antennemontør, Alarmmontør, Belysningsmontør, Målermontør

Man kan også arbejde med elektroniske styringsanlæg, som fx fremstiller øl eller medicin. Arbejdet kræver, at man er præcis, omhyggelig og fingernem. Du må ikke være farveblind, fordi ledninger og komponenter som regel er kodet med farver.

Alt efter hvor du er ansat som elektriker, kan du have vagter, hvor du skal arbejde i weekender eller om natten.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af elektriker
Elektriker - Elektriker med speciale i kommunikationselektriske installationer og systemer.

Hvad du laver som elektriker afhænger noget af, hvilket speciale du har haft på uddannelsen.

Det meste af arbejdet kræver et godt kendskab til love og regler på området. Normalt skal man i forbindelse med installationer udarbejde en teknisk beskrivelse af installationen, så andre kan finde ud af, hvordan den er lavet.

Installationsteknik

Elektrikere med speciale i installationsteknik kaldes ofte installationsmontører og arbejder med både stærk- og svagstrømsinstallationer i almindelige huse og fabrikker. Man kan arbejde med belysning, varme, it og styringer af automatiske anlæg. Nogle arbejder med elteknik i oliefyr og vindmøller. Andre har specialiseret sig i reparation af køleskabe, vaskemaskiner og andre hårde hvidevarer.

Såkaldte tavlemontører installerer større strømforsyningsanlæg i industrivirksomheder og andre storforbrugere af el.

Du skal kunne projektere og dimensionere anlæggene og bagefter udarbejde dokumentation (beskrivelse og tegninger) af anlæggets opbygning. En del af arbejdet er reparation.

Styrings- og reguleringsteknik

Elektrikere med speciale i styrings- og reguleringsteknik arbejder med alle former for større industrianlæg. De bliver ofte kaldt industrielektrikere.

Du arbejder med elektronisk styrede anlæg, som fremstiller forskellige produkter som fx øl eller medicin. Elektrikerne tilslutter styringsanlæggene.

Du fører ledninger og kabler i store gruppe- og styretavler og indstiller anlæggene, så de fungerer. Når du installerer anlæggene, og når du laver ændringer, skal alt beskrives nøje, så man senere kan finde ud af, hvordan anlægget er tilsluttet, og hvordan det fungerer.

Elektrikerne vedligeholder også virksomhedernes automatiske anlæg. Det drejer sig om fx cnc-maskiner (computerstyrede maskiner), industrirobotter og andre anlæg. Ud fra tegninger og beskrivelser afprøver elektrikerne anlæggene og indstiller dem og retter eventuelle fejl.

Nogle elektrikere arbejder som serviceteknikere med montage, forebyggende vedligehold, fejlfinding, reparation samt opstart og indkøring af industrielle anlæg.

Serviceteknikere kan også arbejde med service og fejlfinding på PLC-styrede maskiner (computer brugt til automation af produktionsmaskiner i industrien), betjening af maskinerne og tilsyn med anlæg.

Desuden kan de instruere det personale, der skal arbejde med anlæggene, ligesom de laver administrativt arbejde i forbindelse med servicekontrakterne.

Kommunikationsteknik

Elektrikere med speciale inden for kommunikationsteknik arbejder med moderne kommunikationsteknik som mobiltelefoner, satellit-tv og computere.

Du planlægger og installerer de forskellige typer anlæg. Det kan fx dreje sig om et computernetværk eller et større telefonanlæg eller antenneanlæg. Elektrikerne lægger rør, trækker kabler og opsætter stik.

Du kender de forskellige overvågningsanlæg som brandalarmer og tyverisikringer og kan rådgive kunderne, både når de skal købe, og når de skal bruge anlæggene. Elektrikerne sætter anlæggene op og sørger for forbindelse til fx brandvæsen og politi.

En del af arbejdet er at reparere installationerne. De forskellige anlæg kan have stor betydning for virksomhederne, og de forventer som regel, at elektrikeren retter fejl med det samme.

Bygningsautomatik

Inden for bygningsautomatik arbejder du med installationer og netværk. Et vigtigt område er etablering af CTS (central tilstandskontrol og styring). CTS systemet gør det muligt gennem den centrale overvågning hurtigt at opdage fejl og nedbrud i større bygningskomplekser.

Arbejdsplads

Elektrikere, der arbejder med lys- og energiteknik, er ansat hos selvstændige el-installatører eller i det offentlige, hvor de fx vedligeholder elektriske installationer i større institutioner som hospitaler og kraftvarmeværker. Se Anlægsentreprenører.

Specialister i styrings- og reguleringsteknik er ansat i industrivirksomheder, der har deres egen elafdeling. De kan arbejde hos elinstallatører med industrikunder, i elforsyningsselskaber og på offentlige værker, fx kraftvarmeværker.

Specialister i kommunikations- og sikringsteknik ansættes hos elinstallatører, der har specialiseret sig i kommunikationsudstyr og hos vagtselskaber, se Telekommunikation.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2017), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Alarmtekniker, El tekniker32.820 kr.--
Mechanic/technician, electrical (Offshore)39.737 kr.--
Elektriker33.734 kr.--
Elektrikermester35.657 kr.35.728 kr.31.961 kr.
Sikrikringsleder33.734 kr.--
Elmekaniker32.374 kr.32.088 kr.-
Elmekanikermester36.915 kr.--
Alarmmontør29.045 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

For at nedsætte sig som selvstændig inden for elektrikerfaget skal man have autorisation som el-installatør. Oplysning om etableringsvilkår osv. fås hos TEKNIQ - Installatørernes organisation.

Mere uddannelse

Der er AMU-kurser for elektrikere i fx elevatorteknik, service på hvidevare og køleautomatik, tele og datateknik, elektrisk automation på automatiske maskiner og anlæg, elektronik og svagstrømsteknik og automatik og procesteknik. Kurserne varer fra få dage til 2 uger. Du kan søge om tilskud til kurset og transport.

Se mere om kurserne inden for området Tekniske installationer og energi.

Få mere at vide

Dansk El-Forbund
www.def.dk

Elbranchens Efteruddannelse (EVU)

TEKNIQ - Installatørernes organisation
www.tekniq.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Martin Mogenstrup har altid godt kunne lide at lege med elektronik. Derfor var der heller ikke...

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.