En elektriker sætter en lampe op
Job

Elektriker

Som elektriker kan du arbejde med at installere og reparere alle former for elektriske anlæg.

Fakta

Arbejdssteder:
Elinstallatører, Kraftvarmeværker, Industrivirksomheder, Elselskaber
Stillingsbetegnelser:
Elektriker, Industrielektriker, Antennemontør, Alarmmontør, Belysningsmontør, Målermontør

Du kan specialisere dig inden for fx alarmer, datanetværk eller robotter i industrien.

For at blive elektriker skal du både være god til at bruge en skruetrækker og kunne lide at arbejde med computerprogrammer og matematik.

Elektrikere er ansat i offentlige og private virksomheder, hos private elinstallatører eller er selvstændige.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som elektriker foregår meget af dit arbejde bag facaden. De fleste elektriske installationer er ikke synlige, men afgørende for, at samfundet og folks hverdag fungerer. 

For at blive elektriker skal du være god til at arbejde med matematik, it, elektronik og engelsk. Du skal også have en god fysik og et normalt farvesyn.

Strøm er farligt, og forkerte installationer kan have alvorlige konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at du har et godt overblik og er præcis og omhyggelig. 

Typiske arbejdsopgaver

 • Sætte lys, stikkontakter og afbrydere op
 • Føre strøm i nyt byggeri og reparere og skifte ledninger i ældre bygninger
 • Installere elektronisk udstyr som fx tyverialarmer og følere
 • Installere og vedligeholde computerstyrede elsystemer fx datanetværk eller Industrirobotter

Regler og dokumentation

Arbejdet som elektriker kræver, at du har styr på love og regler. Der er mange regler på området, som skal sikre, at installationerne lever op til både sikkerhed og miljøkrav.

Det er vigtigt, at du kan beskrive, hvordan du har udført dit arbejde. Når du har lavet en elektrisk installation, skal der altid laves en teknisk beskrivelse, så andre kan se, hvordan det er gjort.

Mange muligheder for at specialisere sig

Der bruges el og elektronik inden for alle brancher i samfundet. Som elektriker vil du typisk specialisere dig inden for et bestemt område, fx byggeri, industrianlæg eller datanetværk.

Uddannelsesvej

Uddannelsen til elektriker er en erhvervsuddannelse, der tager 4 år og 6 måneder.

Først skal du have taget en afgangseksamen fra folkeskolen. 

Læs om uddannelsen til elektriker

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Alarmtekniker, El tekniker37.078 kr.--
Mechanic/technician, electrical (Offshore)41.394 kr.--
Elektriker34.543 kr.--
Elektrikermester36.322 kr.36.197 kr.35.088 kr.
Sikrikringsleder34.543 kr.--
Elmekaniker33.660 kr.34.471 kr.-
Elmekanikermester37.761 kr.--
Alarmmontør28.510 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk 

Interview

Foto af elektriker Martin Mogenstrup

Martin Mogenstrup er elektriker med specialet installationsteknik. Martin blev udlært i NCC’s teknikafdeling og blev efter uddannelsen fastansat som elektriker samme sted.

Læs interviewet med Martin

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for elektrikere er:

 • Større offentlige institutioner fx hospitaler, elforsyningsselskaber og kraftvarmeværker
 • Elinstallatører med private kunder eller industrikunder
 • Industrivirksomheder med egen elafdeling
 • Vagtselskaber
 • Selvstændig med egen virksomhed

Erhvervsområde og branche

Elektriker hører til det erhvervsområde, der hedder bygge og anlæg. Erhvervsområdet er inddelt i en række brancher, hvor elektriker hører til branchen elektrikerarbejde.

Mere uddannelse

Som elektriker har du flere muligheder, hvis du vil efteruddanne dig eller bygge oven på din uddannelse:

 • Kurser: Korte AMU-kurser fx i elevatorteknik eller køleautomatik.
 • Deltid: Du kan videreuddanne dig til el-installatør, mens du arbejder. Læs mere om el-installatør
 • Fuldtid: Du kan søge optagelse på en række professionsuddannelser og erhvervsakademiuddannelse. Fx Bygningskonstruktør og Byggekoordinator 

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Jobkompasset
Jobkompasset

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.