Job

Køletekniker (job)

En køletekniker arbejder med at installere, vedligeholde og reparere køleanlæg i fx fødevareindustrien.

Fakta

Arbejdssteder:
Servicevirksomheder, Produktionsvirksomheder, Køleskibe
Stillingsbetegnelser:
Køletekniker, Servicetekniker

Som køletekniker har du en særlig viden om, hvordan køleanlæg er opbygget og fungerer. Du har også viden om varmepumpeanlæg og klimaanlæg.

Du kan arbejde med at installere og vedligeholde alt fra små køleskabe til store industrianlæg.

En stor del af dit arbejde som køletekniker foregår ude hos kunderne fx på fabrikker eller i supermarkeder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som køletekniker kører du rundt til kunder og opstiller og servicerer køleanlæg, varmepumpeanlæg og klimaanlæg.

Køleanlæg bliver brugt alle de steder, hvor fx fødevarer eller medicin skal opbevares ved en bestemt temperatur for at holde sig frisk.

Den ene dag kan du køre ud til en fabrik, der producerer medicin og den næste dag til et supermarked eller en restaurant, der sælger madvarer.

Eftersyn af anlæg og kundekontakt

Når du efterser et køleanlæg, undersøger du hele anlægget samt renser, justerer og smører de enkelte dele. Slidte dele bliver skiftet ud, og du laver kontrolmålinger for at sikre, at anlægget fungerer korrekt.

Du står også for at vejlede de mennesker, der skal bruge anlægget i hverdagen.

Sørger for et godt indeklima

Du kan desuden lave målinger af indeklima og indstille klimaanlæg i bygninger, så luften får den korrekte temperatur og fugtighed.

Det kan fx være i kontorlokaler, hvor der er mange mennesker samlet.

Arbejdsopgaver

De typiske arbejdsopgaver for en køletekniker er:

 • Montere og installere køleanlæg, klimaanlæg og varmepumpeanlæg
 • Vejlede kunder i brug af anlæg
 • Vedligeholde og efterse anlæg
 • Reparere anlæg
 • Salg af anlæg

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for en køletekniker er:

 • Kantinekøkkener 
 • Supermarkeder
 • Restauranter
 • Fabrikker, der producerer fødevarer eller medicin
 • Bygninger med klimaanlæg, fx kontorbygninger eller museer
 • Private hjem
 • Køleskibe

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Montørarbejde inden for klima- og køleteknik36.904 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede køleteknikere, der er ansat i stillinger med andre titler end ovenstående.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk 

Uddannelsesvej

Uddannelsen til køletekniker er en erhvervsuddannelse, der tager op til 4 år og 6 måneder.

Læs om uddannelsen til køletekniker

 

Mere uddannelse

Når du har afsluttet din erhvervsuddannelse, har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Som køletekniker har du adgang til mange videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Kurser

Der udbydes også en række AMU-kurser inden for det køletekniske område.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.