Foto af Kontorservicetekniker
Job

Kontorservicetekniker

Som kontorsevicetekniker reparerer og installerer du alle typer af kontormaskiner, fx kopimaskiner og printere. ¨

Fakta

Arbejdssteder:
Virksomheder, Der fremstiller, Sælger og yder service på kontormaskiner
Stillingsbetegnelser:
Kontorservicetekniker, Kontormaskinmekaniker, Kontorservicefagtekniker

Din arbejdsdag handler i det hele taget om datateknik og elektronik. I starten arbejder du med alle typer af maskiner, men vil senere i dit arbejdsliv specialisere dig inden for fx telefonudstyr eller computere.

Du skal kunne bruge værktøj og samtidig læse teoretiske instruktionsmanualer. Din arbejdsdag vil typisk være ude hos forskellige kunder, men du kan også arbejde fast på en virksomheds serviceværksted.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af kontorsservicemekaniker
Kontorservicemekanikere reparerer naturligvis også computere.

Kontormaskinerne, du arbejder med, er computere og det udstyr, som hører til, som fx printere. Det er også kopimaskiner, telefaxer og telefonudstyr. Du kan også yde service på kasseapparatsystemer, adresseringsmaskiner og kontoroffsetmaskiner.

Ofte specialiserer man sig gennem sit arbejde i bestemte typer maskiner. Når det drejer sig om reparation, må man som regel først afprøve maskinen for at finde frem til helt præcist, hvad der ikke fungerer. Når fejlen er fundet, reparerer eller udskifter man de defekte dele. I en computer kan det fx bestå i at udskifte printplader.

Til arbejdet bruger man dels almindeligt håndværktøj og specialværktøj, dels elektroniske måleinstrumenter og testprogrammer. Man bruger også diagrammer og håndbøger, der viser, hvordan maskinerne er bygget op og fungerer. Håndbøgerne er som regel på engelsk.

Kontorserviceteknikere deltager også i installation af maskiner. De opstiller og afprøver maskinen ude hos kunden og viser, hvordan man bruger den.

De afprøver også nye maskiner og udarbejder vejledninger til, hvordan de skal installeres og bruges.

Arbejdsplads

Kontorserviceteknikere er ansat i virksomheder, der fremstiller, sælger og yder service på kontormaskiner. Se mere om Maskinindustri. De arbejder enten på virksomhedernes serviceværksteder eller ude hos kunder. Se også Agenturhandel samt Engroshandel med andre maskiner.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Kontorservicetekniker31.681 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er gode muligheder for at få arbejde som kontorservicetekniker.

Mere uddannelse

Der er AMU-kurser i bl.a. Data- og kommunikationsteknik. Kurserne varer 1-2 uger. Man har mulighed for at få kursusgodtgørelse, befordringstilskud osv.

Få mere at vide

Dansk Metalarbejderforbund
www.danskmetal.dk

Industriens uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Se dine uddannelsesmuligheder.