Foto af Kørestrømstekniker
Job

Kørestrømstekniker

En kørestrømstekniker arbejder med at oprette og vedligeholde det højspændingsnet, som forsyner S-tog og ellokomotiver med strøm til at køre.

Fakta

Arbejdssteder:
S-togstrækninger, Elektriske togstrækninger
Stillingsbetegnelser:
Kørestrømstekniker, Kørestrømsmontør

Du reparerer og udskifter gamle master til køreledninger, og du er med til at opstille nye master på strækninger, der overgår til elektrisk togdrift. Når der bliver lavet anlægsarbejder på en banestrækning, skal ledningsforløbet for fjernbanen eller S-banen ofte bygges om, og nye master skal stilles op.

Får du ansættelse som kørestrømstekniker skal du igennem en række kurser, der hver varer to uger. Som kørestrømstekniker arbejder du udendørs og mest om natten, når der ikke kører tog.

Læs om uddannelsen i denne artikel.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af kørestrømsteknikere
Køreledninger ophænges i en jernbanetunnel af kørestrømsteknikere.

Kørestrømsteknikerne udtrækker og monterer ledningerne, som skal forsyne banestrækningen med strøm. Det er også kørestrømsteknikerne, som fabrikerer bæreophæng til køreledningerne og monterer dem på masterne.

Arbejdet foregår for en stor del oppe i den højde, hvor køreledningerne befinder sig, eller højere, dvs. op til 8 meter over jorden. Man bruger typisk såkaldte køreledningstroljer som køretøjer, når man arbejder på køreledningerne.

Hvis andre afdelinger skal arbejde på sporet, fx med kraner, skal kørestrømsteknikerne afkoble strømmen på strækningen, så længe arbejdet står på.

Arbejdet foregår udendørs og mest om natten, når der ikke kører tog.

Uddannelse

For at blive ansat skal du have 9. klasse og en relevant elektronik- eller elektrofaglig erhvervsuddannelse. Du kan også blive ansat som uddannet industrioperatør eller tilsvarende med supplerende tillægskurser.

Du skal efter ansættelsen deltage i en række kurser, herunder et introduktionskursus og et sikkerhedskursus af få dages varighed. Du skal endvidere tage kurserne Køk I, Køk II og Køk III på en teknisk skole. Kurserne varer hver 15 dage.

Derefter følger du uddannelse efter behov. Hvilke kurser du skal have, afhænger af dine arbejdsområder. Du deltager i arbejdet ved sidemandsoplæring.

Arbejdsplads

Som kørestrømstekniker bliver du ansat hos Banedanmark. Du arbejder på S-togstrækninger og på fjernstrækninger, hvor der kører elektriske tog.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Kørestrømstekniker34.719 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Banedanmark ansætter kun kørestrømsteknikere i begrænset omfang.

Mere uddannelse

Kørestrømsteknikere må regne med at skulle følge efteruddannelseskurser i takt med den teknologiske udvikling. Banedanmark har kurser.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.