Artikel

Hvad er en ungdomsuddannelse?

Få en introduktion til uddannelserne og se, hvor du kan få mere at vide.

Dit barn skal snart til at vælge, hvilken ungdomsuddannelse, han eller hun vil videre på efter 9. eller evt. 10. klasse. Her får I et overblik over ungdomsuddannelserne og en guide til, hvor I kan få mere at vide.

Fold alle afsnit ud

Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser har fokus på både praktisk kunnen, ekspertise og bred viden. Dit barn bliver udlært i et fag. Uddannelsen foregår på en erhvervsskole og som praktik i en virksomhed. 

Med en erhvervsuddannelse kan dit barn enten søge faglært arbejde eller læse videre på en videregående uddannelse, typisk en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse.

Hvad kan man vælge i mellem?

Erhvervsuddannelserne er inddelt i 4 hovedområder. Læs om hovedområdet og se nærmere på de uddannelser, som interesserer jer.

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Kontor, handel og forretning

Omsorg, sundhed og pædagogik

Teknologi, byggeri og transport

Fordelsuddannelser

En række erhvervsuddannelser har særligt gode job- og praktikpladsmuligheder. Derfor er de udpeget som fordelsuddannelser.

Få mere at vide

Erhvervsuddannelser er bygget op af et grundforløb og et hovedforløb. Find mere information på ug.dk´s temaside Erhvervsuddannelse og eux.

Se ug.dk´s inspirationsværktøjer

Husk også at se videoen Din nye hverdag på en erhvervsuddannelse.

Eux - student og faglært

Med eux tager dit barn en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen samtidig. Dit barn bliver både student og udlært i et fag.

Uddannelsen foregår på en erhvervsskole og som praktik i en virksomhed. Den har fokus på både praktisk kunnen, ekspertise og bred viden. Dit barn får undervisning i erhvervsfag og praktisk oplæring, der fører til en fagprøve. Derudover får dit barn undervisning i en række gymnasiale fag, der fører til en studentereksamen.

Med en eux kan dit barn både søge faglært arbejde og læse videre på en videregående uddannelse, herunder også en universitetsuddannelse. Dit barn får de samme muligheder for at søge ind på en videregående uddannelse, som dem, der tager en gymnasial uddannelse.

Erhvervsuddannelser med eux

Se hvilke erhvervsuddannelser, som kan tages med eux, og læs mere om eux.

Få mere at vide

På facebook kan du i øjeblikket følge Undervisningsministeriets kampagne Eux-student og faglært. Hør, hvad skolerne, virksomhederne og de studerende selv fortæller om eux.

Eux er bygget op af et grundforløb og et hovedforløb. Find mere information på ug.dk´s temaside Erhvervsuddannelse og eux.

Se ug.dk´s inspirationsværktøjer

Husk også at se videoen Din nye hverdag på en erhvervsuddannelse.

Gymnasial uddannelse

En gymnasial uddannelse er en boglig ungdomsuddannelse, der forbereder dit barn på at læse videre og giver adgang til de videregående uddannelser. Der er 4 gymnasiale uddannelser:

Merkantil studentereksamen (hhx)

Teknisk studentereksamen (htx)

Almen studentereksamen (stx)

2-årig hf-eksamen (hf)

Derudover kan dit barn også overveje en erhvervsfaglig studentereksamen (eux), som kombinerer en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen.

Hvad skal dit barn vælge?

Læs artiklen Hvilken gymnasial uddannelse skal jeg vælge?

Kender du og dit barn de forskellige gymnasiale uddannelser? Prøv værktøjet Min gymnasievej.

Få mere at vide

Se ug.dk´s temaside Gymnasiale uddannelser

Se ug.dk´s inspirationsværktøjer - fx til valg af studieretninger på gymnasiet

Husk også at se videoen Din nye hverdag på en gymnasial uddannelse

Besøg uddannelsen

Gymnasier og erhvervsskoler afholder løbende Åbent hus-arrangementer, hvor du og dit barn kan høre om uddannelsen og se uddannelsesstedet.

Hold dig orienteret om alle arrangementer i ug.dk´s Arrangementskalender.

Eller find listen over aktuelle arrangementer på den enkelte gymnasiale uddannelse eller erhvervsuddannelse på ug.dk.

Video: Unge fortæller om deres ungdomsuddannelse