Artikel

Hvilken gymnasial uddannelse skal jeg vælge?

Skal du starte på en gymnasial uddannelse, og er du i tvivl, om det skal være htx, hhx, stx eller hf? Her kan du læse mere om de fire gymnasiale uddannelser.

En gymnasial uddannelse er en boglig ungdomsuddannelse, der giver adgang til de videregående uddannelser og forbereder dig på at læse videre. Hvis du vil tage en gymnasial uddannelse efter 9. eller 10. klasse, kan du vælge mellem htx, hhx, stx og hf.

Htx, hhx og stx varer alle 3 år. Forskellen på de tre gymnasiale uddannelser består i, hvilke fag du får, og der kan også være forskel på undervisningsmiljøet.

Hf varer 2 år og er målrettet dig, der vil tage en professionsbachelor- eller erhvervsakademiuddannelse - med en udvidet fagpakke kan du også læse videre på universitetet. 

Når du skal vælge, hvilken gymnasial uddannelse du vil tage, kan du tage udgangspunkt i:

  • Hvilke fag interesserer mig - og hvilke fag er jeg god til?
  • Hvilken uddannelse vil jeg gerne læse bagefter?

Dernæst kan du undersøge:

  • Hvordan er undervisningen på de gymnasiale uddannelser?
  • Hvordan er de gymnasiale uddannelser opbygget?
  • Hvad er adgangskravene?
Fold alle afsnit ud

Oversigt over de gymnasiale uddannelser

Nedenfor finder du en oversigt over de forskellige gymnasiale uddannelser, som har hver deres faglige profil.

Teknisk studentereksamen (htx)

Htx varer 3 år og er den tekniske studentereksamen, hvor der er fokus på tekniske og naturvidenskabelige fag samt kommunikation og it kombineret med almene fag som dansk og matematik.

Læs mere om htx

Merkantil studentereksamen (hhx)

Hhx varer 3 år og er den merkantile studentereksamen, hvor du især har fag indenfor økonomi, handel og sprog kombineret med almene fag.

Læs mere om hhx

Almen studentereksamen (stx)

Stx varer 3 år og er den almene studentereksamen, hvor du får en bred vifte af fag indenfor samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora.

Læs mere om stx

Hf-eksamen (hf)

Hf varer to år og er målrettet dig, som gerne vil læse videre på en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Med en udvidet fagpakke kan du også læse videre på universitetet. 

Læs mere om hf

Andre muligheder

Eux

Eux er en kombination af en erhvervsuddannelse og en studentereksamen, der giver de samme muligheder for at læse videre som en gymnasial uddannelse.

Læs mere om eux

2-årig stx

Hvis du er gået ud af 9. klasse for mere end et år siden, kan du tage studentereksamen på den 2-årige stx.

Læs mere om 2-årig stx

Internationale gymnasiale uddannelser

I Danmark er det også muligt at tage en international gymnasial uddannelse med enten engelsk-, fransk- eller tysksproget undervisning.

Læs mere om internationale gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser htx, hhx, stx og hf har en lang række fag til fælles, men også fag, der er specifikke for dem hver især. Når du skal beslutte dig for, hvilken gymnasial uddannelse du vil tage, er det derfor en god ide at sammenligne fagene på uddannelserne. Hvilke fag indeholder de? Hvilke fag interesserer dig, og hvilke er du bare god til? 

Nedenfor kan du se de obligatoriske fag på stx, hhx, htx og hf, dvs. de fag, du skal have. Du kan både se, hvilke af de obligatoriske fag der er fælles, og hvilke fag der er særlige for den enkelte uddannelse.

HfHhxHtxStx
Dansk ADansk ADansk ADansk A
Engelsk BEngelsk AEngelsk BEngelsk B
Matematik CMatematik B**Matematik BMatematik B *
 2. fremmedsprog B/A 2. fremmedsprog B/A
Samfundsfag CSamfundsfag CSamfundsfag CSamfundsfag C
Historie BHistorie BIdéhistorie BHistorie A
  Fysik BFysik C
Kemi C Kemi BTo af følgende fag: Kemi C, biologi C, informatik C eller naturgeografi C
Biologi C Biologi CTo af følgende fag: Kemi C, biologi C, informatik C eller naturgeografi C
Geografi C  To af følgende fag: Kemi C, biologi C, informatik C eller naturgeografi C
Religion C  Religion C
Idræt C eller et kunstnerisk fag C: billedkunst, dans, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik.  Idræt C
   Kunstnerisk fag C: billedkunst, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik.
 Afsætning B  
 Virksomhedsøkonomi B  
 International økonomi B  
   Oldtidskundskab C
 Informatik CKommunikation/it eller informatik C 
  Teknikfag A 
  Teknologi B 
 Erhvervsjura C  

* Dog med C-niveau for elever med flere end tre fremmedsprog eller med tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau.

** Dog med C-niveau for elever med mindst tre fremmedsprog. 

Muligheder efter gymnasiet og hf

En gymnasial uddannelse giver adgang til de videregående uddannelser. Men dine valg af fag er ikke uden betydning. Mange videregående uddannelser har nemlig specifikke adgangskrav. Det betyder, at du skal have bestået bestemte fag på bestemte niveauer for at blive optaget. Niveauerne er inddelt i A, B og C-niveau, hvor A er det højeste.

Derfor er det en god ide at undersøge de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du gerne vil læse efter gymnasiet. Ved hjælp af Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser dit valg af gymnasial uddannelse og fag giver adgang til.

Hvis du vælger hf og gerne vil læse videre på universitetet, skal du være opmærksom på, at du skal have en udvidet fagpakke.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du ønsker, kan du efterfølgende tage faget som gymnasial supplering. Du skal være opmærksom på, at der kommer nye GS-regler fra 2019. Det betyder, at karakterer opnået via gymnasial supplering fremover kommer til at tælle med i det samlede karaktergennemsnit, hvis karakteren trækker gennemsnittet ned.

Undervisningen på de gymnasiale uddannelser

Fælles for alle de gymnasiale uddannelser er, at det er boglige ungdomsuddannelser. Det betyder, at der er en teoretisk tilgang til fagene, og at størstedelen af undervisningen foregår som typisk klasseundervisning kombineret med gruppe- og projektarbejde. 

Både hhx og htx har desuden fokus på iværksætteri og samarbejde med erhvervslivet. På htx er der også en del værksteds- og laboratorieundervisning, hvor du får mulighed for at afprøve den teoretiske undervisning i praksis.

På hf skal du have mindst tre projekt- og praktikforløb indenfor det studieområde, hvor du gerne vil videreuddanne dig. Der findes også 3-årige hf-forløb, hvor du kan kombinere din hf med fx søfart, animation eller musik. Du kan læse mere om de 3-årige kombinerede hf-forløb og særlige hf-forløb i artiklen om hf.

Karakterer og eksamen

På hhx, htx og stx får du årskarakterer, som kommer med på dit eksamensbevis. Du skal også til mindst 10 eksamener i løbet af din gymnasietid.

På hf får du ikke årskarakterer, men afslutter alle dine fag med eksamener. 

Strukturen på de gymnasiale uddannelser

Strukturen på hhx, htx og stx

Htx, hhx og stx varer 3 år og er bygget op omkring et grundforløb, der varer de første tre måneder, og et efterfølgende studieretningsforløb, der varer resten af uddannelsen. I løbet af grundforløbet vælger du studieretning.

De fag, du får, er opdelt i obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Der er flest af de obligatoriske fag, men du kan tone din gymnasiale uddannelse i forskellige retninger gennem dit valg af studieretning og valgfag. Se hvilke studieretninger der udbydes på henholdsvis stx, htx og hhx, og se hvilke valgfag du kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du kan også læse mere om de enkelte gymnasiale uddannelser i artiklerne om htx, hhx og stx.

Strukturen på hf

Hf varer 2 år og er sammensat af obligatoriske fag, to obligatoriske faggrupper, en fagpakke og mindst et valgfag. Det første år har du primært obligatoriske fag og først i slutningen af 2. semester skal du vælge din fagpakke. 

En fagpakke er målrettet et særligt område inden for erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelserne. Det kan fx være indenfor det naturvidenskabelige eller pædagogiske område. Hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse, skal du vælge en udvidet fagpakke. Det betyder, at du får 250 timers undervisning mere end med en almindelig fagpakke.

Læs mere om hf.

Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Adgangskravene for hhx, stx og htx 

Adgangskravene er ens for hhx, htx og stx. For at blive optaget på en af de tre gymnasiale uddannelser efter 9. eller 10. klasse skal du være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse og have bestået folkeskolens afgangseksamen. Der er også krav om, at du skal opnå specifikke karakterer i nogle fag til folkeskolens afgangseksamen efter 9. klasse. Læs mere i Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser.

Adgangskravene for hf

For at blive optaget på hf efter 9. eller 10. klasse skal du være vurderet uddannelsesparat til hf. Derudover gælder der forskellige adgangskrav alt efter, om du søger optagelse efter 9. eller 10. klasse. Læs mere i Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser.