Gymnasial uddannelse

Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Læs om adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx) samt til den 2-årige hf fra 2019 og frem.

Her kan du læse om adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx) samt den 2-årige hf.

Du kan også få et hurtigt overblik over adgangskravene i disse grafiske oversigter:

Fold alle afsnit ud

Adgangskrav til stx, htx eller hhx efter 9. klasse

For at blive optaget på stx, htx eller hhx efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

*Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 9. klasse.

Adgangskrav til stx, htx eller hhx efter 10. klasse

For at blive optaget på stx, htx eller hhx efter 10. klasse skal du opfylde følgende, hvis du ikke allerede opfylder betingelserne for retskrav på optagelse efter 9. klasse:

*Hvis du ikke fik mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

 • fik et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver 
  eller
 • fik et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 

I visse tilfælde har du mulighed for at forbedre dine karakterer fra 9. klasse ved prøverne i 10. klasse. Læs mere i artiklen om folkeskolens afgangseksamen.

Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til et år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 10. klasse.

Adgangskrav til hf efter 9. klasse

For at blive optaget på hf efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 9. klasse.

Adgangskrav til hf efter 10. klasse

For at blive optaget på hf efter 10. klasse skal du opfylde følgende, hvis du ikke allerede opfylder betingelserne for retskrav på optagelse efter 9. klasse:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge 10.-klasseprøverne i alle tre fag
 • få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig og mundtlig) ved 10.-klasseprøverne
 • have aflagt fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller aflægge 10.-klasseprøven i fysik/kemi
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. 
 • have aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 9. klasse, hvis faget blev udtrukket til folkeskolens afgangseksamen.*
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk 

*Hvis 2. fremmedsprog blev udtrukket i 9. klasse, men du ikke aflagde prøven, har du mulighed for at blive optaget på hf, hvis du aflægger folkeskolens 10.-klasseprøve (både mundtligt og skriftligt) i 2. fremmedsprog.

Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til et år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 10. klasse.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat

Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, men opfylder de andre adgangskrav, har du krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse.

Hvis du fortsætter i 10. klasse, indgår dine eksamenskarakterer fra 10. klasse i ovenstående beregning, hvis de trækker dit gennemsnit op.

Optagelsesprøve og -samtale

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den ønskede gymnasiale uddannelse, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale. Hvis du består optagelsesprøven, bliver du tilbudt plads på den skole, som har indkaldt dig til prøven. 

Bemærk, at optagelse via optagelsesprøve og -samtale ikke er en mulighed for dig, der ønsker at søge om optagelse på hf direkte efter 9. klasse.

Læs mere om optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser

Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse

Adgang til stx, hhx og htx

Du kan opnå retskrav på optagelse til en 3-årig gymnasial uddannelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 9. klasse.

Hvis du ønsker at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse mere end to år efter, du har afsluttet 9. klasse, eller hvis du ikke har opnået retskrav, skal du til en optagelsesprøve og en samtale på det ønskede gymnasium. Derefter vurderer skolens rektor, om du kan blive optaget.

Du kan opnå retskrav på optagelse til en 3-årig gymnasial uddannelse i op til et år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 10. klasse.

Hvis du ønsker at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse mere end et år efter, du har afsluttet 10. klasse, eller hvis du ikke har opnået retskrav, skal du til en optagelsesprøve og en samtale på det ønskede gymnasium. Derefter vurderer skolens rektor, om du kan blive optaget.

Du skal i begge tilfælde ansøge via www.optagelse.dk senest 1. marts.

Adgang til 2-årig hf

Du kan opnå retskrav på optagelse til den 2-årige hf-eksamen op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse og op til et år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på hf på baggrund af dine resultater fra henholdsvis 9. og 10. klasse.

Hvis du ønsker at starte på hf mere end to år efter 9. klasse eller mere end et år efter 10. klasse, har du mulighed for at blive optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Dette gælder også ansøgere, der ikke har opnået retskrav, eller som har gået i en prøvefri 10. klasse. Det er rektor på den ønskede skole, der foretager vurderingen. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

Adgang til hf via FGU og AVU

Hvis du er under 25 år, kan du blive optaget på hf via den forberedende grunduddannelse (FGU). Du har krav på optagelse på hf, hvis du har gennemført en forberedelseseksamen til 2-årig hf på den almene grunduddannelse (agu) og bestået alle fag. Agu er et uddannelsesspor på FGU. Du kan læse mere i artiklen om FGU

Hvis du er over 25 år kan du blive optaget på hf via den almene voksenuddannelse (AVU). Du har krav på at blive optaget på hf, hvis du har afsluttet et AVU-forløb med en almen forberedelseseksamen og bestået alle fagene. Du kan læse mere i artiklen om AVU.

Hvis du vil skifte uddannelse

Frem til afslutningen af grundforløbet på en 3-årig gymnasial uddannelse (1. uge i november), kan du skifte uddannelse uden tab af tid.

Der gælder følgende regler for uddannelsesskift:

 • du skal opfylde adgangskravene til den ungdomsuddannelse, du skifter til
 • der skal være en ledig plads på det uddannelsessted, du skifter til
 • du har ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller en bestemt studieretning
 • du optages på baggrund af merit. Hvis du er bagud i visse fag på din nye ungdomsuddannelse, skal du selv sørge for at indhente de manglende færdigheder.

Du kan foretage følgende uddannelsesskift:

 • fra et uddannelsessted til et andet uddannelsessted
 • fra en 3-årig gymnasial uddannelse til en anden 3-årig gymnasial uddannelse
 • fra en 3-årig gymnasial uddannelse til en 2-årig hf eller omvendt
 • fra en gymnasial uddannelse til et eux-forløb eller omvendt
 • fra en gymnasial uddannelse til en erhvervsuddannelse

Læs mere

Omvalg af ungdomsuddannelse

Adgangskrav til 2-årig stx og hf-enkeltfag

Du kan tidligst blive optaget på den 2-årige stx et år efter, at du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Ved hf-enkeltfagsundervisning gælder, at du tidligst kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Det er den ønskede uddannelsesinstitution, som vurderer, om du kan optages ud fra dine faglige kvalifikationer og øvrige forudsætninger.

Adgangskrav til pre-IB

Danskere, der altid har gået i dansk folkeskole, og derfor ikke opfylder kravene til optagelse direkte på den 2-årige engelsksprogede IB-uddannelse, kan søge optagelse i en pre-IB klasse. Den varer 1 år og svarer til 1. år af gymnasiet (stx- eller htx-uddannelsen).

For at blive optaget skal du opfylde adgangskravene til en 3-årig gymnasial uddannelse. Derudover foretager skolen en konkret vurdering af, om du kan bive optaget, blandt andet på baggrund af dine engelskkundskaber og motivation for at søge optagelse.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til stx eller htx, kan du blive optaget på pre-IB, hvis skolen vuderer, at du har behov for at følge en internationalt orienteret, engelsksproget gymnasial uddannelse og vil kunne gennemføre den efterfølgende IB-uddannelse. 

Efter pre-IB har du mulighed for at fortsætte på den 2-årige IB-uddannelse. Det er også muligt at fortsætte på stx eller htx, hvis du opfylder adgangskravene. 

Spørgsmål og svar om optagelse på en gymnasial uddannelse

Få svar på de spørgsmål, som oftest bliver stillet i forbindelse med optagelse på en gymnasial uddannelse.