Gymnasial uddannelse

Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Læs om adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx) samt til den 2-årige hf fra 2019 og frem.

Se videoer og grafikker om de nye adgangskravHer kan du læse om adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx) samt den 2-årige hf.

Du kan også få et hurtigt overblik over adgangskravene i disse grafiske oversigter:

Se video og grafik om de nye adgangskrav efter 9. klasse

Se video og grafik om de nye adgangskrav efter 10. klasse

Fold alle afsnit ud

Adgangskrav til stx, htx eller hhx efter 9. klasse

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

*Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

Adgangskrav til stx, htx eller hhx efter 10. klasse

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge enten 9.-klassesprøver eller 10.-klasseprøver i alle tre fag
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen 
 • have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen*
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk 

*Hvis du ikke fik mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

 • fik et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver 
  eller
 • fik et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 

I visse tilfælde har du mulighed for at forbedre dine karakterer fra 9. klasse ved prøverne i 10. klasse. Læs mere i artiklen om folkeskolens afgangseksamen.

Adgangskrav til hf efter 9. klasse

For at blive optaget på hf direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

Adgangskrav til hf efter 10. klasse

For at blive optaget på hf direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge 10.-klasseprøverne i alle tre fag
 • få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig og mundtlig) ved 10.-klasseprøverne
 • have aflagt fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller aflægge 10.-klasseprøven i fysik/kemi
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.
 • have aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 9. klasse, hvis faget blev udtrukket til folkeskolens afgangseksamen.*
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk 

*Hvis 2. fremmedsprog blev udtrukket i 9. klasse, men du ikke aflagde prøven, har du mulighed for at blive optaget på hf, hvis du aflægger folkeskolens 10.-klasseprøve (både mundtligt og skriftligt) i 2. fremmedsprog.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, men opfylder de andre adgangskrav, har du krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse.

Hvis du fortsætter i 10. klasse, indgår dine eksamenskarakterer fra 10. klasse i ovenstående beregning, hvis de trækker dit gennemsnit op.

Optagelsesprøve og samtale

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den ønskede gymnasiale uddannelse, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale på den skole, du har valgt som 1. prioritet. Herefter vurderer skolen, om du kan blive optaget. 

Bemærk at optagelse via optagelsesprøve og samtale ikke er en mulighed for dig, der ønsker at søge om optagelse på hf direkte efter 9. klasse.

Læs mere om optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser

Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse

De 3-årige gymnasiale uddannelser

Hvis du ønsker at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, skal du til en optagelsesprøve og en samtale på det ønskede gymnasium. Derefter vurderer skolens rektor, om du kan blive optaget. Du skal ansøge via www.optagelse.dk senest 1. marts.

Den 2-årige uddannelse til hf-eksamen

Hvis du ønsker at starte på hf, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Det er rektor på den ønskede skole, der foretager vurderingen. Du skal ansøge via www.optagelse.dk senest 1. marts.

Du har endvidere krav på optagelse på hf, hvis du har bestået en almen forberedelseseksamen og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået. Det samme gælder, hvis du har gennemført en forberedelseseksamen til 2-årig hf på den almene grunduddannelse.
 

Hvis du vil skifte uddannelse

Indtil første uge i november i det år, hvor du er startet på din gymnasiale uddannelse, kan du foretage følgende skift uden tab af tid:

 • fra et uddannelsessted til et andet uddannelsessted
 • fra en 3-årig gymnasial uddannelse til en anden 3-årig gymnasial uddannelse 
 • fra en 3-årig gymnasial uddannelse til en 2-årig hf eller omvendt
 • fra en gymnasial uddannelse til et eux-forløb eller omvendt
 • fra en gymnasial uddannelse til en erhvervsuddannelse

Der gælder følgende regler for uddannelsesskift:

 • Du skal opfylde adgangskravene til den ungdomsuddannelse, du skifter til.
 • Du har ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller en bestemt studieretning.  
 • Du optages på baggrund af merit. Hvis du er bagud i visse fag på din nye ungdomsuddannelse, skal du selv sørge for at indhente de manglende færdigheder.

Adgangskrav til 2-årig stx og hf-enkeltfag

Du kan tidligst blive optaget på den 2-årige stx et år efter, at du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Ved hf-enkeltfagsundervisning gælder, at du tidligst kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Det er den ønskede uddannelsesinstitution, som vurderer, om du kan optages ud fra dine faglige kvalifikationer og øvrige forudsætninger.

Adgangskrav til pre-IB

Danskere, der altid har gået i dansk folkeskole, og derfor ikke opfylder kravene til optagelse direkte på den 2-årige engelsksprogede IB-uddannelse, kan søge optagelse i en pre-IB klasse. Den varer 1 år og svarer til 1. år af gymnasiet (stx- eller htx-uddannelsen).

For at blive optaget skal du opfylde adgangskravene til en 3-årig gymnasial uddannelse. Derudover foretager skolen en konkret vurdering af, om du kan bive optaget, blandt på baggrund af dine engelskkunskaber og motivation for at søge optagelse.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til stx eller htx, kan du blive optaget på pre-IB, hvis skolen vuderer, at du har behov for at følge en internationalt orienteret, engelsksproget gymnasial uddannelse og vil kunne gennemføre den efterfølgende IB-uddannelse. 

Efter pre-IB har du mulighed for at fortsætte på den 2-årige IB-uddannelse. Det er også muligt at fortsætte på stx eller htx, hvis du opfylder adgangskravene. 

Spørgsmål og svar om optagelse på en gymnasial uddannelse

Få svar på de spørgsmål, som oftest bliver stillet i forbindelse med optagelse på en gymnasial uddannelse.

Frequently Asked Questions