Gymnasial uddannelse

Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Læs om adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx) samt til den 2-årige hf fra 2019 og frem.

Her kan du læse om adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx og stx) samt den 2-årige hf.

Du kan også få et hurtigt overblik over adgangskravene i disse grafiske oversigter:

Se grafik om adgangskrav efter 9. klasse

Se grafik om adgangskrav efter 10. klasse

Fold alle afsnit ud

Adgangskrav til stx, htx eller hhx efter 9. klasse

For at blive optaget på stx, htx eller hhx efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

*Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 9. klasse.

Adgangskrav til stx, htx eller hhx efter 10. klasse

For at blive optaget på stx, htx eller hhx efter 10. klasse skal du opfylde følgende, hvis du ikke allerede opfylder betingelserne for retskrav på optagelse efter 9. klasse:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge enten 9.-klassesprøver eller 10.-klasseprøver i alle tre fag
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen 
 • have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen*
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk 

*Hvis du ikke fik mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

 • fik et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver 
  eller
 • fik et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 

I visse tilfælde har du mulighed for at forbedre dine karakterer fra 9. klasse ved prøverne i 10. klasse. Læs mere i artiklen om folkeskolens afgangseksamen.

Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til et år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 10. klasse.

Adgangskrav til hf efter 9. klasse

For at blive optaget på hf efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 9. klasse.

Adgangskrav til hf efter 10. klasse

For at blive optaget på hf efter 10. klasse skal du opfylde følgende, hvis du ikke allerede opfylder betingelserne for retskrav på optagelse efter 9. klasse:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge 10.-klasseprøverne i alle tre fag
 • få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig og mundtlig) ved 10.-klasseprøverne
 • have aflagt fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller aflægge 10.-klasseprøven i fysik/kemi
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.
 • have aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 9. klasse, hvis faget blev udtrukket til folkeskolens afgangseksamen.*
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk 

*Hvis 2. fremmedsprog blev udtrukket i 9. klasse, men du ikke aflagde prøven, har du mulighed for at blive optaget på hf, hvis du aflægger folkeskolens 10.-klasseprøve (både mundtligt og skriftligt) i 2. fremmedsprog.

Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til et år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 10. klasse.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, men opfylder de andre adgangskrav, har du krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse.

Hvis du fortsætter i 10. klasse, indgår dine eksamenskarakterer fra 10. klasse i ovenstående beregning, hvis de trækker dit gennemsnit op.

Optagelsesprøve og -samtale

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den ønskede gymnasiale uddannelse, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale. Hvis du består optagelsesprøven, bliver du tilbudt plads på den skole, som har indkaldt dig til prøven. 

Bemærk, at optagelse via optagelsesprøve og -samtale ikke er en mulighed for dig, der ønsker at søge om optagelse på hf direkte efter 9. klasse.

Læs mere om optagelsesprøve på de gymnasiale uddannelser

Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse

Gået ud af 9. klasse

Du kan opnå retskrav på optagelse til en 3-årig gymnasial uddannelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 9. klasse.

Hvis du ønsker at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse mere end to år efter, du har afsluttet 9. klasse, eller hvis du ikke har opnået retskrav, skal du til en optagelsesprøve og en samtale på det ønskede gymnasium. Derefter vurderer skolens rektor, om du kan blive optaget.

Du skal ansøge via www.optagelse.dk senest 1. marts.

Gået ud af 10. klasse

Du kan opnå retskrav på optagelse til en 3-årig gymnasial uddannelse i op til et år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 10. klasse.

Hvis du ønsker at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse mere end et år efter, du har afsluttet 10. klasse, eller hvis du ikke har opnået retskrav, skal du til en optagelsesprøve og en samtale på det ønskede gymnasium. Derefter vurderer skolens rektor, om du kan blive optaget.

Du skal ansøge via www.optagelse.dk senest 1. marts.

Den 2-årige uddannelse til hf-eksamen

Du kan opnå retskrav på optagelse til den 2-årige hf-eksamen op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse og op til et år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på hf på baggrund af dine resultater fra henholdsvis 9. og 10. klasse.

Hvis du ønsker at starte på hf mere end to år efter 9. klasse eller mere end et år efter 10. klasse, har du mulighed for at blive optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Dette gælder også ansøgere, der ikke har opnået retskrav, eller som har gået i en prøvefri 10. klasse. Det er rektor på den ønskede skole, der foretager vurderingen. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

Hvis du vil skifte uddannelse

Frem til grundforløbets afslutning i det år, hvor du er startet på din gymnasiale uddannelse (august – oktober), kan du foretage følgende skift:

 • fra et uddannelsessted til et andet uddannelsessted
 • fra en 3-årig gymnasial uddannelse til en anden 3-årig gymnasial uddannelse
 • fra en 3-årig gymnasial uddannelse til en 2-årig hf eller omvendt
 • fra en gymnasial uddannelse til et eux-forløb eller omvendt
 • fra en gymnasial uddannelse til en erhvervsuddannelse.
 

Der gælder følgende regler for uddannelsesskift:

 • du skal opfylde adgangskravene til den ungdomsuddannelse, du skifter til
 • du har ikke krav på at blive optaget på en bestemt skole eller en bestemt studieretning
 • du optages på baggrund af merit. Hvis du er bagud i visse fag på din nye ungdomsuddannelse, skal du selv sørge for at indhente de manglende færdigheder.

Adgangskrav til 2-årig stx og hf-enkeltfag

Du kan tidligst blive optaget på den 2-årige stx et år efter, at du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Ved hf-enkeltfagsundervisning gælder, at du tidligst kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Det er den ønskede uddannelsesinstitution, som vurderer, om du kan optages ud fra dine faglige kvalifikationer og øvrige forudsætninger.

Adgangskrav til pre-IB

Danskere, der altid har gået i dansk folkeskole, og derfor ikke opfylder kravene til optagelse direkte på den 2-årige engelsksprogede IB-uddannelse, kan søge optagelse i en pre-IB klasse. Den varer 1 år og svarer til 1. år af gymnasiet (stx- eller htx-uddannelsen).

For at blive optaget skal du opfylde adgangskravene til en 3-årig gymnasial uddannelse. Derudover foretager skolen en konkret vurdering af, om du kan bive optaget, blandt på baggrund af dine engelskkunskaber og motivation for at søge optagelse.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til stx eller htx, kan du blive optaget på pre-IB, hvis skolen vuderer, at du har behov for at følge en internationalt orienteret, engelsksproget gymnasial uddannelse og vil kunne gennemføre den efterfølgende IB-uddannelse. 

Efter pre-IB har du mulighed for at fortsætte på den 2-årige IB-uddannelse. Det er også muligt at fortsætte på stx eller htx, hvis du opfylder adgangskravene. 

Justering af optagelsesregler til skoleåret 2020/21

Fra 2020 bliver der justeret i optagelsesreglerne til de gymnasiale uddannelser. Derfor er nogle af optagelsesreglerne betinget af, at lovforslaget vedtages og træder i kraft den 1. april 2020. 

Justeringerne omfatter følgende ændringer: 

 • Forlænget gyldighed af dine resultater fra 9. og 10. klasse. Det betyder, at du kan søge om optagelse på en gymnasial uddannelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse og op til ét år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du opfylder adgangskravene. 
 • Mulighed for at søge om optagelse frem til grundforløbets afslutning (august-oktober), hvis du har fortrudt dit valg af uddannelse eller en anden aktivitet. 
 • Mulighed for at blive betinget optaget, hvis du har været syg ved folkeskolens prøver. 
 • Ændring af antallet af forsøg til optagelsesprøven, så du har to forsøg efter 9. klasse og to forsøg efter 10. klasse. 
 • Justering af, hvilken skole der afholder optagelsesprøve og –samtale, så du er sikker på at blive optaget på den skole, som inviterer dig til optagelsesprøve, hvis du består prøven. 
 • Justering af tidspunkterne for afholdelse af optagelsesprøven, så den sidste prøve ikke ligger efter skolestart. De nye datoer er ikke besluttet endnu.
 • Mulighed for at bruge optagelsesprøven som optagegrundlag til erhvervsuddannelserne, så du ikke nødvendigvis skal til to optagelsesprøver. 
 • Smidiggørelse af krav til underskrift fra dine forældre, så du ikke mister dit retskrav på optagelse, hvis underskriften fra dine forældre mangler, når du søger om optagelse. Dine forældre skal dog stadig skrive under på din ansøgning inden 1. marts. 

Alle relevante artikler på UddannelsesGuiden.dk er allerede blevet opdateret, så de stemmer overens med justeringerne. Du kan læse mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Spørgsmål og svar om optagelse på en gymnasial uddannelse

Få svar på de spørgsmål, som oftest bliver stillet i forbindelse med optagelse på en gymnasial uddannelse.

Frequently Asked Questions