universitetsuddannelser

Bacheloruddannelser

Universiteternes bacheloruddannelser er 3-årige og har et omfang af 180 ECTS.

En bacheloruddannelse kan i nogle tilfælde afsluttes som en selvstændig uddannelse inden for samme fagområde.

I andre tilfælde indeholder den to års studier inden for hovedfaget og et års studie på et suppleringsfag eller et sidefag på et andet fagområde.

En bacheloruddannelse giver adgang til overbygning med en kandidatuddannelse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.