Professionsbacheloruddannelse

Socialrådgiver, åben uddannelse

Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg udbyder uddannelsen på deltid. Den varer 4 år og kvalificerer dig til at tilrettelægge og varetage opgaver inden for socialt arbejde, både i offentligt og privat regi.

Fakta

Navn:
Socialrådgiver, åben uddannelse
Varighed:
4 år
ECTS:
Varierer pr. fag
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + evt. specifikke fagkrav
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Mulighed for SVU til uddannelsespraktikken

Du lærer, hvordan man rådgiver socialt udsatte, hvilke regler og love der er på området, og du får en forståelse for de økonomiske og politiske faktorer, der påvirker både socialrådgivningen og borgeren.

For at tage uddannelsen skal du have en gymnasial eksamen eller tilsvarende.

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen består af fire fagområder, et praksisstudie, en uddannelsespraktik samt en valgfri del, der også omfatter bachelorprojektet. De fire fagområder er:

 • Fagområdet socialt arbejde - herunder socialrådgivningning
 • Det psykologiske og psykiatriske fagområde
 • Retlig regulering - det juridiske fagområde
 • Samfund, politik, økonomi og organisation - det samfundsfaglige fagområde

Praktik

Praktikken varer 5 måneder og er ulønnet.

Studerende, der i mindst 2 år har haft typiske socialrådgiveropgaver, kan indstille sig til en mundtlig prøve og opnå merit for uddannelsespraktikken.

Undervisning

Undervisningen tilrettelægges som studiesamlinger af 2-3 dages varighed 5-6 gange pr. semester. Den resterende del af tiden er undervisningen netbaseret og foregår ved hjælp af et it-baseret konferencesystem.

Uddannelsen udbydes via University College Syddanmark (UCSYD) og foregår i Esbjerg.

Eksamen

Der er eksamen i hvert af de fire hovedområder samt to projekteksamener.

Værd at vide

Uddannelsen udbydes flere steder i landet som fuldtidsuddannelse over 3½ år.

Læs om socialrådgiver.

Varighed

Uddannelsen strækker sig over 8 semestre med fire studiesamlinger pr. semester. Antallet af ECTS pr. fag varierer.

Optagelse og adgang

Adgangskravene til uddannelsen er de samme som til den ordinære uddannelse til socialrådgiver.

Alle nævnte fag skal være bestået. 

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) eller
  social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag B og psykologi C. 

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Ingen specifikke adgangskrav
 • Relevant erhvervsuddannelse: Dansk C og engelsk D og enten samfundsfag C eller naturfag C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg udbyder uddannelsen en gang om året med studiestart 1. september. Der er løbende optag frem til studiestart. Men for at være sikker på en plads, er det en god idé at søge i god tid.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte fag afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om faget tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs mere i artiklerne: