enkeltfag på radiografuddannelsen
Professionsbacheloruddannelse

Radiograf, enkeltfag og tompladsordning

På radiograf, enkeltfag og tompladsordning følger du faget på lige fod med de fuldtidsstuderende.

Fakta

Navn:
Radiograf, enkeltfag og tompladsordning
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
½ år pr. fag
ECTS:
3-30 pr. fag
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + specifikke fagkrav
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

På uddannelsen er der blandt andet fag, der handler om at betjene ultralydsscannere, CT-scannere og MR-scannere m.v. og til at have med syge mennesker at gøre.

Du har dog ikke mulighed for at følge hele studiet på denne ordning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Professionsbachelor i radiografi er en videregående uddannelse, der er normeret til 3½ år.

Der udbydes tompladsordning i alle uddannelsens fag.

Læs mere om uddannelsens fag og opbygning i artiklen om professionsbacheloruddannelsen til radiograf.

Studieretningerne er:

  • Radiologisk billeddiagnostik
  • Nuklearmedicinsk billeddiagnostik
  • Stråleterapi

Der er ingen begrænsning i antallet af de fag eller kurser, som du kan følge i løbet af et enkelt semester under tompladsordningen. Dog er det ikke muligt at gennemføre en hel uddannelse.

Udbuddet af enkeltfag under tompladsordningen kan være forskelligt på de enkelte uddannelsessteder.

Du deltager på lige fod med studerende fra fuldtidsuddannelsen.

Undervisningen kan foregå som en blanding af holdundervisning, gruppearbejde, opgaveløsning, praktiske øvelser og studiebesøg.

Enkeltfagene kan udbydes af radiografuddannelsen i Odense, København og Aalborg.

Eksamen

Hvert enkeltfag afsluttes med en skriftlig eksamen eller en anden form for bedømmelse.

Varighed

Enkeltfagene hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Forløbet varer typisk et halvt år og har et omfang af 3-30 ECTS pr. fag

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangskrav som til den ordinære radiografuddannelse.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

  • En gymnasial eksamen
  • Relevant erhvervsuddannelse: Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis tidligere trindelt social- og sundhedsuddannelse)
  • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

  • Gymnasial eksamen: Ingen specifikke adgangskrav
  • Relevant erhvervsuddannelse: Dansk C og engelsk D samt to af følgende fag: bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B
  • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A og engelsk C samt to af de følgende fag: Bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B

Derudover kan der være specifikke adgangskrav for det enkelte kursus.

Det er muligt at søge dispensation, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav, men har tilsvarende kompetencer fra en anden uddannelse eller har relevant erhvervserfaring. Kontakt uddannelsesstedet. 

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan søge SVU til undervisningen, hvis du opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som heltidsundervisning. Du kan eventuelt kombinere flere fag/uddannelser for at opfylde kravet om heltidsundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.