civilingeniør i geofysik og rumteknologi
Kandidatuddannelse

Geofysik og rumteknologi

Kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, giver dig indsigt i udvikling og brugen af teknologiske løsninger til overvågning af fysiske forhold på jorden og i rummet.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i geofysik og rumteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du kan specialisere dig inden for fire områder, der handler om henholdsvis jordens fysik og ressourcer, miljø- og klimaovervågning, udforskning af rummet samt kortlægning og navigation.

Som civilingeniør vil dine jobmuligheder vil være i rådgivende ingeniørvirksomheder og højteknologiske virksomheder som fx rumvirksomheder, geofysiske virksomheder, der beskæftiger sig med råstofefterforskning, samt i offentlige institutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du en større indsigt i arbejdet med at udvikle og benytte teknologiske løsninger til at overvåge, kortlægge og udforske fysiske parametre og processer i stor skala, hvilket vil sige på jorden og i rummet.

Du kommer til at beskæftige dig med satellit-, fly- og jordbaserede målemetoder og lærer om de nødvendige matematiske og fysiske modeller.

Du kan på uddannelsen vælge mellem fire studielinjer:

  • Miljø og klimaovervågning
  • Kortlægning og navigation
  • Jordens fysik og ressourcer, herunder råstofefterforskning
  • Udforskning af rummet, herunder planeter, solsystemet og universet

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af fagets lærere. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Earth and Space Physics Engineering.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder geofysik og rumteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i geofysik og rumteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

DTU udbyder desuden Nordic Master in Cold Climate Engineering i samarbejde med udenlandske universiteter.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i geofysik og rumteknologi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for rådgivende ingeniørvirksomheder og højteknologiske virksomheder inden for rumfart, geofysiske virksomheder, der beskæftiger sig med råstofefterforskning, landinspektørvirksomheder samt i offentlige institutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information