civilingeniør i geofysik og rumteknologi
Kandidatuddannelse

Geofysik og rumteknologi

Den engelsksprogede uddannelse har fokus på udvikling og design af satellitsystemer og instrumenter til satellitter samt anvendelse og analyse af satellitdata.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i geofysik og rumteknologi
Andre betegnelser:
Earth and Space Physics Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Satellitdata bruges til at overvåge, kortlægge, modellere og forudse fysiske strukturer og processer på stor skala – dvs. på Jorden og i rummet.

I løbet af uddannelsen lærer du at kombinere naturvidenskabelig viden med tværfaglige, teknologiske kompetencer for at udvikle bæredygtige og avancerede løsninger. Det kan fx være inden for instrumentering, modellering og databehandlingsmetoder til brug for fx klima- og miljøovervågning, søgning efter nye ressourcer, udforskning af rummet eller kortlægning og navigation på Jorden.

Som færdig kandidat kan du blive ansat i ind- eller udland i virksomheder, der beskæftiger sig med fx design, udvikling og anvendelse af instrumentering, observationsteknikker, modeller, metoder, overvågningssystemer, tjenester og beslutningsstøtteværktøjer – specielt inden for områder som miljø- og klimaovervågning, kortlægning og navigation, udforskning af Jorden og rummet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du en større indsigt i arbejdet med at udvikle og benytte instrumenter og data science-metoder til at overvåge, kortlægge og udforske fysiske parametre og processer i stor skala, hvilket vil sige på jorden og i rummet.

Du kommer til at beskæftige dig med satellit-, fly- og jordbaserede målemetoder og lærer om de nødvendige matematiske og fysiske modeller.

Studielinjer

Du kan på uddannelsen vælge mellem fire studielinjer:

  • Jordobservation
  • Kortlægning og navigation
  • Jord- og planetfysik
  • Udforskning af rummet

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af fagets lærere. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Earth and Space Physics Engineering (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder geofysik og rumteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i geofysik og rumteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

DTU udbyder desuden Nordic Master in Cold Climate Engineering i samarbejde med udenlandske universiteter.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i geofysik og rumteknologi giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

En række andre bacheloruddannelser giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk. Læs også om eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder i danske og internationale højteknologiske virksomheder, internationale rumorganisationer, rådgivende ingeniørvirksomheder, opmålings- og kortlægningsfirmer og inden for geo- og rådgivningsbranchen, nationale og internationale organisationer samt offentlige myndigheder.

Jobtitler

Nogle af de jobtitler, som færdige kandidater har opnået i virksomheder og organisationer i Danmark og udlandet, er: Geofysikingeniør, rumingeniør, Space Systems Engineer, klima- og miljøkonsulent, satellitingeniør, jordobservationsingeniør, klimadata-analytiker, radaringeniør, sensor- og processingingeniør, Survey engineer, GIS-konsulent og dronedata-konsulent.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information