civilingeniør i fødevareteknologi
Kandidatuddannelse

Fødevareteknologi

Uddannelsen er engelsksproget og kombinerer det biokemiske fagområde med det ingeniørvidenskabelige område.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i fødevareteknologi
Andre betegnelser:
Food Technology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at udvikle fødevareprodukter ved hjælp af avancerede teknologier inden for bl.a. mikrobiologi og bioinformatik, så du vil være i stand til at imødekomme forbrugernes krav om sunde og sikre fødevarer, hvor bæredygtighed og etik også er i fokus.

Som civilingeniør i fødevareteknologi vil du kunne finde job som fx udvikler, rådgiver og projektleder inden for fødevareindustrien. Du kan ligeledes arbejde med kontrol i fødevareproducerende virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Moderne fødevareproduktion anvender i dag avancerede teknologier som fx bioteknologi, mikrobiologi, enzymologi, nutrigenomics og bioinformatik.

Du får ingeniørmæssige kvalifikationer, som sætter dig i stand til at analysere, designe og udvikle fødevareproduktionssystemer og fødevareprodukter, lige som du lærer at kombinere den eksisterende viden på området med den nye.

Uddannelsen beskæftiger sig bl.a. med udvikling af fødevareproduktion og fødevaresikkerhed. Du kan også vælge at specialisere dig inden for et nærmere bestemt område, fx ølbrygning, og her opnå tillægstitlen Diploma Brewery Engineer, eller du kan specialisere dig inden for akvatisk fødevareproduktion.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Food Technology.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder fødevareteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

DTU udbyder desuden Nordic Master in Aquatic Food Production i samarbejde med udenlandske universiteter.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende bacheloruddannelser fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Bioteknologi
  • Kemi og teknologi
  • General Engineering med specialiseringen "Living Systems"
  • Vand, bioressourcer og miljømanagement
  • Teknisk biomedicin
  • Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering

Følgende diplomingeniøruddannelser fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Kemi- og bioteknologi
  • Fødevaresikkerhed og -kvalitet

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for fødevareindustrien. Du kan bl.a. komme til at arbejde med udvikling, kontrol, rådgivning og projektledelse både i private virksomheder og inden for det offentlige.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og ingeniørarbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

De meget få nyuddannede (under 50) har fået beskæftigelse inden for ni brancher, flest i branchen Forskning og udvikling og næsten lige så mange i Videregående uddannelsesinstitutioner.

De resterende er beskæftiget i bl.a. Kemisk industri og Fødevareindustri.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information