civilingeniør i fødevareteknologi
Kandidatuddannelse

Fødevareteknologi

Uddannelsen er engelsksproget og giver viden om de teknologier, der er knyttet til produktionen af sunde og sikre fødevarer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i fødevareteknologi
Andre betegnelser:
Food Technology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at udvikle fødevareprodukter ved hjælp af avancerede teknologier inden for bl.a. mikrobiologi og bioinformatik, så du vil være i stand til at imødekomme forbrugernes krav om sunde og sikre fødevarer, hvor bæredygtighed og etik også er i fokus.

Som civilingeniør i fødevareteknologi vil du kunne finde job som fx udvikler, rådgiver og projektleder inden for fødevareindustrien. Du kan ligeledes arbejde med kontrol i fødevareproducerende virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Moderne fødevareproduktion anvender i dag avancerede teknologier som fx bioteknologi, mikrobiologi, enzymologi, nutrigenomics og bioinformatik.

Du får ingeniørmæssige kvalifikationer, som sætter dig i stand til at analysere, designe og udvikle fødevareproduktionssystemer og fødevareprodukter.

Uddannelsen beskæftiger sig bl.a. med udvikling af fødevareproduktion og fødevaresikkerhed.

Specialisering

Du kan vælge at specialisere dig inden for et nærmere bestemt område, fx ølbrygning, og her opnå tillægstitlen Diploma Brewery Engineer, eller du kan specialisere dig inden for akvatisk fødevareproduktion.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Food Technology).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere på Danmarks Tekniske Universitet.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for fødevareindustrien. Du kan bl.a. komme til at arbejde med udvikling, kontrol, rådgivning og projektledelse både i private virksomheder og den offentlige sektor. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information