Kandidatuddannelse i Avancerede materialer og sundhedsteknologi
Kandidatuddannelse

Avancerede materialer og sundhedsteknologi

Uddannelsen er engelsksproget og fokuserer på materialer til diagnostik og administration af lægemidler.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i avancerede materialer og sundhedsteknologi
Andre betegnelser:
Advanced Materials and Healthcare Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer på uddannelsen at udforme materialer med særlige funktioner til produkter inden for sundhedssektoren. Du lærer også at undersøge avancerede materialers virkning på celler, væv og mennesker.

Som civilingeniør i avancerede materialer og sundhedsteknologi vil du kunne finde job inden for fx medicinalindustrien, mediko-tekniske industrier, sygehusområdet og i internationale virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Sundhedsteknologien omfatter materialer til lægemiddeladministration, sensorer, diagnostiske systemer samt bløde materialer til sundhedsprodukter. De eksisterende produkter er resultat af tværfaglig forskning inden for avanceret kemi, nanoteknologi og biovidenskab (life science). Området er i vækst, og som studerende bliver du en del af denne udvikling.

Specialiseringer

Du kan på uddannelsen vælge en af følgende specialiseringer:

  • Drug delivery systems engineering
  • Healthcare materials engineering
  • Diagnostic technology engineering

Du vil også have mulighed for selv at forme din kandidatuddannelse med en fjerdedel valgfrie kurser.

På uddannelsen kan du komme til at arbejde med modulering af immunsystemet, avancerede modeller til erstatning af dyreforsøg, test af avancerede materialer i dyr og mennesker og ultra sensitive sensorer til distribueret molekylær diagnostik.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Engineering (Advanced Materials and Healthcare Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder avancerede materialer og sundhedsteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende uddannelser giver bl.a. adgang til kandidatuddannelsen:

  • Kemi og bioteknik (diplomingeniør, DTU)
  • Biokemi (bachelor, KU)
  • Medicinsk kemi  (bachelor, AU)
  • Bioteknologi  (bachelor, AU)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for medicinalindustrien, mediko-tekniske industrier, sygehuse og regulatoriske institutioner. Her vil du kunne omsætte forskningsresultater til produkter og arbejde med fx kvalitetskontrol, godkendelse og udvikling.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og ingeniørarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information