Kandidatuddannelse i Avancerede materialer og sundhedsteknologi
Kandidatuddannelse

Avancerede materialer og sundhedsteknologi

Uddannelsen er engelsksproget og fokuserer på materialer til diagnostik og administration af lægemidler.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i avancerede materialer og sundhedsteknologi
Andre betegnelser:
Advanced Materials and Healthcare Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer på uddannelsen at udforme materialer med særlige funktioner til produkter inden for sundhedssektoren. Du lærer også at undersøge avancerede materialers virkning på celler, væv og mennesker.

Som civilingeniør i avancerede materialer og sundhedsteknologi vil du kunne finde job inden for fx medicinalindustrien, mediko-tekniske industrier, sygehusområdet og i internationale virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Sundhedsteknologien omfatter materialer til lægemiddeladministration, sensorer, diagnostiske systemer samt bløde materialer til sundhedsprodukter. De eksisterende produkter er resultat af tværfaglig forskning inden for avanceret kemi, nanoteknologi og biovidenskab (life science). Området er i vækst, og som studerende bliver du en del af denne udvikling.

Specialiseringer

Du kan på uddannelsen vælge en af følgende specialiseringer:

  • Drug delivery systems engineering
  • Healthcare materials engineering
  • Diagnostic technology engineering

Du vil også have mulighed for selv at forme din kandidatuddannelse med en fjerdedel valgfrie kurser.

På uddannelsen kan du komme til at arbejde med modulering af immunsystemet, avancerede modeller til erstatning af dyreforsøg, test af avancerede materialer i dyr og mennesker og ultra sensitive sensorer til distribueret molekylær diagnostik.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Engineering (Advanced Materials and Healthcare Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på www.dtu.dk.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for medicinalindustrien, mediko-tekniske industrier, sygehuse og regulatoriske institutioner. Her vil du kunne omsætte forskningsresultater til produkter og arbejde med fx kvalitetskontrol, godkendelse og udvikling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information