Kandidatuddannelse i Avancerede materialer og sundhedsteknologi
Kandidatuddannelse

Avancerede materialer og sundhedsteknologi

Uddannelsen er engelsksproget og fokuserer på materialer til diagnostik og administration af lægemidler.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i avancerede materialer og sundhedsteknologi
Andre betegnelser:
Advanced Materials and Healthcare Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer på uddannelsen at udforme materialer med særlige funktioner til produkter inden for sundhedssektoren. Du lærer også at evaluere avancerede materialers virkning på celler, væv og mennesker.

Som civilingeniør i avancerede materialer og sundhedsteknologi vil du kunne finde job inden for fx medicinalindustrien, mediko-tekniske industrier, sygehusområdet og i internationale virksomheder.

Bemærk: Uddannelsen er ny fra 2019.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Sundhedsteknologien omfatter materialer til lægemiddeladministration, sensorer, diagnostiske systemer samt bløde materialer til sundhedsprodukter. De eksisterende produkter er resultat af tværfaglig forskning inden for avanceret kemi, nanoteknologi og biovidenskab (life science). Området er i vækst, og som studerende bliver du en del af denne udvikling.

Du kan på uddannelsen vælge en af følgende specialiseringer:

  • Drug delivery systems engineering
  • Healthcare materials engineering
  • Diagnostic technology engineering

Du vil også have mulighed for selv at sammensætte din kandidatuddannelse med valgfrie kurser.

På uddannelsen kan du komme til at arbejde med modulering af immunsystemet, avancerede modeller til erstatning af dyreforsøg, test af avancerede materialer i dyr og mennesker og ultra sensitive sensorer til distribueret molekylær diagnostik.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Engineering (Advanced Materials and Healthcare Engineering).

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder acancerede materialer og sundhedsteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende uddannelser giver bl.a. adgang til kandidatuddannelsen:

  • Medicin og teknologi (bachelor, DTU)
  • Kemi og bioteknik (diplomingeniør, DTU)

Har du en diplomingeniøruddannelse, skal du desuden have engelskkundskaber, der svarer til engelsk på B-niveau.

Har du en anden bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for medicinalindustrien, mediko-tekniske industrier, sygehuse og regulatoriske institutioner. Her vil du kunne omsætte forskningsresultater til produkter og arbejde med fx kvalitetskontrol, godkendelse og udvikling.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og ingeniørarbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information