kandidatuddannelse i Arbejdslivsstudier
Kandidatuddannelse

Arbejdsliv

Kandidatuddannelsen arbejdsliv er en revision af den tidligere uddannelse arbejdslivsstudier.

Fakta

Navn:
Arbejdsliv
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen giver dig viden om arbejdets udvikling og dets betydning for samfund og mennesker. Du lærer at inddrage viden og lave analyser, der går på tværs af individer, arbejdspladser og arbejdsmarkedets love og regler.

RUC udbyder uddannelsen fra 2022. Uddannelsen er en revision af kandidatuddannelsen arbejdslivsstudier.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig kompetencer til at deltage i udvikling af bæredygtige arbejdsliv, og du lærer at bidrage til håndteringen af arbejdslivets aktuelle transformationer og udfordringer.

Udvikling af arbejdsliv

Du lærer at deltage i udvikling af et bæredygtigt arbejdsliv via kompetencer inden for analyse og politikformulering samt teknologi- og strategiudvikling.

Kompetencer og metoder

Uddannelsen kvalificerer dig til at lede og koordinere indsatser baseret på medinddragelse og samarbejde, der har relation til organisations- og personaleudvikling, arbejdsmiljø og trivsel. Desuden lærer du at gennemføre indsatser inden for arbejdsmarked, uddannelse og beskæftigelse.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Undervisning

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Læs mere på www.ruc.dk

Ansøgning og optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:

Arbejdsliv

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. arbejdsmiljø og personale- og organisationsudvikling på både offentlige og private arbejdspladser, men du vil også kunne arbejde med undervisning eller forskning.

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information