Kandidatuddannelse

Arbejdsliv

Kandidatuddannelsen har fokus på udfordringer og muligheder i menneskers arbejdsliv.

Fakta

Navn:
Arbejdsliv
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du beskæftiger dig med arbejdets betydning for menneskers oplevelse af identitet, mening, sundhed, arbejdsmiljø, trivsel, læring og fællesskaber.

Uddannelsen giver dig viden om arbejdets udvikling og dets betydning for samfund og mennesker. Du lærer at inddrage viden og lave analyser, der går på tværs af individer, arbejdspladser og arbejdsmarkedets love og regler.

Som færdiguddannet kandidat kan du finde arbejde inden for fx konsulentvirksomheder, HR-afdelinger, og arbejdsmarkedsorganisationer. Du vil også have jobmuligheder inden for forskning og undervisning.

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig viden om arbejdslivet som forudsætning for en bæredygtig udvikling af samfundet.

Du undersøger de udfordringer og muligheder, som den konstante forandring af arbejdsliv skaber for mennesker. Det handler for eksempel om, hvordan stress, nedslidning og ubalancer går hånd i hånd med ønsker om et aktivt arbejdsliv med mening, indflydelse og faglig udvikling.

Arbejdsliv - muligheder og udfordringer

Samfundets stadige acceleration, teknologiske forandring, ny global arbejdsdeling og forandringer i velfærdsstaten er også emner, uddannelsen beskæftiger sig med i relation til de muligheder og udfordringer, dette skaber for menneskers arbejdsliv.

Kompetencer og metoder

Uddannelsen omfatter teori, videnskabelige studier, egne undersøgelser og samarbejder med arbejdstagere og -givere, organisationer og institutioner. Du lærer hermed at arbejde analytisk og problemorienteret på tværs af arbejdslivsrelevante fag- og genstandsområder.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Uddannelsen arbejdsliv på Roskilde Universitet (ruc.dk)

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Arbejdsliv (bachelor)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a.:

  • Konsulentvirksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af virksomheder og arbejdsforhold
  • HR-afdelinger i private og offentlige virksomheder
  • Arbejdsmarkedsorganisationer
  • Den offentlige beskæftigelsesindsats
  • Beskæftigelse af udsatte grupper

Du vil også kunne arbejde inden for forskning og undervisning.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information