Kandidatuddannelse

Nordic Urban Planning Studies

Kandidatuddannelsen har fokus på internationale perspektiver på urbane udfordringer.

Fakta

Navn:
Nordic Urban Planning Studies
Andre betegnelser:
Nordisk urban planlægning
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Undervisningssprog:
Engelsk
Økonomi:
SU

Du får indsigt i nordiske tilgange til planlægning og udvikling af byer og byliv - og forudsætninger for at omsætte det, du lærer, til en global kontekst. Fx når det gælder udfordringer og innovative løsninger inden for emner som bæredygtighed, ‘liveability’, mobilitet, velfærd, ‘smart city’-design mv.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde som projektudvikler, rådgiver og projektleder i international byudvikling og planlægning.

Undervisningen foregår på engelsk.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at udarbejde løsninger til planlægning, gennemførelse og udvikling af byer overalt i verden, og du lærer at samarbejde på tværs af fagområder.

Uddannelsen giver dig indsigt i teorier og analyser af planprocesser, og du lærer at bruge en række praktiske metoder og designredskaber til at løse planlægningsopgaver.

Du får samtidig træning i at udføre egen forskning og samarbejde med virksomheder, organisationer, kommuner og institutioner.

Samarbejdsuddannelse

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Roskilde Universitet, UiT The Arctic University of Norway og Malmø Universitet.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Den engelske titel er Master of Science in Social Sciences in Nordic Urban Planning Studies.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, feltbesøg, gruppearbejde og problemorienteret projektarbejde.

Sprog

Der undervises på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde som projektudvikler, byplanlægger, rådgiver og projektleder inden for international byudvikling og planlægning.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information