Kandidatuddannelse

Physics and Scientific Modelling

Kandidatuddannelsen har fokus på fysik, modellering og data science.

Fakta

Navn:
Physics and Scientific Modelling
Andre betegnelser:
Fysik og videnskabelig modellering
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at anvende computerberegning samt eksperimentelle og teoretiske metoder til at løse problemer i og uden for fysikken. 

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for undervisning, forskning og udvikling.

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen tager udgangspunkt i forståelsen af fysik og de naturlove, der hersker i verden.

Du kommer til selvstændigt at arbejde med at identificere, hvilke fysiske koncepter og matematiske og nummeriske metoder, der er relevante for at løse et givent problem.

Aspekter inden for modellering

I projekter får du mulighed for at fordybe dig i eksperimentelle, datalogiske og/eller matematiske aspekter af modellering. Samtidig vil du kunne anvende dine fysikkompetencer uden for klassiske fysikemner, hvis du ønsker en tydelig tværfaglig profil.

Kompetencer og metoder

Uddannelsen giver dig analytiske og naturvidenskabelige færdigheder, der kan bruges på praktiske såvel som teoretiske problemstillinger.

Du får kompetencer og metoder til at arbejde systematisk og kritisk med fysik, modellering og data science i forbindelse med problemer inden for en lang række felter.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Physics and Scientific Modelling.

Undervisning

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Physics and Scientific Modelling foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en kandidat i Physics and Scientific Modelling vil du bl.a. have jobmuligheder inden for undervisning, forskning og udvikling.

Du kan fx arbejde i produktions-, it- og finansvirksomheder inden for:

  • Energi
  • Hospitalsfysik
  • Medicin
  • Finans
  • Softwareudvikling

Du vil også kunne løse opgaver hos virksomheder, der tilbyder modellerings- og konsulentydelser. Du vil kunne blive ansat i analyse-, udviklings- eller forskerstillinger i det private eller på universiteter, hospitaler mv.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information