Kandidatuddannelse

Physics and Scientific Modelling

Kandidatuddannelsen har fokus på fysik, modellering og data science.

Fakta

Navn:
Physics and Scientific Modelling
Andre betegnelser:
Fysik og videnskabelig modellering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Undervisningssprog:
Engelsk
Økonomi:
SU

Du trænes på uddannelsen til at anvende computerberegning samt eksperimentelle og teoretiske metoder til at løse problemer i og uden for fysikken.

Undervisningen foregår på engelsk.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for undervisning, forskning og udvikling.

RUC udbyder uddannelsen fra 2022.

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen tager udgangspunkt i forståelsen af fysik og de naturlove, der hersker i verden.

Du kommer til selvstændigt at arbejde med at identificere, hvilke fysiske koncepter og matematiske og nummeriske metoder, der er relevante for at løse et givent problem.

Aspekter inden for modellering

I projekter får du mulighed for at fordybe dig i eksperimentelle, datalogiske og/eller matematiske aspekter af modellering. Samtidig vil du kunne anvende dine fysikkompetencer uden for klassiske fysikemner, hvis du ønsker en tydelig tværfaglig profil.

Kompetencer og metoder

Uddannelsen giver dig kompetencer og metoder til at arbejde systematisk og kritisk med fysik, modellering og data science i forbindelse med problemer inden for en lang række felter.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Physics and Scientific Modelling.

Undervisning

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde og foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Læs mere på www.ruc.dk

Ansøgning og optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:

Physics and Scientific Modelling

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder inden for undervisning, forskning og udvikling fx inden for energisektoren, hospitalsfysik, medicin, finans og software-udvikling. Du vil også kunne løse opgaver hos virksomheder, der tilbyder modellerings- og konsulentydelser.

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information