Kandidatuddannelse

Nordic Urban Planning Studies

Du lærer at arbejde internationalt med bæredygtig byudvikling.

Fakta

Navn:
Nordic Urban Planning Studies
Andre betegnelser:
Nordisk urban planlægning
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Undervisningssprog:
Engelsk
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen klæder dig på til at arbejde med de udfordringer, som byer over hele verden står overfor i takt med en stigende urbanisering. Du får indsigt i nordiske tilgange til planlægning og udvikling af byer og byliv.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde som projektudvikler, rådgiver og projektleder i international byudvikling og planlægning.

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at udarbejde løsninger til planlægning, gennemførelse og udvikling af byer overalt i verden. Du lærer også at samarbejde på tværs af fagområder, fx på tværs af de økonomiske, sociale og politiske sammenhænge, der har betydning for byers udvikling.

Gennem projektarbejdet lærer du at bruge din teoretiske og metodiske viden i praksis, og du opnår kompetencer som projektleder.

Samarbejdsuddannelse

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Roskilde Universitet, UiT The Arctic University of Norway og Malmø Universitet. Undervejs i uddannelsen læser du på mindst to af disse tre universiteter, eller du kan vælge at læse alle tre steder.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Den engelske titel er Master of Science in Social Sciences in Nordic Urban Planning Studies.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, feltbesøg, gruppearbejde og projektarbejde i samarbejde med virksomheder og organisationer.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i nordic urban planning foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde som projektudvikler, byplanlægger, rådgiver og projektleder inden for international byudvikling og planlægning.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Administrativt arbejde

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information