Akademisk overbygningsuddannelse

Klimatilpasning

Uddannelsens fokus er løsning af lokale, nationale og nordeuropæiske udfordringer skabt af klimaforandringer.

Fakta

Navn:
Klimatilpasning
Varighed:
1 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Den akademiske overbygningsuddannelse i klimatilpasning kvalificerer dig til at bidrage til at løse udfordringer skabt af klimaforandringer.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for forsyningsvirksomheder, kommuner, rådgivende konsulentvirksomheder, andre private virksomheder, styrelser samt danske og internationale miljøorganisationer.

Uddannelsen er ny fra 2021.

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig kompetencer til at koordinere tværfaglige projekter. Du får viden, så du bliver i stand til kommunikere og diskutere udfordringer og løsninger inden for klimatilpasning med myndigheder, borgere og andre relevante aktører.

Emner

Du får en grundlæggende viden om økologi og biogeokemi, klimaaftryk og afløbsteknik samt forurenende stoffer i miljøet. Du får erfaring med metoder til klimatilpasning og tilgængelige værktøjer, herunder modellering og GIS.

Uddannelsen giver dig desuden viden om dansk og europæisk lovgivning inden for klimatilpasningsområdet.

På 1. semester følger du et obligatorisk introkursus, der er afhængig af den bacheloruddannelse, som du er optaget på baggrund af. 

På 2. semester specialiserer du dig gennem et valgfrit projekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel AO i klimatilpasning. Uddannelsens engelske titel er Master of Climate Adaptation.

Undervisning

Undervisningen foregår som et fuldtidsstudium i dagtimerne. Nogle kurser kræver fremmøde eller deltagelse online.

Der undervises på dansk. Dog kan der på enkelte kurser blive undervist på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et akademisk overbygningsprojekt, der kan laves individuelt eller i grupper. Projektet løber over et halvt semester (15 ECTS).

Adgangskrav

For at blive optaget på den akademiske overbygningsuddannelse skal du have en relevant bacheloruddannelse fra det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige eller tekniske område.

Du kan ikke søge optagelse, hvis du har en professionsbacheloruddannelse. Hvis du har en kandidatuddannelse, kan du blive optaget, hvis der er ledige pladser.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder klimatilpasning som en 1-årig akademisk overbygningsuddannelse.

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet i klimatilpasning vil du have mulighed for at arbejde som fx konsulent, projektleder, klimatilpasningsmedarbejder, miljøforvaltningsmedarbejder eller miljøplanlægger.

Jobmulighederne vil være inden for forsyningsvirksomheder, kommuner, rådgivende konsulentvirksomheder, andre private virksomheder, styrelser samt danske og internationale miljøorganisationer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Naturvidenskabeligt arbejde

Mere uddannelse

En akademisk overbygningsuddannelse i klimatilpasning giver dig mulighed for at søge videre på en 2-årig kandidatuddannelse.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Hanne Medum Lærke blev færdig som cand.scient. i biologi fra Aarhus Universitet for seks år...