Vedvarende energi- og forsyningsanlæg
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Vedvarende energi- og forsyningsanlæg - el

Kurserne styrker dine kompetencer til at varetage alle faser i arbejdet med installationer, udstyr og komponenter til hele elforsyningsområdet.

Fakta

Navn:
Vedvarende energi- og forsyningsanlæg - el
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2866

Du kan arbejde med mindre anlæg til private hjem eller med større kraft- og kraftvarmeværker, herunder anlæg baseret på vedvarende energi fra solceller og vindmøller. Endelig kan du arbejde med etablering og vedligehold af distributionsnet til datakommunikation.

Kurserne henvender sig især til faglærte elektrikere og montører.

Se alle AMU-kurser inden for området Vedvarende energi- og forsyningsanlæg - el på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Vedvarende energi- og forsyningsanlæg - el omfatter kurser inden for emnerne:

  • Idriftsætning, fejlfinding og vedligehold
  • Installation, montage og service af mindre vedvarende energianlæg
  • Installation og montage af kommunikationsnetværk (WAN - Wide Area Network)
  • Installation og montage af større el-forsyningsanlæg
  • Kvalitetssikring og dokumentation
  • Samarbejde om el-tekniske projekter i udlandet

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Vedvarende energi- og forsyningsanlæg - el omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Tekniske installationer og energi.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Vedvarende energi- og forsyningsanlæg - el er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information