Køleautomatik og varmepumper
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Køleautomatik og varmepumper

Områdets kurser giver kompetencer til at arbejde med varmepumper og mindre køleanlæg – dvs. under 2,5 kg kølemiddel - til boliger, virksomheder og institutioner.

Fakta

Navn:
Køleautomatik og varmepumper
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2865

Du lærer fx at projektere, installere, afprøve, kontrollere og indregulere såvel køleanlæg og varmepumper som tilhørende komponenter og automatiksystemer. Især er der fokus på den lovpligtige servicering af anlæggene.

Kurserne henvender sig især til elektrikere og andre med en erhvervsuddannelse inden for vvs-energiområdet. Du kan fx arbejde i en installationsvirksomhed, der sælger, installerer og servicerer køle- og varmepumpeanlæg.

Se alle AMU-kurser inden for området Køleautomatik og varmepumper på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Køeautomatik og varmepumper omfatter kurser inden for emnerne:

  • Kvalitetssikring på kølesystemer og varmepumper
  • Montage og installation af kølesystemer og varmepumper
  • Service, vedligehold og reparation på køleanlæg og varmepumper
  • Vejledning og instruktion af kunder

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler over hele landet.

Værd at vide

Køeautomatik og varmepumper omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Tekniske installationer og energi.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Køleautomatik og varmepumper er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information