amu i elektrisk automation på automatiske maskiner og anlæg
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Elektrisk automation på aut. maskiner og anlæg

Områdets kurser giver dig kompetencer til at arbejde med de el-installationer, det udstyr og de komponenter, der anvendes i produktionsvirksomheder inden for stort set alle brancher.

Fakta

Navn:
Elektrisk automation på aut. maskiner og anlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2851

Der findes et bredt udvalg af kurser, hvor du kan lære at installere, montere, programmere og drifte anlæg. Du lærer om de høje krav til sikkerhed, kvalitet og specialviden, der stilles, og om de direktiver og anvisninger, der gælder på området. Området omfatter også kurser i robot- og skibsteknik.

Uanset hvilken teknologi, du arbejder med, er der fokus på energieffektivisering.

Kurserne henvender sig især til faglærte elektrikere, men også til el- og installationsmontører. De kan også være relevante, hvis du er automatikfagtekniker.

Se alle AMU-kurser inden for området Elektrisk automation på aut. maskiner og anlæg på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Elektrisk automation på aut. maskiner og anlæg omfatter kurser inden for emnerne:

  • Fejlfinding på og reparation af elektriske anlæg og komponenter
  • Kalibrering af elektriske komponenter
  • Konfigurering og opsætning af komponenter og elektrisk udstyr
  • Kvalitetssikring af automatiske anlæg
  • Mekanisk montage af elmateriel og komponenter på automatiske anlæg
  • Programmering af styrings- og reguleringskomponenter og systemer

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Elektrisk automation på aut. maskiner og anlæg omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Tekniske installationer og energi.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Elektrisk automation på aut. maskiner og anlæg er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Installation/idriftsættelse Ethernet
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Praktik for F/I
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Tavler, konstruktion og installation
L-AUS, tavle- og installationsarbejde
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Sjakbajs, planlægning og koordinering
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
SB Større installationer, industri & andet byggeri
SB Mindre install., bolig m særlige områder
SB/KLS Kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Arbejde på eller nær spænding - introduktion
Dimensionering, særlige områder
Dimensionering, industriinstallationer TN-systemer
Dimensionering, bolig/mindre erhverv TT-systemer
Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp
Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & praksis
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information