amu i blikkenslagerarbejder
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Blikkenslagerarbejde

Områdets kurser giver kompetencer til at udføre dækning af tage, tårne og spir og inddækning af kviste og karnapper. Du kan også fremstille tagrender og nedløb og specialisere dig i dekorative detaljer på bygninger.

Fakta

Navn:
Blikkenslagerarbejde
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2860

Der er fokus på håndværksmetoder til at svejse, lodde, lime, nitte, false og fuge, og du lærer at håndtere tyndplader af metal og andre dækningsmaterialer som skifer. Du får indblik i planlægningen af en blikkenslagerentreprise og lærer fx at anvende dokumentation og projektbeskrivelser.

Kurserne henvender sig især til faglærte inden for vvs-området.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Blikkenslagerarbejde omfatter kurser inden for emnerne:

  • Blikkenslager- og håndværkskunst
  • Inddækning
  • Tyndpladebearbejdning
  • Udførelse af blikkenslagerarbejde

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler over hele landet.

Værd at vide

Blikkenslagerarbejde omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Tekniske installationer og energi.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Blikkenslagerarbejde er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information