amu i vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien

På kurserne lærer du at arbejde med alle de arbejdsprocesser og opgaver, der har at gøre med vedligeholdelse af produktionsudstyr i metalindustrien.

Fakta

Navn:
Vedligeholdelsesteknik
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2231

Du arbejder bl.a. med it-baserede log-bøger, vedligeholdelsesplaner og pop-up beskeder, når vedligehold skal udføres.

Se alle AMU-kurser inden for området Vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Vedligeholdelsesteknik omfatter kurser inden for emnerne:

  • Reparation og vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien
  • Tilrettelæggelse og tests i forbindelse med eftersyn og vedligeholdelse

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Vedligeholdelsesteknik omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Industriens arbejdsmarkedsuddannelser.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Vedligeholdelsesteknik er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI).

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information