amu i teknisk dokumentation i industriel produktion
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Teknisk dokumentation i industriel produktion

Områdets kurser giver dig kompetencer til at assistere ved alle former for styring og planlægning i produktionen. Du kan fx dokumentere ændringer i produktionen eller udarbejde beslutningsgrundlag for projektledelsen i forbindelse med udviklingsprojekter.

Fakta

Navn:
Teknisk dokumentation i industriel produktion
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2779

Du kan beskæftige dig med generelle værktøjer som CAD-konstruktion, proceskontrol og ledelse af produktionsomlægning, men du kan også bruge kurserne til at opnå branchespecifik viden, fx inden for anlægsteknik, stærkstrøm eller VVS.

Kurserne henvender sig både til tekniske tegnere og assistenter med en ældre erhvervsuddannelse og til tekniske designere med en nyere uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Teknisk dokumentation i industriel produktion omfatter kurser inden for emnerne:

  • Dokumentation i forbindelse med driftsopgaver i produktionen
  • Dokumentation i forbindelse med styring og ledelse af projekter
  • Konstruktion og produktdokumentation

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Teknisk dokumentation i industriel produktion omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Metalindustrien.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Teknisk dokumentation i industriel produktion er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI).

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information