Kursus

Tekn. dok: Komplekse samlingskonstruktioner

På kurset lærer du at konstruere større komplekse samlingskonstruktioner, optimere konstruktionsarbejdet og vurdere, hvilket konstruktionsprincip der til en større konstruktion vil være den mest hensigtsmæssige at benytte samt anvende værktøjerne til opbygning og redigering. Du lærer også at udarbejde den endelige tekniske produktdokumentation for konstruktionerne.

Fakta

Navn:
Tekn. dok: Komplekse samlingskonstruktioner
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2779
Fagkode:
48061-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, som har eller søger beskæftigelse som teknisk designer, teknisk assistent eller teknisk tegner i industrien.

Mål

Deltageren kan i et relevant 3D Cad program, fra idéfasen til design og konstruktion af en større kompleks samlingskonstruktion, optimere konstruktionsarbejdet ved anvendelse af konstruktionens skitse- og idégrundlag. Endvidere kan deltageren vurdere og bestemme, hvilket konstruktionsprincip der til en given samlingskonstruktion er den mest hensigtsmæssige og optimale at benytte. Deltageren kan anvende de værktøjer til design, opbygning og redigering af den endelige konstruktion, som er til rådighed i 3D Cad programmet.Deltageren kan udarbejde den endelige tekniske produktdokumentation for de udarbejdede samlingskonstruktioner.

Varighed

3 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, som er indeholdt i målformuleringen. 

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.