amu i låseteknik
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Låseteknik, mekanisk indbrudssikringsanlæg

Kurserne inden for låseteknik omfatter alle opgaver i forbindelse med mekanisk indbrudssikring.

Fakta

Navn:
Låseteknik, mekanisk indbrudssikringsanlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2247

Du får kendskab til at beregne, kode, montere, justere og afprøve sikringsanlæg. Du lærer at fejlfinde på mekaniske låse og anlæg og lukke alle typer mekaniske låse op.

Kurserne henvender sig til selvlærte og faglærte inden for finmekanik. De retter sig mod den selvstændige, men også mod personer, der vil ansættes som specialister i større virksomheder.

Se alle AMU-kurser inden for området Låseteknik, mekanisk indbrudssikringsanlæg på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Låseteknik, mekanisk indbrudssikringsanlæg omfatter kurser inden for emnerne:

  • Dokumentation, overdragelse og servicering af mekaniske sikringsanlæg
  • Montage og installation af mekaniske sikringsanlæg
  • Projektering og beregning af mekaniske sikringsanlæg
  • Reparation og fejlfinding på samt oplukning af mekaniske sikringsanlæg

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Låseteknik, mekanisk indbrudssikringsanlæg omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Metalindustrien.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Låseteknik, mekanisk indbrudssikringsanlæg er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI).

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information