Kursus

Montage af sikringsdøre, -vinduer og sikringsglas

Deltagerne kan ud fra kendskab til sikringsdøre, sikringsvinduer og produkter med sikringsglas rådgive om og udarbejde hensigtsmæssige løsningsforslag med sikringsglas til opfyldelse af et givet sikringsniveau. Deltagerne kan vælge og montere produkter med sikringsglas under hensyn til de givne sikringsniveauer.

Fakta

Navn:
Montage af sikringsdøre, -vinduer og sikringsglas
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2213
Fagkode:
48286-

-

Målgruppe

Håndværkere, glarmestre og andre, der arbejder med montage af sikringsdøre, sikringsvinduer og sikringsglas. For at blive certificeret i henhold til Forsikring og Pensions kravspecifikation for Mekanisk sikring skal det grundlæggende kursus 47389: Mekanisk indbrudssikring (Grundkursus/Indgangskursus) være gennemgået (afholdes af DBI).

Mål

Deltagerne kan ud fra kendskab til forskellige sikringsdøre, sikringsvinduer og produkter i sikringsglas rådgive om og udarbejde hensigtsmæssige løsningsforslag til opfyldelse af et givet sikringsniveau for sikring med døre, vinduer og glas. Deltagerne kan vælge og montere sikringsdøre, sikringsvinduer og sikringsglas i forskellige materialer med tilhørende befæstigelsesmetoder under hensyn til de givne sikringsniveauer i overensstemmelse med relevante standarder, kvalitetskrav og egenkontrol. I den forbindelse kan deltagerne overholde sikringsmæssige retningslinjer og forsikringsselskabernes krav om dokumentation i form af en installationserklæring. Endelig kan deltagerne afdække kundebehov og rådgive om service og vedligehold.

Varighed

2,0

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.  

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

TEC, Technical Education Copenhagen