amu kursus, praktisk myndighedsudøvelse
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Praktisk myndighedsudøvelse

Områdets kurser giver dig metoder til at varetage kontrol og tilsyn i forbindelse med myndighedsopgaver, og du kan bl.a. lære at forebygge og håndtere konflikter.

Fakta

Navn:
Praktisk myndighedsudøvelse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2278

Du lærer om samarbejde på tværs af myndigheder og i en international sammenhæng, og du kan skærpe dine færdigheder inden for afhøringsteknik og korrekt myndighedsudøvelse, fx hvis du arbejder med særlige grupper som asylansøgere, indsatte, misbrugere eller psykisk syge. Du kan også lære at betjene borgere i forbindelse med anmeldelser, forespørgsler, råd og vejledning

Kurserne henvender sig til personer med en erhvervsuddannelse eller en etatsuddannelse inden for fx told og skat, kriminalforsorgen eller andre områder. Du kan føre tilsyn inden for forskellige områder eller måske arbejde som fængselsbetjent eller værkmester.

Se alle AMU-kurser inden for området Praktisk myndighedsudøvelse på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Praktisk myndighedsudøvelse omfatter kurser inden for emnerne:

  • Aktivering af frihedsberøvede og asylansøgere
  • Interkulturel kompetence i praktisk myndighedsudøvelse
  • Kommunikation, vejledning og dokumentation ved praktisk myndighedsudøvelse
  • Konflikthåndtering og sikkerhed ved praktisk myndighedsudøvelse
  • Resocialisering af frihedsberøvede
  • Udførlse af praktiske myndighedsopgaver

Kurserne udbydes typisk af handelsskoler få steder i landet.

Værd at vide

Praktisk myndighedsudøvelse omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Handel, administration, kommunikation og ledelse.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Praktisk myndighedsudøvelse er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL).

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information