Serviceassistenter arbejder
Job

Serviceassistent (job)

Serviceassistenter løser praktiske opgaver inden for rengøring, madlavning og service, fx på skoler, hospitaler og kontorer.

Fakta

Arbejdssteder:
Hospitaler, Plejehjem, Virksomheder, Offentlige institutioner
Stillingsbetegnelser:
Rengøringsassistent, Kantinemedarbejder, Hospitalsserviceassistent

Du kan arbejde med rengøring i alle brancher, men også være specialiseret i hospitals- eller virksomhedsservice. 

Som serviceassistent har du særlig viden om rengøring, service, hygiejne og ergonomi. Ergonomi handler om, hvordan du arbejder, så du ikke belaster din krop.

Serviceassistenter er typisk ansat på plejehjem og hospitaler, i virksomheder, kantiner eller rengøringsselskaber.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Serviceassistenter gør rent og løser andre praktiske opgaver inden for fx lettere madlavning, patienttransport og kontorarbejde.  

Som serviceassistent kan du specialisere dig i hospitaler eller virksomheder.

Service på hospital

Din primære opgave er at gøre rent, men du hjælper fx også med at transportere patienter til andre afdelinger eller med at få dem ud af sengen. Det er også din opgave at bestille mad og anrette og servere den for de indlagte patienter. 

Service i virksomheder

Når du arbejder på kontor, står du fx for at købe ind, servere frokost og dække op til møder. Du kan også have ansvar for opgaver som at bestille kontorartikler, foretage småreparationer og klargøre AV-udstyr, fx computere, til møder. 

Samarbejde og hverdag

Du planlægger i høj grad selv dit arbejde, men løser de fleste opgaver i tæt kontakt med andre.

Arbejdsopgaver

Typiske arbejdsopgaver for en serviceassistent kan være at:

 • Gøre rent, herunder også specialopgaver som møbelrens og polish. Polish er en specialbehandling af gulve og møbler
 • Tilberede, anrette og servere mad
 • Transportere patienter og hjælpe, når de fx skal ud af sengen
 • Skifte håndklæder og sengetøj
 • Hjælpe med praktiske opgaver ved dødsfald på hospitaler og plejehjem 
 • Købe ind og bestille varer
 • Løse forskellige kontoropgaver, fx kopiere, fordele post og dække op til møder
 • Håndtere affald
 • Betjene kunder
 • Tage telefoner

Karriereveje

Du kan specialisere dig inden for:

 • Rengøring: Du løser rengøringsopgaver under hensyn til miljø og hygiejne
 • Hospitalsservice: Du arbejder med rengøring, transport af patienter og servering af mad
 • Virksomhedsservice: Du arbejder med rengøring og lettere køkken- og kontoropgaver som fx fotokopiering og opdækning til møder

Arbejdssteder

De typiske arbejdssteder for en serviceassistent er:

 • Hospitaler
 • Dag- og døgninstitutioner
 • Dagcentre, ældrecentre, plejehjem
 • Kontorer
 • Hoteller
 • Private hjem
 • Sommerhusudlejningsbureauer
 • Rengøringsselskaber
 • Skoler
 • Svømmehaller

Selvstændig

Du kan også blive selvstændig med egen servicevirksomhed.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Rengøringsassistent25.531 kr.25.468 kr.24.850 kr.
Hospitalsassistent, Sanitør, Rengøringsassistent23.841 kr.25.643 kr.-
Auditorieassistent, Sanitør - fabrikslokaler27.812 kr.--
Serviceassistent - tværgående funktioner23.843 kr.23.635 kr.24.794 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede serviceassistenter, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

 

Uddannelsesvej

Uddannelsen til serviceassistent er en erhvervsuddannelse, der tager mellem 2 år og 2 år og 6 måneder.

Læs mere om uddannelsen til serviceassistent

Mere uddannelse

Som serviceassistent har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Som serviceassistent har du adgang til få videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan evt. tage AMU-kurser inden for dette område. Se en oversigt over AMU-kurser

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.