Foto af Våbenmekaniker
Job

Våbenmekaniker

Som våbenmekaniker beskæftiger du dig med at reparere og vedligeholde skydevåben som geværer, pistoler og rifler.

Fakta

Arbejdssteder:
Forsvaret, Politiet, Sportsforretninger
Stillingsbetegnelser:
Våbenmekaniker

Våbenmekanikere reparerer både private og militære våben. Ikke alle dele i et gammelt våben kan være til at skaffe, så du skal være opfindsom og en ferm håndværker, når du selv må fremstille den manglende del.

Du skal også kende til våbenlovgivningen og overholde sikkerhedsforskrifter. Du vil typisk arbejde inden for forsvaret eller i politiet, men kan også etablere dig som bøssemager i eget værksted.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af våbenmekaniker
Fagmand - En af de få våbenmekanikere reparerer en riffel.

Ved reparation skal du først undersøge våbnet. Det kan fx være nødvendigt at udskifte forskellige reservedele. Mange af de våben, du reparerer, er gamle, og i disse tilfælde må våbenmekanikeren selv fremstille den manglende del.

En reparation kan indebære mange forskellige opgaver. Bl.a. kan du være nødt til at lodde eller svejse dele, der har løsnet sig, vikle nye fjedre eller udskifte skæfter.

Efter en reparation eller vedligeholdelse skal du normalt afprøve våbnet for at kontrollere, at det virker, som det skal. Våbenmekanikeren skal også kontrollere, at våbnene overholder lovgivningen og de gældende sikkerhedsforskrifter.

Arbejdsplads

 Våbenmekanikere arbejder i forsvaret og ved politiet samt i lille omfang i sportsforretningers værksteder. Se mere om branchen Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Våbentekniker31.068 kr.--
Knivmager32.644 kr.--
Våbenmekaniker34.124 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Hvis du gerne vil arbejde som våbenmekaniker, skal du være opmærksom på, at der ikke er mange stillinger inden for faget.

Som våbenmekaniker kan du etablere selvstændig virksomhed som bøssemager.

Mere uddannelse

Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg arrangerer efteruddannelseskurser (AMU-kurser) inden for Maskin- og værktøjsområdet.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Industriens uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

Dansk Metalarbejderforbund
www.danskmetal.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.