Låsesmed åbner lås
Job

Låsesmed (job)

En låsesmed installerer og reparerer mekaniske og elektroniske låse.

Fakta

Arbejdssteder:
Eget værksted, Låse- og sikringsvirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Låsesmed

Du tager dig også af elektroniske sikrings- og alarmsystemer.

Som låsesmed har du bl.a. specialiseret viden om låse og nøgler, mekaniske og elektroniske låsesystemer, sikring mod indbrud, videoovervågning og adgangskontrol.

Låsesmede arbejder typisk i låse- og sikringsvirksomheder eller som selvstændige låsesmede.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som låsesmed tegner, fremstiller, monterer og vedligeholder du låse-, alarm- og sikringssystemer til private hjem, virksomheder og institutioner.

Finmekanik

Når en lås eller et system ikke virker, er det også din opgave at finde fejlene og rette dem. Nogle gange er du nødt til selv at fremstille de dele, du har brug for. Her bruger du din viden om finmekanik og måle- og kontrolteknik.

Kundekontakt og rådgivning

Meget af tiden bruger du ude hos dine kunder, også uden for normal arbejdstid og i weekender. Det kan fx være i akutte situationer som ved indbrud, hvor du hurtigt må rykke ud og sætte nye låse i, eller hvis folk har låst sig ude eller mistet deres nøgler. Nogle gange skal du også hjælpe politiet eller hjemmeplejen med at få adgang.

Du rådgiver også om låse, alarm- og sikringssystemer.

Arbejdsopgaver

Typiske arbejdsopgaver for en låsesmed er at:

  • Tegne og fremstille sikringsløsninger for både private og virksomheder
  • Installere og reparere låse, alarmer og sikringssystemer
  • Finde fejl og rette dem
  • Montere mekaniske døroplukkere, porttelefoner og døre
  • Låse døre op fx for folk, der har smækket sige ude, eller for politiet
  • Yde service og rådgivning til private og virksomheder vedrørende sikringssystemer

Arbejdssteder

En låsesmed arbejder fx i: 

  • Virksomheder, der installerer og reparerer og evt. sælger låse- og sikringssystemer
  • Vagt- og sikkerhedsfirmaer

Du kan også etablere dig som selvstændig låsesmed med egen forretning.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Låsesmed32.644 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede låsesmede, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Låsesmed er en specialisering på uddannelsen til finmekaniker.

Uddannelsen til finmekaniker er en erhvervsuddannelse, der tager fire år og seks måneder.

Læs om uddannelsen til finmekaniker (låsesmed)

 

Mere uddannelse

Som låsesmed har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Som låsesmed har du adgang til flere videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan som låsesmed tage AMU-kurser inden for dit område. Se en oversigt over AMU-kurser inden for tekniske installationer og energi.

Er du faglært og har mindst to års erhvervserfaring, kan du videreuddanne dig på deltid med en akademiuddannelse. Se fx akademiuddannelser inden for teknik, produktion, service mv.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.