Slagter
Job

Slagter (job)

En slagter afliver og parterer svin, kvæg og andre større dyr på et slagteri.

Fakta

Arbejdssteder:
Andels- og privatslagterier
Stillingsbetegnelser:
Industrislagter, Slagteriarbejder

Du kan være specialiseret i at slagte svin eller kreaturer, eller du kan være forædler, der ryger, salter eller koger kød.

Som slagter har du en særlig viden om korrekt aflivning, og om hvordan man parterer og udbener kød.

Slagtere er typisk ansat på store andelsslagterier eller private slagterier.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som slagter på et slagteri eller i et slagtehus afliver du typisk svin eller kvæg. Du kan også slagte får, geder og heste.

Du parterer, udbener kødet og skærer det op i portioner, som kan sælges videre eller eksporteres.

Som slagter kan du også forarbejde kødet ved fx at ryge eller salte det. Du kan lave kødfars, som kan bruges til at fremstille forskellige slags pølser.

Effektivt og fysisk hårdt arbejde

På et slagteri skal der hver dag håndteres mange dyr, og derfor er du som slagter optaget af at arbejde effektivt og hurtigt.

Du betjener de maskiner, som indgår i produktionen på et slagteri, og du har godt styr på hygiejnen.

Det kan være fysisk hårdt at arbejde som slagter, og du står meget op i løbet af arbejdsdagen.

Arbejdsopgaver

De typiske arbejdsopgaver for en slagter er:

  • Aflive, partere og udbene dyr på et slagteri
  • Udskære kød til forskellige kødvarer
  • Forarbejde kød ved fx rygning og saltning
  • Udføre kvalitetskontrol

Karriereveje

Som slagter kan du specialisere dig som blandt andet:

  • Forædler: En forædler er ansat på et slagteri og er specialiseret i at salte, koge og ryge kødvarerne.
  • Svineslagter: Som svineslagter er du specialiseret i at slagte svin på et svineslagteri.
  • Kreaturslagter: Som kreaturslagter er du specialiseret i oksekød og at slagte kvæg.

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for en slagter er:

  • Slagtehuse
  • Store andelsslagterier
  • Private slagterier

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Anden håndforarbejdning af fødevarer---
Industrislagter35.443 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede slagtere, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til slagter er en erhvervsuddannelse, der tager mellem 2 år og 6 måneder og 3 år og 6 måneder.

Læs om uddannelsen til slagter

Mere uddannelse

Når du har afsluttet din erhvervsuddannelse, har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Som slagter har du adgang til flere videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan som slagter tage AMU-kurser inden for området slagtning, forædling og salg af kød og convenience. Se en oversigt over relevante AMU-kurser.

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Mulige uddannelser

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.