Tarmrensere arbejder
Job

Tarmrenser (job)

En tarmrenser arbejder med at rense tarme fra især svin. Tarmene bruges til at fremstille pølser.

Fakta

Arbejdssteder:
Store slagterier, Tarmrenserier
Stillingsbetegnelser:
Tarmrenser

Du bruger maskiner til at rense tarmene.

Som tarmrenser mestrer du teknikker til at rense forskellige typer af tarme, og du har en særlig viden om hygiejne og sikkerhed i produktionen.

Tarmrensere er ansat på slagterier eller pølsefabrikker.

Foto: DAT-Schaub

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som tarmrenser modtager du tarme og andre indvolde fra slagtede dyr.

Det er din opgave at sortere og rense tarmene, så de kan bruges til at fremstille pølser. Tarme kan også bruges af medicinalindustrien.

Du bruger ofte maskiner til at rense tarmene, men du kan også rense nogle typer af tarme i hænderne.

Hygiejne og sikkerhed er meget vigtigt, så du ved hvordan maskiner og værktøj skal håndteres og rengøres korrekt.

Kvalitet og teknik

Som tarmrenser er du oplært i, hvordan man renser og efterbehandler forskellige typer af indvolde som fx smaltarme, krustarme og fedtender.

Du foretager kontroller af kvaliteten, og du står for at pakke og konservere tarmene rigtigt, så kunderne får et ordentligt produkt.

Som tarmrenser skal du også holde styr på økonomien i produktionen. Derfor lægger du budget, fører regnskab og kan finde ud af at styre et lager.

Arbejdsopgaver

De typiske arbejdsopgaver for en tarmrenser er:

  • Sortere og rense tarme
  • Efterbehandle tarme
  • Pakke og konservere
  • Lave kvalitetskontrol
  • Sørge for hygiejne og sikkerhed
  • Lægge budget
  • Styre lager

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for en tarmrenser er:

  • Slagterier
  • Pølsefabrikker
  • Tarmrenserier

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Tarmrenser35.443 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til tarmrenser er en erhvervsuddannelse, der tager 3 år.

Læs om uddannelsen til tarmrenser

Mere uddannelse

Som tarmrenser har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Som tarmrenser har du adgang til flere videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan som tagdækker tage AMU-kurser inden for området slagtning, forædling og salg af kød og convenience. Se en oversigt over relevante AMU-kurser.

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Mulige uddannelser

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.