Foto af Stukkatør
Job

Stukkatør

Som stukkatør arbejder du med et meget gammelt og traditionsrigt udsmykningshåndværk.

Fakta

Arbejdssteder:
Små virksomheder
Stillingsbetegnelser:
Stukkatør

Stuk er udsmykning af gips til vægge og lofter, fx gesimser, rosetter og friser. Du arbejder også med udendørs udsmykning, og den bliver fremstillet af beton. Det kan fx være gesimser, altaner og rækværk af småsøjler, også kaldet balustre. Et andet af dine arbejdsområder er at fremstille fuglebade og andre former for haveinventar.

Du skal have sans for linjer og former, evne til at tegne modeller og et sikkert håndelag. Du må ikke have tendens til svimmelhed. En stor del af arbejdet foregår på stiger og stilladser.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af stukkatør
Stukkatør - Den færdigstøbte gipsmodel monteres på stedet i bygningen.

Meget af dit arbejde som stukkatør er restaureringsarbejde af offentlige bygninger, fx kirker og slotte, eller af private ejendomme. Man bruger kun stuk som dekoration af nybyggeri i ganske få tilfælde.

Et stukarbejde forløber typisk således: Først skaber du en model af gips efter tegninger og ved hjælp af skabeloner. Derefter danner du over modellen en støbeform af gips eller andet materiale, fx gummi. I formen støber du det endelige produkt i gips, stuk, kunststen eller cement.

Til sidst samler og monterer du stukken. Gips er det mest brugte materiale til at sætte stukarbejdet op med. Reparationsarbejde og visse større udsmykninger sikres dog med skruer.

Håndværket er fuldt af gamle traditioner, og selv i dag udfører man det uden brug af maskiner. Man bruger værktøj som tommestok, hammer, spartel og siklinge (glatteredskab).

Arbejdsplads

Stukkatører arbejder i specialiserede virksomheder med én eller ganske få ansatte. Det meste arbejde foregår ved bygningen, hvor stukken skal placeres. Kun det forberedende arbejde foregår på værksted.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Stukkatør---

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Ansatte stukatører har en begyndelsesløn mellem 33-36.000 kr. om måneden. De fleste stukkatører er dog selvstændige; deres indtægt kendes ikke.

Der kommer dog meget få nyuddannede stukatører i faget.

Fremtidsmuligheder

På sigt er beskæftigelsesmulighederne rimeligt gode for de få, der er uddannet og som har erfaring. Men området er meget lille.

Enkelte stukkatører driver selvstændig virksomhed. Man kan evt. tage uddannelsen til håndværksmester.

Mere uddannelse

Der tilbydes en række AMU-uddannelser inden for området Bygge/anlæg og industri.

Få mere at vide

Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Stukkatørlauget
tlf. 20 88 84 00

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Ib Thykjær Ditlefsen er - trods sine 67 år - stadig aktiv som murerformand, fordi han har en...