Støberitekniker
Job

Støberitekniker (job)

En støberitekniker arbejder på et støberi, hvor der fremstilles forskellige produkter af jern eller andre metaller.

Fakta

Arbejdssteder:
Støberier
Stillingsbetegnelser:
Støberitekniker, Former, Metalstøber, Støberiassistent, Håndformer, Kærnemager

Du kan være med i alle dele af støbe-processen fra udviklingen af støbeformen til efterbehandling og test af det færdige produkt.

Som støberitekniker har du en faglig viden om forskellige materialer og måder at støbe på, fx ved hjælp af maskiner eller manuelt.

Støberiteknikere er typisk ansat på jern- og metalstøberier.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som støberitekniker har du din daglige gang på et støberi, hvor der bliver smeltet jern og andet metal for at støbe dele til fx biler, landbrugsmaskiner eller skibe.

Du producerer de støbeforme, som det flydende metal hældes ned i. Det kan være støbeforme lavet af sand eller faste forme.

Som støberitekniker bruger du ofte CNC-maskiner, som er computerprogrammerede produktionsmaskiner, til at lave formene.

Du arbejder med mange forskellige materialer som fx jern, stål, bronze eller aluminium.

Efterbehandling

Efter støbningen af produkterne står du for at rense, slibe og pudse dem. Du kan også behandle overfladen med fx lak, krom eller maling.

Du måler og udfører kvalitetskontrol af de færdige produkter for at se, om de lever op til kvalitetskravene.

Sikkerhed

Som støberitekniker arbejder du til daglig med flydende metal, der kan bliver op til 1.400 grader varmt. Derfor bruger du særligt sikkerhedsudstyr som fx hjelm og speciallavet tøj.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver for en støberitekniker er:

  • Lave beregninger og tegninger for en støbeform eller en model
  • Programmere CNC-maskiner, der fremstiller forme
  • Udvælge materialer til støbningen
  • Rense og pudse produkter efter støbning
  • Måle og dokumentere kvaliteten af færdige støberivarer

Arbejdssteder

Som støberitekniker er du typisk ansat på et jern- og metalstøberi. Et støberi er ofte specialiseret i at lave en bestemt type produkter, som fx kan være:

  • Motordele og rør til biler, motorcykler, lastbiler eller landbrugsmaskiner
  • Pumper, propeller og skruer til skibe
  • Metaldele til vindmøller eller industrirobotter
  • Bygningsdele som fx hegn, låger, gadelamper og bænke

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Støberitekniker41.609 kr.--
Metalstøber31.157 kr.--
Støbemester34.222 kr.--
Støberiarbejder30.593 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede støberiteknikere, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til støberitekniker er en erhvervsuddannelse, der tager op til 4 år.

Læs om uddannelsen til støberitekniker

Mere uddannelse

Som uddannet støberitekniker har du forskellige muligheder for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan som støberitekniker tage AMU-kurser fx inden for området Svejsning og fyringsteknik. Se en oversigt over relevante AMU-kurser.

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.