Artikel

Kurser og uddannelse for ufaglærte i job

Som ufaglært har du flere muligheder for at uddanne dig, mens du er i job.

Uanset hvilken branche du arbejder i, kan du opdatere dine kompetencer med korte kurser og uddannelsesforløb.

Samtidig kan du styrke dine færdigheder i dansk, regning, it og engelsk.

Fold alle afsnit ud

Arbejdsmarkedsuddannelser

Indfører din arbejdsplads ny teknologi? Får du nye funktioner på jobbet? Så kan arbejdsmarkedsuddannelser – AMU-kurser – klæde dig på til opgaven.

Find kurser efter fagområde

Find frem til branchernes mange forskellige kurser via link i skemaet, eller tal med din fagforening, din tillidsrepræsentant eller et AMU-center om relevante AMU-kurser.

Skemaet linker dels til fagområdet på UddannelsesGuiden, dels til branchernes egne sider.

Bygge/anlæg og industri

ug.dk

amukurs.dk

Pædagogisk område og social- og sundhedsområdet

ug.dk

epos.dk

Handel, administration, kommunikation og ledelse

ug.dk

amukurs.dk

Serviceerhvervene

ug.dk

sus-udd.dk

Industrien

ug.dk

amukurs.dk

Svejsning og fyringsteknik

ug.dk

amukurs.dk

Køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen

ug.dk

uddannelsessekretariatet.dk

El- og vvs-branchen

ug.dk

evu.dk

Mejeri og jordbrug

ug.dk

amukurs.dk

Træets efteruddannelser

ug.dk

amukurs.dk

Metalindustrien

ug.dk

amukurs.dk

Transporterhvervene

ug.dk

amukurs.dk

Du kan også søge kurser og tilmelde dig på voksenuddannelse.dk.

AMU og merit til erhvervsuddannelserne

AMU-skolerne kan tilbyde forløb, som introducerer til erhvervsuddannelserne, og nogle AMU-kurser kan give merit til erhvervsuddannelser for voksne, euv.

Økonomi

Der koster som regel et mindre gebyr at deltage i AMU, men du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt.

Se Økonomi under AMU.

Dansk og regning

Forberedende voksenundervisning, FVU

Du kan få undervisning i dansk eller matematik, som passer til dit behov.

Undervisningen giver dig grundlæggende færdigheder i at læse, skrive og regne.

Se Forberedende voksenundervisning, FVU, FVU-dansk og FVU-matematik.

Dansk og regning på AMU

Tager du AMU-kurser, kan AMU-centeret samtidig tilbyde dig undervisning i faglig dansk og regning.

Ordblindeundervisning

Er du ordblind, kan du fx lære at bruge telefon og computer som værktøj, når du skal læse og skrive på jobbet.

Se Ordblindeundervisning for voksne.

Økonomi

Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning er gratis.

Hvis du er fyldt 20, kan du søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU erstatter løn, så du kan deltage i undervisningen i arbejdstiden.

It og engelsk

Forberedende voksenundervisning, FVU

Er du ansat i en virksomhed, kan du tage FVU-kurser i at tale engelsk og løse opgaver digitalt på jobbet.

På FVU-digital kan du blive fortrolig med de it-værktøjer, som du bruger, når du fx skal skrive mails eller beskeder på intranettet. Eller andre værktøjer og programmer, som din virksomhed anvender til administration eller produktion.

På FVU-engelsk lærer du sprog til de situationer, hvor du fx skal læse manualer på engelsk, finde information på nettet, give beskeder eller kommunikere med kolleger i udlandet.

Se Forberedende voksenundervisning, FVU, FVU-digital og FVU-engelsk.

Sprog, matematik og andre almene fag

Får du brug for at læse vejledninger på andre sprog? Kræver dit job fx, at du er god til at bruge regneark? Så har du mulighed for at styrke dine færdigheder inden for en række almene fag. Du kan tage fag fra folkeskolens 9. og 10. klasse eller enkeltfag fra hf.

Almen voksenuddannelse, avu

Fag fra folkeskolens 9. og 10. klasse kan du tage som almen voksenuddannelse.

Fagene giver dig her og nu-færdigheder i fx sprog, matematik og naturfag, men kan også bruges, hvis du vil forberede dig på at læse fag på gymnasialt niveau.

Se Almen voksenuddannelse (avu).

Økonomi

Der er deltagerbetaling på almen voksenuddannelse. Kernefag som dansk, matematik, engelsk, tysk og fransk koster et mindre beløb, mens andre såkaldte tilbudsfag koster et lidt større beløb.

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU erstatter løn, så du kan deltage i undervisningen i arbejdstiden.

Hf-enkeltfag

Enkeltfag fra hf kan gøre dig dygtigere til mange forskellige fag. De kan give dig her og nu-færdigheder i sprog som spansk og tysk, og du kan blive klogere på emner som innovation og programmering. Men fagene kan også bruges, hvis du på lidt længere sigt vil forberede dig på at søge optagelse på en videregående uddannelse.

Se Hf-enkeltfag.

Økonomi

Der er deltagerbetaling på hf-enkeltfag.

Du kan i visse situationer søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU erstatter løn, så du kan deltage i undervisningen i arbejdstiden.

Selvvalgt uddannelse

Er du ansat i en virksomhed, der er dækket af en overenskomst, kan du have mulighed for at tage uddannelse med tilskud fra kompetencefonde. Det kaldes selvvalgt uddannelse, fordi du selv vælger kurser inden for dit område.

Typisk har du efter nogle måneders ansættelse ret til selvvalgt uddannelse i to uger om året. Du kan evt. spare ugerne sammen til et længere uddannelsesforløb.

Kompetencefonden giver tilskud til kurser, der er relevante for din branche. Det kan typisk være AMU-kurser, men – afhængigt af branche - kan der også være private tilbud blandt de kurser, fonden støtter.

Reglerne for selvvalgt uddannelse er fastlagt i den overenskomst, du er omfattet af. Reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst. Tjek din virksomheds overenskomst, og tal med din faglige organisation eller tillidsrepræsentant om mulighederne.

Overvejer du selvvalgt uddannelse, skal du søge om tilskud, før du tilmelder dig uddannelse. Regn med, at det - afhængigt af dine ønsker - kan tage nogle uger at behandle og godkende din ansøgning.

Aftalt uddannelse for medarbejdere i Industrien

Nogle brancher yder desuden tilskud til aftalt uddannelse, som er beregnet til at give ufaglærte og faglærte et uddannelsesløft.

Med et uddannelsesløft bygger du oven på dit uddannelsesniveau. Er du ufaglært, betyder det fx, at du kan blive faglært. Men også kortere forløb kan være en del af aftalt uddannelse.

Bliver du og din virksomhed enige om aftalt uddannelse, aftaler I en uddannelsesplan, og tilbuddet vil erstatte selvvalgt uddannelse i perioden.

Tal med din arbejdsgiver og din fagforening eller tillidsrepræsentant om mulighederne for at søge støtte til aftalt uddannelse.

Tilskud fra Omstillingsfonden

Ufaglærte og faglærte, der er i job og vil videreuddanne sig, kan søge om tilskud fra Omstillingsfonden til at dække deltagerbetalingen.

Frem til udgangen af 2023 kan du søge om tilskud på op til 10.000 om året til moduler på akademi- og diplomuddannelser. Tilskud gives efter først til mølle-princippet.

For at søge tilskud må man højest have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse som baggrund. Personer med en videregående uddannelse kan ikke modtage støtte fra Omstillingsfonden. Som ufaglært kan du altså søge tilskud, hvis du højest har en gymnasial baggrund.

Du skal opfylde kravene til optagelse på den uddannelse, du vil tilmelde dig. Er du ufaglært, skal du have en gymnasial eksamen eller mulighed for at søge optagelse via en vurdering af dine kompetencer. Tal med uddannelsesstedet om dine muligheder.

Du aftaler med din arbejdsgiver, om uddannelsen kan foregå i din arbejdstid eller din fritid.

Du kan ikke søge tilskud, hvis du er selvstændig eller arbejdsgiver.

Sådan søger du

Du søger tilskud fra Omstillingsfonden hos uddannelsesstedet, når du tilmelder dig et akademi- eller diplommodul. Det er startdatoen på holdet, der afgør, hvilket år tilskuddet gives til.

Du kan søge uddannelse efter aftale med din arbejdsgiver eller på eget initiativ, men det er dig, ikke din virksomhed, der modtager tilskuddet.

Få mere at vide

Omstillingsfonden er oprettet under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Læs om fonden på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Du kan få mere at vide om Omstillingsfonden hos din arbejdsgiver og din fagforening. Har du brug for en vurdering af din uddannelsesbaggrund og kompetencer, så kontakt det uddannelsessted, der udbyder den uddannelse, du vil tilmelde dig.

Læs om Akademiuddannelser på UddannelsesGuiden.

Læs om Diplomuddannelser på UddannelsesGuiden.

Jobrotation med tilskud

Din virksomhed kan få tilskud, hvis den sender dig på efteruddannelse og ansætter en ledig som vikar, mens du er i uddannelse. Det kaldes jobrotation.

Tilskuddet til virksomheden kaldes jobrotationsydelse og udbetales af jobcenteret.

Læs mere om Jobrotation med tilskud på Voksenuddannelse.dk.

Sådan kommer du i gang

Tal med din nærmeste leder og din tillidsrepræsentant om mulighederne for at tage kurser og uddannelse, mens du er i job.