Artikel

Optaget eller ikke optaget

Den 28. juli får du svar på, om du er optaget på en af de videregående uddannelser, du søger. Du får ét svar på dine ansøgninger.

Enten får du tilbudt en studie- eller en standby-plads på en søgt uddannelse, eller også får du et samlet afslag fra Den Koordinerede Tilmelding.

Fold alle afsnit ud

Tilbud om optagelse

Hvis du bliver tilbudt en studie- eller standby-plads, får du besked direkte fra uddannelsesstedet.

Du får kun tilbudt én studie- eller standbyplads

Hvis det fx er din 3. prioritet, der tilbyder dig en studieplads, betyder det, at du ikke kunne optages på hverken din 1. eller 2. prioritet. Du hører heller ikke fra lavere prioriterede uddannelser.

Der findes ikke en fælles måde, hvorpå uddannelsesstederne giver svar, men nederst i denne artikel kan du se en oversigt over, hvordan man får svar fra de enkelte uddannelsessteder. Hvornår du får svar den 28. juli, varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Ja eller nej til din studieplads

Hvis du er blevet tilbudt en studieplads på en uddannelse, skal du svare ja tak eller nej tak til pladsen. Den nøjagtige frist og information om, hvordan du skal forholde dig, får du oplyst i svaret. Der findes ikke en fælles frist.

Hvis du takker ja, er du optaget på uddannelsen og skal starte i slutningen af august eller starten af september. Starten kan også være omkring 1. februar, hvis du er blevet optaget på en uddannelse med vinterstart. Eneste undtagelse er, hvis du er betinget optaget. Her kræves det, at du består din sommersupplering eller din sygeeksamen for, at du kan beholde din studieplads.

Hvis du takker nej, får du ikke tilbudt andre uddannelser, du har søgt. Du kan se på listen over ledige pladser, om der er en anden uddannelse, du vil søge i stedet.

Tilbud om standby-plads

Hvis du får tilbudt en standby-plads, skal du i første omgang være parat til at overtage en studieplads, hvis én af dem, der har fået tilbudt en plads på studiet, takker nej til pladsen.

Ved tilbud om standby-plads oplyser uddannelsesstedet, hvor lang tid standby-perioden er. Denne periode varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted. Hvis du ikke inden datoen for standby-periodens udløb har fået tilbudt en studieplads, er du sikret en plads på studiet ved næste års optagelse. Det kaldes et tilsagn. Du får så tilsendt en tilsagnsskrivelse, som du skal bruge i din ansøgning næste år. Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de specifikke adgangskrav, der gælder for næste års optagelse.

Bemærk:

 • Hvis du før standby-periodens udløb takker nej til en tilbudt studieplads, mister du dit tilsagn.
 • Hvis du efter standby-periodens udløb takker nej til en tilbudt studieplads, bevarer du dit tilsagn om en studieplads til næste år.

Afslag på optagelse

Hvis du ikke blev optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et samlet afslag fra Den Koordinerede Tilmelding. Har du dansk cpr-nummer, vil du modtage afslaget via e-Boks.

Ansøgere, der ikke har en e-Boks, modtager afslagsbrevet via e-mail. 

Afslagene bliver afsendt fra kl. 00.01.

I afslaget vil der være link til en samlet beskrivelse af udvælgelseskriterier i kvote 2 i 2022. Denne beskrivelse er relevant, hvis du har søgt i kvote 2.

Planer for fremtiden

Hvis du ikke er blevet tilbudt en studieplads i denne optagelsesrunde, skal du overveje, hvad din plan så skal være.

Der er flere muligheder. Du vil efter den 28. juli kunne søge en ledig plads på en anden uddannelse. Du kan også vente til næste år og så prøve at søge ind igen på den uddannelse, du ikke kom ind på i år. Måske kan du forbedre dine muligheder for at blive optaget ved at søge gennem kvote 2. Eller søge uddannelsen flere forskellige steder i landet.

Undersøg kvote 2-kriterier

Uddannelsesstederne bestemmer selv de kriterier, de bedømmer ansøgningerne i kvote 2 ud fra, og proceduren er forskellig fra sted til sted. Du skal derfor undersøge, hvad de kræver lige netop på det uddannelsessted, du vil søge ind på.

Fx kan studierelevant erhvervsarbejde være et kriterium et sted, mens det et andet sted er uden betydning for optagelsen. Læs mere i artiklen:

eVejledning og Studievalg

Du kan bruge eVejledning og Studievalg som sparring, hvis du vil søge ledige pladser eller skal planlægge dine aktiviteter det kommende år. Blandt andet vil du kunne få hjælp til at afdække alternative uddannelsesmuligheder og få hjælp til plan B.

 • eVejledning tilbyder vejledning via chat, telefon og e-mail – dag, aften og weekend
 • Studievalg giver dig mulighed for at få vejledning ansigt til ansigt

Ledige pladser

På nogle videregående uddannelser er der stadig ledige pladser at søge.

Oversigt over ledige pladser

Fra den 28. juli kan du på ufm.dk se oversigten over ledige pladser på de videregående uddannelser og måske finde en uddannelse, der interesserer dig. Listen bliver løbende opdateret. Orientér dig om de forskellige uddannelsers indhold og jobmuligheder, både på UddannelsesGuiden og på uddannelsesstedernes hjemmesider. Husk at undersøge, om du opfylder alle adgangskrav. De gælder også i forhold til ledige pladser.

En begrænset periode

De ledige pladser kan søges i en begrænset periode. På nogle uddannelsessteder er det først til mølle, mens andre steder har en ansøgningsfrist. I artiklen Ledige pladser kan du se en oversigt over eventuelle ansøgningsfrister.

Universiteternes svar - oversigt

Nedenfor kan du se, hvordan de forskellige uddannelsessteder giver svar på optagelse. Hvornår du får svar den 28. juli, varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Oplysningerne gælder for 2021.

Copenhagen Business School (CBS)

 • CBS giver omkring kl. 12.00 svar digitalt på e-Boks.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

IT-Universitetet (ITU)

 • ITU sender svar på e-mail.

Københavns Universitet (KU)

 • KU giver svar digitalt på Mit KU.

Roskilde Universitet (RUC)

Syddansk Universitet (SDU)

Aalborg Universitet (AAU)

Aarhus Universitet (AU)

 • AU giver svar digitalt på Mit AU og e-Boks.

Professionshøjskolernes svar - oversigt

Nedenfor kan du se, hvordan de forskellige uddannelsessteder giver svar på optagelse. Hvornår du får svar den 28. juli, varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Oplysningerne gælder for 2021.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)

 • DMJX sender svar til e-Boks til alle med et dansk cpr-nummer. Alle andre får svar på den mail, som de har brugt til at ansøge på optagelse.dk.

Københavns Professionshøjskole

Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen UCN

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

University College Syddanmark (UC Syd)

VIA University College (VIA)

Erhvervsakademiernes svar - oversigt

Nedenfor kan du se, hvordan de forskellige uddannelsessteder giver svar på optagelse. Hvornår du får svar den 28. juli, varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Oplysningerne gælder for 2021.

Erhvervsakademiet Copenhagen Business (cphbusiness)

Erhvervsakademi Dania (dania)

 • Dania giver svar digitalt på e-Boks.

Erhvervsakademi Midtvest (EAMV)

 • EAMV sender svar på e-Boks.

Erhvervsakademi SydVest (EASV)

 • EASV sender svar på e-Boks til alle med et dansk cpr-nummer. Alle andre får svar på den e-mail, som de har angivet på deres ansøgning på optagelse.dk.

Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)

 • EAAA sender svar på e-Boks til alle med et dansk cpr nummer. Alle andre får svar på den e-mail, som de har angivet på deres ansøgning på optagelse.dk.

IBA Erhvervsakademi Kolding

 • IBA Erhvervsakademi Kolding sender svar på e-Boks til alle med et dansk cpr nummer. Alle andre får svar på den e-mail, som de har angivet på deres ansøgning på optagelse.dk.

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

 • KEA sender svar på e-mail.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

Øvrige uddannelsessteders svar - oversigt

Nedenfor kan du se, hvordan de forskellige uddannelsessteder giver svar på optagelse. Hvornår du får svar den 28. juli, varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Oplysningerne gælder for 2021.

Arkitektskolen Aarhus (aarch)

 • Arkitektskolen Aarhus sender svar på e-mail den 28. juli kl. 12.00.

Den Frie Lærerskole (DFL)

 • Ansøgere får svar på ansøgning medio maj på mail. Hvis man er optaget, er svaret foreløbigt – endeligt svar gives på mail den 28. juli.

Designskolen Kolding

 • Designskolen Kolding sender svar på e-mail.

Det Kongelige Akademi

 • Det Kongelige Akademi sender svar på e-mail.

Fredericia Maskinmesterskole (FMS)

 • FMS giver svar digitalt på e-Boks.

MARTEC

 • MARTEC sender svar på e-mail.

Maskinmesterskolen København (MSK)

 • MSK giver svar digitalt på e-Boks.

Svendborg Internationael Maritime Academy (SIMAC)

 • SIMAC sender svar på e-mail.

Aarhus  Maskinmesterskole (AAMS)

 • AAMS giver svar digitalt på e-Boks.

Årets adgangskvotienter - oversigt

Den 28. juli kl. 00.01 offentliggøres årets adgangskvotienter og andre optagelsestal fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du vil samtidig kunne se de nye optagelsestal i en oversigt her på UddannelsesGuiden. 

Overblik

Oversigten er en enkel måde at få overblik over optagelsen. Du kan søge på en videregående uddannelse og få vist optagelsestal for alle de uddannelsessteder, der udbyder den pågældende uddannelse. Du kan også få vist alle uddannelser på et bestemt uddannelsessted.

Oversigt over alle optagelsestal fra 2021.