Frequently Asked Questions
Artikel

Efter du har søgt om optagelse

Se svar på de mest almindelige spørgsmål.

Nedenfor kan du se svar på de spørgsmål, der typisk opstår, efter at man har søgt om optagelse på en videregående uddannelse. 

Fold alle afsnit ud

Hvornår og hvor får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 26. juli. Nogle får svar kort efter midnat, andre i løbet af dagen.

Hvis du får tilbudt en studieplads eller en standby-plads, får du digitalt svar direkte fra uddannelsesstedet via Digital Post, e-mail eller uddannelsesstedets egen optagelsesportal.

Du skal - inden for en frist, som uddannelsesstedet angiver - takke ja til din plads, hvis du fortsat ønsker den. Hvis det ikke sker, bortfalder tilbuddet.

Hvis du ikke er blevet optaget på en uddannelse, får du et samlet afslag fra Den Koordinerede Tilmelding. Har du dansk CPR-nummer, får du afslaget via Digital Post. Hvis du ikke har dansk CPR-nummer eller Digital Post, får du afslaget via e-mail.

Læs mere

Optaget eller ikke optaget

Hvorfor har jeg kun fået svar fra ét uddannelsessted?

Selv om du har søgt flere uddannelser, vil du højst få tilbudt én studieplads på den højeste af dine prioriteter, hvor du har kunnet få plads. Hvis det fx er din 3. prioritet, der tilbyder dig en studieplads, betyder det, at du ikke kunne optages på hverken din 1. eller 2. prioritet.

Du hører ikke fra andre søgte uddannelsessteder. Nogle sender dog link til egne optagelsesportaler, hvor du vil kunne logge på og se, om du er blevet optaget eller ej.

Hvad sker der, hvis jeg takker nej til en tilbudt studieplads?

Hvis du har fået tilbud om en studieplads, men nu har fortrudt, kan du takke nej til pladsen. Det vil ikke påvirke dine muligheder for at blive optaget, hvis du søger uddannelse igen senere.

Takker du nej til den studieplads, du har fået tilbudt, får du dog ikke tilbudt plads på en lavere prioriteret uddannelse. Du har kun mulighed for at søge optagelse på en anden uddannelse, hvis der er ledige pladser på uddannelsen.

Din studieplads gælder til en bestemt uddannelse på et bestemt uddannelsessted, og du kan ikke bytte pladsen til et andet uddannelsessted med samme uddannelse.

Hvis du har fået et tilbud om en studieplads, men gerne vil vente et år med at starte, er du nødt til at takke nej til pladsen og søge igen næste år. Du vil ikke kunne gemme din plads til næste år.

Jeg har fået tilbudt en standby-plads. Hvad gør jeg nu?

Hvis du får tilbud om en standby-plads, får du ikke samtidig tilbudt plads på andre uddannelser. Du vil altså ikke kunne komme ind på en uddannelse, du har søgt på en lavere prioritet.

Uddannelsesstedet fastsætter selv, hvor mange standby-pladser de tilbyder. Men de kan ikke sige, hvor stor din chance er for at komme i gang i år. Det afhænger af, hvor mange af de ansøgere, der har fået tilbudt en studieplads 26. juli, der takker nej til deres plads.  

Uddannelsesstedet skriver i deres tilbud til dig, hvor længe du skal stå standby til en studieplads i år. Hvis du ikke får tilbudt en studieplads i den periode, får du tilsagn om en plads på uddannelsen til næste optagelse.

Læs mere

Standby til optagelse på videregående uddannelse

Jeg har valgt forkert. Hvornår kan jeg søge en ny uddannelse?

Som hovedregel er der ansøgningsfrist til de videregående uddannelser den 15. marts i kvote 2 og den 5. juli i kvote 1 - også for uddannelser med vinterstart.

Enkelte uddannelser har dog en særskilt vinteransøgningsfrist, ligesom uddannelser med ledige pladser optager ved en intern ansøgningsfrist i løbet af efteråret.

Du kan måske nå at søge en ledig plads på en anden uddannelse, hvis du finder ud af, at du har valgt forkert. Du kan se listen over ledige pladser på ufm.dk.

Ledige pladser søges direkte via uddannelsesstedernes hjemmesider. Tjek det enkelte uddannelsessteds hjemmeside for mere information.

Læs mere

Se ledige pladser på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside (ufm.dk)

Kan jeg blive overflyttet til et andet uddannelsessted?

Nej, den tilbudte studieplads er på et bestemt uddannelsessted, og det vil være der, du skal starte. Efter minimum ét års beståede eksamener, kan du søge om overflytning til et andet uddannelsessted med samme uddannelse. Men du er ikke garanteret overflytning.

Læs mere

Studieskift

Jeg har fået afslag. Hvad kan jeg gøre?

Hvis du ikke blev optaget på nogen af de uddannelser, som du har søgt, har du stadig mulighed for at søge ledige pladser på andre uddannelser. Du kan læse mere om, hvordan du søger, og hvad du skal være opmærksom på, i artiklen Ledige pladser.

En anden strategi kan være at se på, hvordan du kan forbedre dine chancer for optagelse næste år.

Læs mere

Hvordan søger jeg en ledig plads?

Hvis du opfylder adgangskravene til en uddannelse på listen over ledige pladser, kan du søge, også selvom du ikke har søgt optagelse via kvote 1 og kvote 2.

Søg direkte til det enkelte uddannelsessted

Du skal søge direkte til det enkelte uddannelsessted, typisk via deres hjemmeside. Du kan ikke søge ledige pladser via Optagelse.dk.

Uddannelsesstedet bestemmer selv, hvordan de fordeler pladserne. Nogle steder optager man ansøgere, efterhånden som ansøgningerne kommer ind, altså efter først til mølle-princippet. Andre steder vurderer man ansøgningerne samlet efter en bestemt dato. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside og i artiklen Ledige pladser.

Du kan godt søge en ledig plads, selv om du har fået tilbudt en plads d. 26. juli.

Læs mere

Ledige pladser