Ledige pladser på videregående uddanenlser
Artikel

Ledige pladser

Hvis du ikke er blevet optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt optagelse på, eller har fortrudt, at du ikke fik søgt inden 5. juli, kan du fra den 28. juli søge om optagelse på en af de ledige pladser.

Eneste krav er, at du opfylder adgangskravene til den uddannelse, du vil søge optagelse på, og at du søger hurtigt.

Fold alle afsnit ud

Listen over ledige pladser

Optagelsen via Den koordinerede Tilmelding (KOT) til de videregående uddannelser er afsluttet, og alle ansøgninger er blevet fordelt på de enkelte uddannelsessteder. De uddannelsessteder, der ikke har fået det antal ansøgere, de har plads til, vil have ledige pladser.

Ud over ledige studiepladser kan uddannelsesstederne også udbyde ledige standby-pladser, hvis ikke tilstrækkeligt mange ansøgere har søgt standby-plads. Får du tilbudt en ledig standby-plads, vil du enten blive tilbudt en studieplads i år eller få et tilsagn om en studieplads til næste år.

Listen over årets ledige pladser, der er tilgængelig fra den 28. juli kl. 00.01, er dynamisk, forstået på den måde, at den løbende bliver opdateret af uddannelsesstederne. Der vil dog ikke komme nye uddannelser på listen.

Se listen:

Hvis du finder en ledig plads, som du vil søge, så undersøg på uddannelsesstedets egen hjemmeside, hvordan og hvornår de vil have din ansøgning. Det er forskelligt fra uddannelsessted til uddannelsessted. Nogle steder har fastlagt en ansøgningsfrist, mens andre optager løbende efter først til mølle-princippet. Se de enkelte uddannelsessteders praksis for ledige pladser i oversigterne nedenfor.

Alle kan søge

Alle, der opfylder adgangskravene, kan søge om at komme ind på en af de ledige pladser. Det gælder:

 • Afviste ansøgere fra 1. optagelsesrunde
 • Personer, som ikke tidligere i år har søgt optagelse
 • Personer, der har fået tilbudt en plads

Vær opmærksom på, at alle ansøgninger bliver bedømt, og at du stadig skal opfylde alle adgangskrav.

Hvis uddannelsesstederne med ledige pladser ikke har deres egen måde at modtage ansøgninger, skal du bruge det ansøgningsskema, der findes på ufm.dk. Dette skema skal du printe, udfylde og sende til ønskede uddannelsessted. Husk at skrive et optagelsesområdenummer ind i skemaet. Det er det 5-cifrede tal, som du kan se ud for uddannelsen på listen over ledige pladser. Du skal ikke indsende noget prioriteringsskema, da denne optagelse ikke er koordineret.

Husk også, at uddannelsesstedet skal have dine eksamensbeviser for at kunne vurdere, om du opfylder de specifikke adgangskrav.

Erhvervsakademier – praksis for ledige pladser

CBHBusiness:

 • Ansøgningsfrist: 15. august kl. 12.00. Fristen kan evt. forlænges
 • Ansøgningsskema

Erhvervsakademi Dania:

Erhvervsakademi Kolding:

Erhvervsakademi Lillebælt:

 • Ansøgningsfrist: 6. august kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles samlet. Efter fristen gælder først til mølle-princippet
 • Ansøgningsskema

Erhvervsakademi MidtVest:

Erhvervsakademi Sjælland:

 • Ansøgningsfrist for ledige sommerpladser: 10. september.
 • Ansøgningsfrist for ledige vinterpladser: 1. december (kan søges fra 15. september).
 • Ansøgningsskema

Erhvervsakademi SydVest:

 • Ansøgningsfrist: Først til mølle-princippet
 • Ansøgningsskema - se under den ønskede uddannelse

Erhvervsakademi Aarhus:

Københavns Erhvervsakademi:

Professionshøjskoler – praksis for ledige pladser

Absalon:

Københavns Professionshøjskole:

UC Lillebælt:

 • Ansøgningsfrist/Ansøgningsskema: Se uddannelsesstedets hjemmeside

UC Nordjylland:

 • Ansøgningsfrist: Først til mølle-princippet
 • Ansøgningsskema fra 28. juli kl. 00:0

UC Syd:

 • Ansøgningsfrist/Ansøgningsskema: Se uddannelsesstedets hjemmeside

VIA University College:

 • Ansøgningsfrist/Ansøgningsskema: Se uddannelsesstedets hjemmeside

Universiteter – praksis for ledige pladser

Copenhagen Business School:

 • Normalt ingen ledige pladser

Danmarks Tekniske Universitet:

It-Universitetet:

 • Normalt ingen ledige pladser

Københavns Universitet:

 • Ansøgningsfrist: 6. august kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles samlet. Efter fristen gælder først til mølle-princippet
 • Ansøgningsskema

Roskilde Universitet:

 • Ansøgningsfrist: 8. august
 • KOT-ansøgningsskema

Syddansk Universitet:

 • Ansøgningsfrist: 6. august kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles samlet
 • Ansøgningsskema

Aalborg Universitet:

 • Ansøgningsfrist: 6. august. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles samlet. Efter fristen gælder først til mølle-princippet
 • KOT-ansøgningsskema

Aarhus Universitet:

 • Ansøgningsfrist: 5. august. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles samlet. Efter fristen gælder først til mølle-princippet
 • Ansøgningsskema

Vejledning

Har du brug for hjælp til at søge en ledig plads eller for vejledning om valget af videregående uddannelse, kan du kontakte en vejleder ved et af de syv Studievalgcentre eller en vejleder ved eVejledning.

Relaterede artikler