Ledige pladser på videregående uddanenlser
Artikel

Ledige pladser

Hvis du ikke er blevet optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt optagelse på, eller har fortrudt, at du ikke fik søgt inden 5. juli, kan du fra den 28. juli søge om optagelse på en af de ledige pladser.

Vær opmærksom på, at du opfylder adgangskravene til den uddannelse, du vil søge optagelse på, og at du søger inden for kort tid.

Fold alle afsnit ud

Listen over ledige pladser

Optagelsen via Den koordinerede Tilmelding (KOT) til de videregående uddannelser er afsluttet, og alle ansøgninger er blevet fordelt på de enkelte uddannelsessteder. De uddannelsessteder, der ikke har fået det antal ansøgere, de har plads til, har ledige pladser.

Ud over ledige studiepladser kan uddannelsesstederne også udbyde ledige standby-pladser, hvis ikke tilstrækkeligt mange ansøgere har søgt standby-plads. Får du tilbudt en ledig standby-plads, vil du enten blive tilbudt en studieplads i år eller få et tilsagn om en studieplads til næste år.

Se ledige pladser fra 28. juli

Listen over årets ledige pladser er tilgængelig fra den 28. juli kl. 00.01. Den er dynamisk, hvilket vil sige, at den løbende bliver opdateret af uddannelsesstederne i takt med, at de får pladserne fyldt op. Der vil dog ikke komme nye uddannelser på listen.

Orientér dig om de forskellige uddannelsers indhold både på UddannelsesGuiden og på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Praksis for ledige pladser

Hvis du finder en ledig plads, som du vil søge, skal du undersøge, hvordan og hvornår uddannelsesstedet vil have din ansøgning. Det er forskelligt fra uddannelsessted til uddannelsessted. Nogle steder har fastlagt en ansøgningsfrist, mens andre optager løbende efter først til mølle-princippet.

Se de enkelte uddannelsessteders praksis for ledige pladser i oversigterne nedenfor.

Hvem kan søge?

Uddannelsesstederne har forskellig praksis for, hvem der kan søge ledige pladser. Du kan normalt søge ledige pladser, hvis du:

 • har søgt i første optagelsesrunde, men ikke har fået tilbudt en plads
 • ikke tidligere i år har søgt optagelse
 • har fået tilbudt en plads, men ønsker at søge en anden uddannelse

Vær opmærksom på, at alle ansøgninger bliver bedømt, og at du stadig skal opfylde alle adgangskrav.

Begrænsninger

Nogle uddannelsessteder har begrænsninger for, hvem der kan søge. Fx accepterer visse uddannelsessteder kun ansøgere med en dansk gymnasial eksamen eller tilsvarende eksamen fra EU/EØS.

Andre uddannelsessteder accepterer ikke ansøgere, der søger dispensation, ansøgere med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller ansøgere, der tidligere har gået på samme uddannelse (genoptagelse).

Bemærk: Læs mere om uddannelsesstedernes praksis på deres egne hjemmesider.

Universiteter – praksis for ledige pladser

Oplysningerne gælder for 2021.

Copenhagen Business School

 • Ingen ledige pladser

Danmarks Tekniske Universitet

 • Ansøgningsfrist: 7. august. Alle ansøgninger, der er modtaget inden denne frist, behandles på lige fod. Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.

It-Universitetet

 • Ingen ledige pladser.

Københavns Universitet

 • Ansøgningsfrist: 4. august kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.

Roskilde Universitet

 • Ansøgningsfrist: 8. august. Se, hvilke ansøgere der kan søge ledige pladser på RUCs hjemmeside fra den 28. juli. 
 • Ansøgning sker via RUCs hjemmeside.

Syddansk Universitet

 • Ansøgningsfrist: 6. august kl. 24.00.  Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.

Aalborg Universitet

 • Ansøgningsfrist: 4. august.  Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen gælder først til mølle-princippet. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet

 • Ansøgningsfrist: 4. august. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.

Professionshøjskoler – praksis for ledige pladser

Oplysningerne gælder for 2021.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

 • Ingen ledige pladser.

Københavns Professionshøjskole

 • Ansøgningsfrist for sommerstart: Primo august. Den 28. juli vil der på uddannelsesstedets hjemmeside være nærmere information.
 • Alle ansøgninger, der er modtaget inden denne frist, behandles på lige fod. Alle kan søge.
 • Ledige pladser med vinterstart kan søges mellem 25. oktober og 7. november. Såfremt der efter ansøgningsfristen fortsat er ledige pladser, vil ansøgningsperioden blive forlænget.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Professionshøjskolen Absalon

 • Ansøgningsfrist sommerstart: Primo august. Der vil komme nærmere information d. 28. juli på uddannelsesstedets hjemmeside.
 • Ledige pladser med vinterstart søges fra efteråret. Nærmere information om ansøgningsperioden kan ses på uddannelsesstedets hjemmeside d. 28. juli.
 • Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.
 • Ansøgning sker via nemStudie.

Professionshøjskolen UCN

 • Ansøgningsfrist sommerstudiestart: 5. august - hvis der stadig er ledige pladser efter denne dato, vil det være efter først til mølle-princippet.
 • Ansøgningsfrist vinterstudiestart: 1. december - hvis der stadig er ledige pladser efter denne dato, vil det være efter først til mølle-princippet.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

 • Ansøgningsfrist sommerstart: 9. august kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen gælder først til mølle-princippet, hvis der fortsat er ledige pladser. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgningsfrist vinterstart: 1. december 2021 kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen gælder først til mølle-princippet, hvis der fortsat er ledige pladser. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

UC Syd

 • Ansøgningsfrist og udvælgelseskriterier vil fremgå på uddannelsesstedets hjemmeside.
 • Ansøgning sker digitalt via uddannelsesstedets hjemmeside.

VIA University College

 • Ansøgningsfrist: Først til mølle-princippet. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.
 • Alle kan søge ledige pladser.

Erhvervsakademier – praksis for ledige pladser

Oplysningerne gælder for 2021.

Cphbusiness

 • Alle kan søge.
  Ansøgningsfrist: 13. august kl. 12.00. Alle ansøgere, der har søgt inden fristens udløb, optages løbende og vil modtage svar, så snart deres ansøgning er behandlet.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Erhvervsakademi Dania

 • Ansøgningsfrist: Varierer for hver uddannelse. Alle ansøgninger, der er kommet inden fristen, bliver behandlet på lige fod. 
 • Optagelse sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Erhvervsakademi MidtVest

 • Ansøgningsfrist: 4. august kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen gælder først til mølle-princippet. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Erhvervsakademi SydVest

 • Alle kan søge.
 • Ansøgningsfrist: Først til mølle-princippet. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside. Se under den enkelte uddannelse.

Erhvervsakademi Aarhus

 • Ansøgningsfrist: 10. august kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

IBA Erhvervsakademi Kolding

 • Ansøgningsfrist: Først til mølle-princippet. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de bliver modtaget.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Københavns Erhvervsakademi

 • Ansøgningsfrist: Først til mølle-princippet. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

 • Ansøgningsfrist sommerstart: 9. august kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen gælder først til mølle-princippet, hvis der fortsat er ledige pladser. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgningsfrist vinterstart: 1. december 2021 kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen gælder først til mølle-princippet, hvis der fortsat er ledige pladser. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

 • Alle kan søge ledige pladser.
 • Ansøgningsfrist for ledige sommerpladser: Først til mølle-princippet. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgningsfrist for ledige vinterpladser: 1. december.
 • Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Øvrige uddannelsessteder - praksis for ledige pladser

Oplysningerne gælder for 2021.

Det Kongelige Akademi

 • Ingen ledige pladser.

Arkitektskolen Aarhus (aarch)

 • Ingen ledige pladser.

Designskolen Kolding

 • Ingen ledige pladser.

Den Frie Lærerskole

 • Ledige pladser - kontakt uddannelsesstedet.

Fredericia Maskinmesterskole

 • Ledige pladser - kontakt uddannelsesstedet.

MARTEC

 • Ledige pladser: Alle kan søge.
 • Ansøgningsfrist: 17. august.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Maskinmesterskolen København

 • Alle kan søge.
 • Ansøgning til ledige pladser sker via ansøgningsskema, som hentes på skolens hjemmeside.

Svendborg International Maritime Academy, SIMAC

 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Maskinmesterskole

 • Ansøgning sker vis uddannelsesstedets hjemmeside.

Vejledning

Har du brug for hjælp til at søge en ledig plads eller for vejledning om valget af videregående uddannelse, kan du kontakte en vejleder ved et af de syv Studievalgcentre eller en vejleder ved eVejledning.