Ledige pladser på videregående uddanenlser
Artikel

Ledige pladser

Hvis du ikke er blevet optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt optagelse på, eller har fortrudt, at du ikke fik søgt inden 5. juli, kan du fra den 28. juli søge om optagelse på en af de ledige pladser.

Eneste krav er, at du opfylder adgangskravene til den uddannelse, du vil søge optagelse på, og at du søger inden for kort tid.

Fold alle afsnit ud

Listen over ledige pladser

Optagelsen via Den koordinerede Tilmelding (KOT) til de videregående uddannelser er afsluttet, og alle ansøgninger er blevet fordelt på de enkelte uddannelsessteder. De uddannelsessteder, der ikke har fået det antal ansøgere, de har plads til, har ledige pladser.

Ud over ledige studiepladser kan uddannelsesstederne også udbyde ledige standby-pladser, hvis ikke tilstrækkeligt mange ansøgere har søgt standby-plads. Får du tilbudt en ledig standby-plads, vil du enten blive tilbudt en studieplads i år eller få et tilsagn om en studieplads til næste år.

Listen over årets ledige pladser er tilgængelig fra den 28. juli kl. 00.01. Den er dynamisk, hvilket vil sige, at den løbende bliver opdateret af uddannelsesstederne i takt med at de får pladserne fyldt op. Der vil dog ikke komme nye uddannelser på listen.

Se listen:

Orientér dig om de forskellige uddannelsers indhold både på UddannelsesGuiden og på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Hvis du finder en ledig plads, som du vil søge, skal du undersøge, hvordan og hvornår uddannelsesstedet vil have din ansøgning. Det er forskelligt fra uddannelsessted til uddannelsessted. Nogle steder har fastlagt en ansøgningsfrist, mens andre optager løbende efter først til mølle-princippet. Se de enkelte uddannelsessteders praksis for ledige pladser i oversigterne nedenfor.

Alle kan søge

Alle, der opfylder adgangskravene, kan søge om at komme ind på en af de ledige pladser. Det gælder:

 • Afviste ansøgere fra 1. optagelsesrunde
 • Personer, som ikke tidligere i år har søgt optagelse
 • Personer, der har fået tilbudt en plads

Vær opmærksom på, at alle ansøgninger bliver bedømt, og at du stadig skal opfylde alle adgangskrav.

Universiteter – praksis for ledige pladser

Copenhagen Business School:

 • Ingen ledige pladser

Danmarks Tekniske Universitet:

 • Ansøgningsfrist: 7. august. Alle ansøgninger, der er modtaget inden denne frist, behandles på lige fod.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside

It-Universitetet:

 • Ingen ledige pladser

Københavns Universitet:

 • Ansøgningsfrist: 4. august kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside

Roskilde Universitet:

 • Ansøgningsfrist: 8. august. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.

Syddansk Universitet

 • Ansøgningsfrist: 6. august kl. 24.00.  Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside

Aalborg Universitet:

 • Ansøgningsfrist: 5. august.  Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen gælder først til mølle-princippet. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet:

 • Ansøgningsfrist: 5. august. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen gælder først til mølle-princippet. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside

Professionshøjskoler – praksis for ledige pladser

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

 • Ingen ledige pladser

Københavns Professionshøjskole:

 • Ansøgningsfrist for sommerstart: 9. august. Alle ansøgninger, der er modtaget inden denne frist, behandles på lige fod.
 • Ledige pladser med vinterstart kan søges mellem 19. oktober og 1. november. Såfremt der efter ansøgningsfristen fortsat er ledige pladser, vil ansøgningsperioden blive forlænget.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Professionshøjskolen Absalon:

 • Ansøgningsfrist: Primo august. Der vil komme nærmere information d. 28. juli på uddannelsesstedets hjemmeside. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside

Professionshøjskolen UCN:

 • Ansøgningsfrist: Først til mølle-princippet. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole:

 • Ansøgningsfrist: 7. august kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen gælder først til mølle-princippet, hvis der fortsat er ledige pladser. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

UC Syd:

 • Ansøgningsfrist: Alle ansøgninger, der er modtaget inden den frist, der er angivet på uddannelsesstedets hjemmeside, behandles på lige fod.
 • Ansøgning sker digitalt via uddannelsesstedets hjemmeside.

UCN:

 • Ansøgningsfrist: Først til mølle-princippet. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.

VIA University College:

 • Ansøgningsfrist: Først til mølle-princippet. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside

Erhvervsakademier – praksis for ledige pladser

Cphbusiness:

 • Ansøgningsfrist: 14. august kl. 12.00. Alle ansøgere, der har søgt inden fristens udløb, optages løbende og vil modtage svar, så snart deres ansøgning er behandlet.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Erhvervsakademi Dania:

 • Ansøgningsfrist: Varierer for hver uddannelse. Alle ansøgninger, der er kommet inden fristen, bliver behandlet på lige fod. 
 • Optagelse sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside 

Erhvervsakademi MidtVest:

 • Ansøgningsfrist: 5. august kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen gælder først til mølle-princippet. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Erhvervsakademi SydVest:

 • Ansøgningsfrist: Først til mølle-princippet. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside. Se under den enkelte uddannelse.

Erhvervsakademi Aarhus:

 • Ansøgningsfrist: 10. august kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

IBA Erhvervsakademi Kolding:

 • Ansøgningsfrist: Først til mølle-princippet. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de bliver modtaget.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Københavns Erhvervsakademi:

 • Ansøgningsfrist: Først til mølle-princippet. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole:

 • Ansøgningsfrist: 7. august kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen gælder først til mølle-princippet, hvis der fortsat er ledige pladser. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi:

 • Ansøgningsfrist for ledige sommerpladser: Først til mølle-princippet. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgningsfrist for ledige vinterpladser: 1. december.
 • Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside

Andre uddannelsessteder - praksis for ledige pladser

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (kadk)

 • Ingen ledige pladser

Arkitektskolen Aarhus (aarch)

 • Ingen ledige pladser

Designskolen Kolding

 • Ingen ledige pladser

Den Frie Lærerskole

 • Ledige pladser - kontakt uddannelsesstedet

Fredericia Maskinmesterskole

 • Ledige pladser - kontakt uddannelsesstedet

Martec

 • Ansøgningsfrist: 17. august
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Maskinmesterskolen København

 • Ansøgning til ledige pladser sker via ansøgningsskema, som hentes på skolens hjemmeside.

Svendborg International Maritime Academy, SIMAC

 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Maskinmesterskole

 • Ansøgning sker vis uddannelsesstedets hjemmeside.

Vejledning

Har du brug for hjælp til at søge en ledig plads eller for vejledning om valget af videregående uddannelse, kan du kontakte en vejleder ved et af de syv Studievalgcentre eller en vejleder ved eVejledning.

Relaterede artikler