Ledige pladser på videregående uddanenlser
Artikel

Ledige pladser

Er du ikke blevet optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt optagelse på? Eller har du fortrudt, at du ikke fik søgt inden 5. juli? Så kan du fra den 28. juli søge om optagelse på en af de ledige pladser.

Du skal opfylde adgangskravene til den uddannelse, du vil søge optagelse på. Vær opmærksom på, at der er korte ansøgningsfrister.

Fold alle afsnit ud

Listen over ledige pladser

Optagelsen til de videregående uddannelser via Den koordinerede Tilmelding (KOT) er afsluttet den 28. juli. De uddannelsessteder, der ikke har fået det antal ansøgere, de har plads til, har ledige pladser.

Ledige standby-pladser

Ud over ledige studiepladser kan uddannelsesstederne også udbyde ledige standby-pladser. Får du tilbudt en ledig standby-plads, vil du enten blive tilbudt en studieplads i år eller få et tilsagn om en studieplads til næste år.

Se ledige pladser fra 28. juli

Listen over årets ledige pladser er tilgængelig fra den 28. juli kl. 00.01. Den er dynamisk og bliver løbende opdateret af uddannelsesstederne. 

Du kan læse mere om de forskellige uddannelsers indhold både her på UddannelsesGuiden og på uddannelsesstedernes hjemmesider, inden du søger.

Praksis for ledige pladser

Det er forskelligt, hvordan og hvornår uddannelsesstederne vil have din ansøgning. Nogle steder har fastlagt en ansøgningsfrist. Andre optager løbende efter først til mølle-princippet.

Se de enkelte uddannelsessteders praksis for ledige pladser i oversigterne nedenfor.

Hvem kan søge?

Uddannelsesstederne har forskellig praksis for, hvem der kan søge ledige pladser.

Du kan normalt søge ledige pladser, hvis du:

 • har søgt i første optagelsesrunde, men ikke har fået tilbudt en plads
 • ikke tidligere i år har søgt optagelse
 • har fået tilbudt en plads, men ønsker at søge en anden uddannelse

Vær opmærksom på, at alle ansøgninger bliver bedømt, og at du stadig skal opfylde alle adgangskrav.

Begrænsninger

Nogle uddannelsessteder har begrænsninger for, hvem der kan søge ledige pladser og accepterer ikke:

 • ansøgninger fra ansøgere uden dansk gymnasial eksamen eller tilsvarende eksamen fra EU/EØS.
 • ansøgninger fra ansøgere, der søger dispensation
 • ansøgere med adgangseksamen (adgangskursus) til ingeniøruddannelserne
 • ansøgere, der tidligere har gået på samme uddannelse (genoptagelse).

Du kan læse mere om uddannelsesstedernes praksis på deres egne hjemmesider.

Kandidatreglen og ledige pladser

Har du en kandidatuddannelse? Vær opmærksom på, at hvis du søger ledige pladser, kan du kun komme i betragtning, hvis der fortsat er ledige pladser efter den ansøgningsfrist, uddannelsesstedet har fastsat. 

Det er ikke alle uddannelsessteder, som har en ansøgningsfrist til ledige pladser. Kontakt uddannelsesstedet, hvis du er i tvivl om, hvordan din ansøgning i det tilfælde vil blive behandlet. 

Ledige pladser på universiteter

Oplysningerne gælder for 2022.

Copenhagen Business School

 • Ingen ledige pladser

Danmarks Tekniske Universitet

 • Ansøgningsfrist: 7. august. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. 
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.

IT-Universitetet

 • Ingen ledige pladser.

Københavns Universitet

 • Ansøgningsfrist: 3. august kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.

Roskilde Universitet

 • Ansøgningsfrist: 5. august. Se, hvilke ansøgere der kan søge ledige pladser på RUCs hjemmeside fra den 28. juli. 
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.

Syddansk Universitet

 • Ingen ledige pladser

Aalborg Universitet

 • Ansøgningsfrist: 5. august.  Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen bliver ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet

 • Ansøgningsfrist: 3. august. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.

Ledige pladser på professionshøjskoler

Oplysningerne gælder for 2022.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

 • Ingen ledige pladser.

Københavns Professionshøjskole

 • Ansøgningsfrist sommerstart: 9. august. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.
 • Ansøgningsfrist vinterstart: Ledige vinterstartspladser søges mellem 24. oktober og 6. november. Ansøgningsperioden forlænges, hvis der stadig er ledige pladser.
 • Læs mere om ansøgning af ledige pladser på uddannelsesstedets hjemmeside.
 • Ansøgning sker via nemstudie.dk.

Professionshøjskolen Absalon

 • Ansøgningsfrist sommerstart: Primo august. Der vil komme nærmere information d. 28. juli på uddannelsesstedets hjemmeside. Alle kvalificerede ansøgninger, der er modtaget inden for fristens udløb behandles på lige fod.
 • Ansøgningsfrist vinterstart: I løbet af efteråret. Nærmere information om ansøgningsperioden kan ses på uddannelsesstedets hjemmeside d. 28. juli.
 • Læs mere om ansøgning af ledige pladser på uddannelsesstedets hjemmeside.
 • Ansøgning sker via nemstudie.dk

Professionshøjskolen UCN

 • Ansøgningsfrist sommerstart: 5. august.  Alle kvalificerede ansøgninger, der er modtaget inden for fristens udløb behandles, på lige fod. Efter fristen bliveransøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgningsfrist vinterstart: 1. december. Alle kvalificerede ansøgninger, der er modtaget inden for fristens udløb behandles, på lige fod. Efter fristen bliver ansøgningerne behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

 • Ansøgningsfrist sommerstart: 10. august kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen bliver ansøgningerne behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgningsfrist vinterstart: 1. december 2021 kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen bliver ansøgningerne behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside

UC Syd

 • Ansøgningsfrist og udvælgelseskriterier vil fremgå på uddannelsesstedets hjemmeside.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.

VIA University College

 • Ansøgningsfrist: Ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages. Enkelte uddannelser har specifikke ansøgningsfrister.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.

Ledige pladser på erhvervsakademier

Oplysningerne gælder for 2022.

Cphbusiness

 • Ansøgningsfrist: 15. august kl. 12.00. Ansøgningerne behandles løbende frem til fristen, og ansøgerne optages og får svar, når deres ansøgning er behandlet.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Erhvervsakademi Dania

 • Ansøgningsfrist: Varierer for hver uddannelse. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, bliver behandlet på lige fod. 
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Erhvervsakademi MidtVest

 • Ansøgningsfrist: 4. august kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen bliver ansøgningerne behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Erhvervsakademi SydVest

 • Ansøgningsfrist: Ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside

Erhvervsakademi Aarhus

 • Ansøgningsfrist: 9. august kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

IBA Erhvervsakademi Kolding

 • Ansøgningsfrist: Ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Københavns Erhvervsakademi

 • Ansøgningsfrist: Ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

 • Ansøgningsfrist sommerstart: 10. august kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen bliver ansøgningerne behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgningsfrist vinterstart: 1. december 2021 kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen bliver ansøgningerne behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

 • Ansøgningsfrist sommerstart: Ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.
 • Ansøgningsfrist vinterstart: 1. december. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Ledige pladser - øvrige uddannelsessteder

Oplysningerne gælder for 2022.

Arkitektskolen Aarhus (aarch)

 • Ingen ledige pladser.

Den Frie Lærerskole

Designskolen Kolding

 • Ingen ledige pladser.

Det Kongelige Akademi

 • Ingen ledige pladser.

Fredericia Maskinmesterskole

MARTEC

 • Ansøgningsfrist: 17. august.
 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Maskinmesterskolen København

Svendborg International Maritime Academy, SIMAC

 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Maskinmesterskole

 • Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside.

Få hjælp og vejledning

Du kan bruge eVejledning og Studievalg som sparringspartner, hvis du vil søge ledige pladser eller skal planlægge dine aktiviteter det kommende år.

Vejlederne kan også hjælpe dig med at finde alternative uddannelsesmuligheder og lægge en plan B.

 • eVejledning tilbyder vejledning på telefon, chat, mail, Skype og digitale oplæg – dag, aften og weekend
 • Studievalg Danmark tilbyder vejledning i deres syv vejledningscentre rundt i landet - og på telefon og Zoom og webinarer