Ledige pladser på videregående uddanenlser
Artikel

Ledige pladser

Er du ikke blevet optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt optagelse på? Eller har du fortrudt, at du ikke fik søgt inden 5. juli? Så kan du fra den 26. juli søge om optagelse på en af de ledige pladser.

Du skal opfylde adgangskravene til den uddannelse, du vil søge optagelse på. Vær opmærksom på, at der er korte ansøgningsfrister.

Fold alle afsnit ud

Listen over ledige pladser

Optagelsen til de videregående uddannelser via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) er afsluttet den 26. juli. De uddannelsessteder, der ikke har fået det antal ansøgere, de har plads til, har ledige pladser.

Ledige standby-pladser

Ud over ledige studiepladser kan uddannelsesstederne også udbyde ledige standby-pladser. Får du tilbudt en ledig standby-plads, vil du enten blive tilbudt en studieplads i år eller få et tilsagn om en studieplads til næste år.

Se ledige pladser fra 26. juli

Listen over årets ledige pladser er tilgængelig fra den 26. juli kl. 00.01. Den er dynamisk og bliver løbende opdateret af uddannelsesstederne. 

Se listen over ledige studiepladser på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside (ufm.dk)

Du kan læse mere om de forskellige uddannelsers indhold både her på UddannelsesGuiden og på uddannelsesstedernes hjemmesider, inden du søger.

Praksis for ledige pladser

Det er forskelligt, hvordan og hvornår uddannelsesstederne vil have din ansøgning. Nogle steder har fastlagt en ansøgningsfrist. Andre optager løbende efter først til mølle-princippet.

Se de enkelte uddannelsessteders praksis for ledige pladser i oversigterne nedenfor.

Hvem kan søge?

Uddannelsesstederne har forskellig praksis for, hvem der kan søge ledige pladser.

Du kan normalt søge ledige pladser, hvis du:

  • har søgt i første optagelsesrunde, men ikke har fået tilbudt en plads
  • ikke tidligere i år har søgt optagelse
  • har fået tilbudt en plads, men ønsker at søge en anden uddannelse

Vær opmærksom på, at alle ansøgninger bliver bedømt, og at du stadig skal opfylde alle adgangskrav.

Begrænsninger

Nogle uddannelsessteder har begrænsninger for, hvem der kan søge ledige pladser og accepterer ikke:

  • ansøgninger fra ansøgere uden dansk gymnasial eksamen eller tilsvarende eksamen fra EU/EØS
  • ansøgninger fra ansøgere, der søger dispensation
  • ansøgere med adgangseksamen (adgangskursus) til ingeniøruddannelserne
  • ansøgere, der tidligere har gået på samme uddannelse (genoptagelse)

Du kan læse mere om uddannelsesstedernes praksis på deres egne hjemmesider.

Kandidatreglen og ledige pladser

Har du en kandidatuddannelse? Vær opmærksom på, at hvis du søger ledige pladser, kan du kun komme i betragtning, hvis der fortsat er ledige pladser efter den ansøgningsfrist, uddannelsesstedet har fastsat. 

Det er ikke alle uddannelsessteder, som har en ansøgningsfrist til ledige pladser. Kontakt uddannelsesstedet, hvis du er i tvivl om, hvordan din ansøgning i det tilfælde vil blive behandlet. 

Ledige pladser på universiteter

Oplysningerne gælder for 2023.

Copenhagen Business School

Ingen ledige pladser.

Danmarks Tekniske Universitet

Ansøgningsfrist: 7. august

Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. 

Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside (dtu.dk)

IT-Universitetet

Ingen ledige pladser.

Københavns Universitet

Ansøgningsfrist: 3. august kl. 12.00

Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.

Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside (ku.dk)

Roskilde Universitet

Ansøgningsfrist: 6. august

Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. 

Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside (ruc.dk)

Syddansk Universitet

Ansøgningsfrist: 6. august. 

Hvis der er ledige pladser, vil det fremgå af uddannelsesstedets hjemmeside den 26. juli.

Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)

Aalborg Universitet

Ansøgningsfrist: 5. august

Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen bliver ansøgningerne behandlet i den rækkefølge, de modtages.

Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside (aau.dk)

Aarhus Universitet

Ansøgningsfrist: 3. august

Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.

Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside (au.dk)

Ledige pladser på professionshøjskoler

Oplysningerne gælder for 2023.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Ingen ledige pladser.

Københavns Professionshøjskole

Ansøgningsfrist sommerstart: 10. august

Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.

Ansøgningsfrist vinterstart: I løbet af efteråret

Nærmere information om ansøgningsperioden kan ses på uddannelsesstedets hjemmeside den 26. juli.

Professionshøjskolen Absalon

Ansøgningsfrist sommerstart: 18. august for ansøgere med en dansk gymnasial eksamen.
11. august for ansøgere, som opfylder et andet adgangsgrundlag.

Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb behandles på lige fod. 

Ansøgningsfrist vinterstart: 6. december for ansøgere med en dansk gymnasial eksamen.
24. november for ansøgere, som opfylder et andet adgangsgrundlag.

Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb behandles på lige fod.

Professionshøjskolen UCN

Ansøgningsfrist sommerstart: 5. august kl. 12.00

Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen bliver ansøgningerne behandlet i den rækkefølge, de modtages.

Ansøgningsfrist vinterstart: 10. november kl. 12.00

Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen bliver ansøgningerne behandlet i den rækkefølge, de modtages.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Ansøgningsfrist sommerstart: 9. august kl. 12.00

Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen bliver ansøgningerne behandlet i den rækkefølge, de modtages.

Ansøgningsfrist vinterstart: 1. november kl. 12.00

Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen bliver ansøgningerne behandlet i den rækkefølge, de modtages.

Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside (ucl.dk) 

UC Syd

Ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.

Enkelte uddannelser har specifikke ansøgningsfrister.

Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside (ucsyd.dk)

VIA University College

Ansøgningsfrist sommerstart: 5. august

Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen bliver ansøgningerne behandlet i den rækkefølge, de modtages.

På nogle uddannelser behandles ansøgningerne til både sommer- og vinterstart i den rækkefølge, de modtages fra den 26. juli. Se hvilke uddannelser på uddannelsesstedets hjemmeside.

Ansøgningsfrist vinterstart: 1. november

Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen bliver ansøgningerne behandlet i den rækkefølge, de modtages.

Ansøgning sker via uddannelsesstedets egen hjemmeside (via.dk)

Ledige pladser på erhvervsakademier

Oplysningerne gælder for 2023.

Cphbusiness

Ansøgningsfrist: 1. september kl. 12.00

Ansøgningerne behandles løbende frem til fristen, og ansøgerne får svar, når deres ansøgning er behandlet.

Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside (cphbusiness.dk)

Erhvervsakademi Dania

Ansøgningsfrist: Varierer for hver uddannelse

Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, bliver behandlet på lige fod. 

Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside (eadania.dk)

Erhvervsakademi MidtVest

Ansøgningsfrist: 4. august kl. 12.00

Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen bliver ansøgningerne behandlet i den rækkefølge, de modtages.

Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside (eamv.dk)

Erhvervsakademi SydVest

Ansøgningsfrist: Ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.

Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside (easv.dk) 

Erhvervsakademi Aarhus

Ansøgningsfrist: 8. august kl. 12.00. Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod.

Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside (eaaa.dk)

IBA Erhvervsakademi Kolding

Ansøgningsfrist: Ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.

Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside (iba.dk)

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Ansøgningsfrist: Ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.

Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside (kea.dk)

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Ansøgningsfrist sommerstart: 9. august kl. 12.00

Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen bliver ansøgningerne behandlet i den rækkefølge, de modtages.

Ansøgningsfrist vinterstart: 1. november kl. 12.00

Alle ansøgninger, der er modtaget inden fristens udløb, behandles på lige fod. Efter fristen bliver ansøgningerne behandlet i den rækkefølge, de modtages.

Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside (ucl.dk)

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

Ansøgningsfrist: Ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages.

Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside (zealand.dk)

Ledige pladser - øvrige uddannelsessteder

Oplysningerne gælder for 2023.

Arkitektskolen Aarhus (aarch)

Ingen ledige pladser.

Den Frie Lærerskole

Ledige pladser - kontakt uddannelsesstedet.

Kontakt uddannelsesstedet på mail (åbner i mailprogram)

Designskolen Kolding

Ingen ledige pladser.

Det Kongelige Akademi

Ingen ledige pladser.

Fredericia Maskinmesterskole

Ledige pladser - kontakt uddannelsesstedet.

Kontakt uddannelsesstedet (fms.dk)

MARTEC

Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside (martec.dk)

Maskinmesterskolen København

Ledige pladser - kontakt uddannelsesstedet.

Læs mere på Maskinmesterskolen Københavns hjemmeside (msk.dk) 

Svendborg International Maritime Academy, SIMAC

Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside (simac.dk)

Aarhus Maskinmesterskole

Ansøgning sker via uddannelsesstedets hjemmeside (aams.dk)

Få hjælp og vejledning

Du kan bruge eVejledning og Studievalg som sparringspartner, hvis du vil søge ledige pladser eller skal planlægge dine aktiviteter det kommende år.

Vejlederne kan også hjælpe dig med at finde alternative uddannelsesmuligheder og lægge en plan B. eVejledning tilbyder vejledning på telefon, chat, mail, Skype og digitale oplæg – dag, aften og weekend. Studievalg Danmark tilbyder vejledning i deres syv vejledningscentre rundt i landet - og på telefon og Zoom og webinarer.

Læs mere om dine vejledningsmuligheder her: