Artikel

Optaget eller ikke optaget

Den 28. juli fik du svar på, om du er optaget på en af de videregående uddannelse, du har søgt. Du har kun fået ét svar på dine ansøgninger.

Enten har du fået tilbudt en studie- eller en standby-plads på en søgt uddannelse, eller også har du fået et samlet afslag fra Den Koordinerede Tilmelding.

Fold alle afsnit ud

Svar fra et uddannelsessted

Hvis du bliver tilbudt en studie- eller standby-plads, får du direkte besked fra uddannelsesstedet. Du får kun tilbud om studie- eller standbyplads  fra ét uddannelsessted. Hvis det fx er din 3. prioritet, der tilbyder dig en studieplads, betyder det, at du ikke kunne optages på hverken din 1. eller 2. prioritet. Du hører heller ikke fra lavere prioriterede uddannelser.

Der findes ikke en fælles måde, hvorpå uddannelsesstederne giver svar, men nederst i denne artikel kan du se en oversigt over, hvordan man får svar fra de enkelte uddannelsessteder. Hvornår du får svar den 28. juli, varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Ja eller nej til din studieplads

Hvis du er blevet tilbudt en studieplads på en uddannelse, skal du svare ja tak eller nej tak til pladsen. Den nøjagtige frist og information om, hvordan du skal forholde dig, får du oplyst i svaret. Der findes ikke en fælles frist.

Hvis du takker ja, er du optaget på uddannelsen og skal starte i slutningen af august eller starten af september. Starten kan også være cirka 1. februar, hvis du er blevet optaget på en uddannelse med vinterstart. Eneste undtagelse er, hvis du er betinget optaget. Her kræves det, at du består din sommersupplering eller din sygeeksamen for, at du kan beholde din studieplads.  

Hvis du takker nej, får du ikke tilbudt andre uddannelser, du har søgt. Du kan se på listen over ledige pladser, om der er en anden uddannelse, du vil søge i stedet.

Tilbud om standby-plads

Hvis du får tilbudt en standby-plads, skal du i første omgang være parat til at overtage en studieplads, hvis én af dem, der har fået tilbudt en plads på studiet, takker nej til pladsen.

Ved tilbud om standby-plads oplyser uddannelsesstedet, hvor lang tid standby-perioden er. Denne periode varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted. Hvis du ikke inden datoen for standby-periodens udløb har fået tilbudt en studieplads, er du sikret en plads på studiet ved næste års optagelse. Det kaldes et tilsagn. Du får så tilsendt en tilsagnsskrivelse, som du skal bruge i din ansøgning næste år. Du skal fortsat opfylde de specifikke adgangskrav, der gælder på det tidspunkt.

Hvis du før standby-periodens udløb takker nej til en tilbudt studieplads, er du ikke sikret en studieplads næste år.

Efter standby-periodens udløb kan du vælge at takke nej til en tilbudt studieplads i år og bevare dit tilsagn om en studieplads til næste år.

Svar fra Den Koordinerede Tilmelding

Hvis du ikke blev optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et samlet afslag fra Den Koordinerede Tilmelding. Har du dansk cpr-nummer, vil du modtage afslaget via e-Boks fra kl. 00:01.

Hvis du ikke har dansk cpr-nummer, udsendes afslag fra Den Koordinerede Tilmelding som brev med almindelig post. Har du en dansk adresse, kan du forvente at modtage brevet den 28. juli.

I afslaget vil der være link til en samlet beskrivelse af udvælgelseskriterier i kvote 2 i 2017. Denne beskrivelse er relevant, hvis du har søgt i kvote 2.

Har du fået afslag, er det stadig muligt at søge uddannelser med ledige pladser, hvis du opfylder adgangskravene til de uddannelser, du søger.

Planer for fremtiden

Hvis du ikke er blevet tilbudt en studieplads i denne optagelsesrunde, skal du overveje, hvad din plan så skal være. Det kan være, at du til næste år vil forsøge at søge ind igen på den uddannelse, du ikke kom ind på i år. Så er det en god idé at undersøge, hvordan du kan forbedre dine muligheder for at blive optaget, fx ved at søge gennem kvote 2. Måske kan det også øge dine chancer at søge uddannelsen flere forskellige steder i landet.

Det er en god idé at sætte dig grundigt ind i uddannelsernes kvote 2-kriterier, da de kan være forskellige fra uddannelsessted til uddannelsessted. Derfor skal du have overblik over dem, inden du begynder at kvalificere dig i kvote 2.

Overvej en plan B. Der kunne være andre uddannelsesmuligheder, der måske kan føre til nogle af de samme karriereveje, eller muligheder og interesser, som du har overset.

Du kan bruge eVejledning og Studievalg som sparring, når du skal planlægge dine aktiviteter det kommende år. Blandt andet vil du kunne få hjælp til at afdække alternative uddannelsesmuligheder og få hjælp til plan B. eVejledning afholder i august nogle digitale oplæg om kvote 2.

Ledige pladser

På nogle videregående uddannelser er der stadig ledige pladser at søge. Du kan fra den 28. juli på ufm.dk se oversigten over ledige pladser på de videregående uddannelser og måske finde en, der kunne interessere dig. Listen bliver løbende opdateret. Læs også i artiklen om ledige pladser.

Orienter dig om, hvad de forskellige uddannelser indeholder og fører til på UddannelsesGuiden og på uddannelsesstedernes hjemmesider. Her finder du også anvisninger på, hvordan du skal søge en af de ledige pladser. Uddannelsesstederne fastsætter selv, hvilken frist der er for at søge, og hvilke udvælgelseskriterier de vil bruge.

Husk at undersøge, om du opfylder alle adgangskrav. De gælder, også selv om der er ledige pladser.

Uddannelsesstedernes svar - oversigt

Nedenfor kan du se, hvordan de forskellige uddannelsessteder giver svar på optagelse. Hvornår du får svar den 28. juli, varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Universiteter

Copenhagen Business School (CBS)

 • CBS giver svar digitalt på e-Boks.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Københavns Universitet (KU)

 • KU giver svar digitalt på Mit KU.

IT-Universitetet (ITU)

 • ITU sender svar på e-mail.

Roskilde Universitet (RUC)

 • RUC giver svar digitalt på postboks og e-Boks.

Syddansk Universitet (SDU)

Aalborg Universitet (AAU)

Aarhus Universitet (AU)

 • AU giver svar digitalt på Mit AU og e-Boks.

Professionshøjskoler

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)

 • DMJX sender svar på e-mail.

Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen UCC (UCC)

 • UCC giver både svar digitalt på e-Boks og sender e-mail med login til særlig hjemmeside.

University College Lillebælt (UCL)

University College Nordjylland (UCN)

Professionshøjskolen Absalon

University College Syddanmark (UC Syd)

 • UC syd sender svar på e-mail.

VIA University College (VIA)

Erhvervsakademier

Erhvervsakademiet Copenhagen Business (cphbusiness)

Erhvervsakademi Dania (dania)

 • Dania giver svar digitalt på e-Boks.

Erhvervsakademi Kolding (IBA)

 • IBA giver svar digitalt på e-Boks.

Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL)

 • EAL sender svar på e-mail.

Erhvervsakademi Midtvest (EAMV)

 • EAMV sender svar på e-Boks

Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

Erhvervsakademi SydVest (EASV)

 • EASV sender svar på e-Boks.

Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)

 • EAAA sender svar på e-mail.

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

 • KEA sender svar på e-mail.

Andre

Arkitektskolen Aarhus (aarch)

 • Arkitektskolen Aarhus sender svar på e-mail.

Den Frie Lærerskole (DFL)

 • Kontakt DFL for at høre, hvordan de giver svar.

Designskolen Kolding

 • Designskolen Kolding sender svar på e-mail og med posten.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (kadk)

 • Kadk sender svar på e-mail og med posten.

Fredericia Maskinmesterskole (FMS)

 • FMS sender svar på e-mail.

MARTEC

 • MARTEC sender svar på e-mail.

Maskinmesterskolen København (MSK)

 • MSK sender svar på e-mail.

Svendborg Internationael Maritime Academy (SIMAC)

 • SIMAC sender svar på e-mail.

Aarhus  Maskinmesterskole (AAMS)

 • AAMS giver svar digitalt på e-Boks.

Årets adgangskvotienter - oversigt

Den 28. juli kl. 00.01 offentliggøres årets adgangskvotienter og andre optagelsestal fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).  Du vil samtidig kunne se de nye optagelsestal i en oversigt her på UddannelsesGuiden. 

Oversigten er en enkelt måde at få overblik over optagelsen. Du kan søge på en videregående uddannelse og få vist optagelsestal for alle de uddannelsessteder, der udbyder den pågældende uddannelse. Du kan også få vist alle uddannelser på et bestemt uddannelsessted.

Oversigt over optagelsestallene fra 2016.