Artikel

Studieoptag for alle videregående uddannelser

Se en samlet oversigt over adgangskvotienter og andre optagelsestal fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Oversigten over studieoptaget er en enkel måde at få overblik over optagelsen 2022. Du kan søge på en videregående uddannelse og få vist optagelsestal for alle de uddannelsessteder, der udbyder den pågældende uddannelse. Du kan også få vist alle uddannelser på et bestemt uddannelsessted.

Se oversigten for studieoptaget 2022.

Du kan også se adgangskvotienterne i artiklerne om de enkelte uddannelser.

Sådan læser du optagelsestallene

Under hver uddannelse findes tal og kommentarer i tre sideordnede kolonner: Optagne, Ansøgere og Adgangskvotient.

Optagne

Under Optagne ser du, hvor mange der er blevet tilbudt en studieplads (både pladser i kvote 1 og kvote 2), samt hvor mange der blevet tilbudt en standby-plads. Sidstnævnte vil enten få tilbudt en ledig studieplads i år eller få tilsagn om optagelse næste år.

Ansøgere

Under Ansøgere ser du det totale antal ansøgere og det antal, der har søgt uddannelsen som 1. prioritet. Det er både ansøgere i kvote 1 og kvote 2.

Adgangskvotienter

Under Adgangskvotienter kan du se, hvad adgangskvotienten blev i kvote 1 og standby. Adgangskvotienten fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de kvote 1-ansøgere, som kom ind på en given uddannelse ved den seneste optagelse.

I denne kolonne vil også fremgå, hvis fx alle ansøgere er optaget, eller hvis uddannelsen er uden for kvotesystem. Disse kommentarer vises som forkortelser, og du kan nederst i oversigten se en forklaring på alle forkortelser.

Liste over ledige pladser

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside er en liste over årets ledige pladser. Listen offentliggøres den 28. juli. Uddannelsesstederne opdaterer listen løbende, efterhånden som pladserne bliver besat.

Vejledningsmuligheder

Du kan få vejledning om uddannelsesvalg og ansøgning til de videregående uddannelser hos vejlederne ved eVejledning og Studievalg Danmark. Vejlederne kan hjælpe dig med at få overblik og idéer til dit uddannelsesvalg.

  • eVejledning tilbyder vejledning på telefon, chat, mail, Skype og digitale oplæg – dag, aften og weekend
  • Studievalg Danmark tilbyder vejledning i deres 7 vejledningscentre rundt i landet og på telefon, Zoom og webinarer

Studieoptag 2022

Se oversigten over årets studieoptag.

Relaterede artikler