Professionsbacheloruddannelse

Smykker, teknologi og business

På uddannelsen lærer du at fremstille og sælge smykker. Du får også viden om, hvordan man udvikler smykkekoncepter.

Fakta

Navn:
Smykker, teknologi og business
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse. Bestået adgangsprøve
Økonomi:
SU

Du lærer både om smykkedesign, materialer og æstetik, om produktionsteknologi og om den forretningsmæssige side af smykkevirksomhed.

Du bliver undervist i, hvordan man fremstiller smykker på traditionel vis og ved hjælp af moderne teknologi, og du får viden om, hvordan smykker konceptualiseres, produceres, markedsføres og sælges nationalt og internationalt.

Efter endt uddannelse kan du arbejde inden for produktion, design eller salg og markedsføring af smykker.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du, hvordan man laver smykker både traditionelt og ved hjælp af moderne teknologi. Du lærer også om konceptudvikling og salg af smykker, og du får kendskab til hele processen fra idé til salg - både på nationale og globale markeder.

Du får bl.a. undervisning i smykkers funktion, form og æstetik, materialevalg, trends, produktionsteknologi og innovation. Du har også fag som virksomhedsforståelse og forretnings- og markedsforståelse.

Fag

På uddannelsen bliver du undervist i fag som:

 • Design og business
 • Smykker og teknologi
 • Entreprenørskab
 • Digitale smykker

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i smykker, teknologi og business. Den engelske titel er Bachelor in Jewellery, Technology and Business.

Undervisning

Undervisningen foregår som almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Praktik

På femte semester skal du i praktik i en virksomhed. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Se de relevante uddannelser i Retningsviseren

Specifikke adgangskrav

 • Bestået adgangsprøve​

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve.

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Optagelsesprøven

Optagelsesprøven foregår som en hjemmeopgave. Du får tilsendt et link til opgaven cirka 3 uger efter ansøgningsfristen. Du har 14 dage til besvarelsen.

Du får svar på optagelse d. 26. juli.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsen i smykker, teknologi og business foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)Kun kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen har du mulighed for at søge arbejde som salgs- og marketingmedarbejder, smykkedesigner, trendspotter, indkøber, sourcer, PR-koordinator eller iværksætter.

Du kan også starte egen virksomhed.

Mere uddannelse

Med en professionsbachelor i smykker, teknologi og business kan du læse en videregående designuddannelse.

Læs om adgangskravene på universiteternes hjemmesider. 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information