professionsbacheloruddannelsen i smykker teknologi business
Professionsbacheloruddannelse

Smykker, teknologi og business

På uddannelsen lærer du at fremstille og sælge smykker samt at udvikle smykkekoncepter.

Fakta

Navn:
Smykker, teknologi og business
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse. Bestået adgangsprøve
Økonomi:
SU

Du lærer både om smykkedesign, materialer og æstetik, om produktionsteknologi og om den forretningsmæssige side af smykkevirksomhed. Du lærer om, hvordan man fremstiller smykker på traditionel vis og ved hjælp af moderne teknologi, men også om, hvordan smykker konceptualiseres, produceres, markedsføres og sælges nationalt og internationalt

Efter endt uddannelse kan du arbejde inden for produktion, design eller salg og markedsføing af smykker.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du, hvordan man laver smykker både traditionelt og ved hjælp af moderne teknologi. Du lærer også om konceptudvikling og salg af smykker og får kendskab til hele processen fra idé til salg - både på nationale og globale markeder.

Du får bl.a. undervisning i smykkers funktion, form og æstetik, materialevalg, trends, produktionsteknologi og innovation. Du har også fag som virksomhedsforståelse og forretnings- og markedsforståelse.

Professionsbacheloruddannelsen varer 3½ år og består af en fælles del og en specialiseringsdel.

De første tre semestre består af obligatoriske fag, der er koncentreret om de tre kerneområder: smykker, teknologi og business.

I den sidste del af uddannelsen fordyber du dig i specialiseringen og læser en række valgfag. Det kan være fag som:

  • Business og innovation
  • Smykker, koncept og identitet
  • Fra idé til færdigt produkt
  • Smykker og innovation
  • Business og forbrugere

På sjette semester skal du i praktik i en virksomhed. I forlængelse af praktikopholdet udarbejder du et afsluttende bachelorprojekt.

Undervisningen foregår som almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Uddannelsen foregår i København.

Bemærk: Uddannelsen udbydes hvert andet år på dansk og hvert andet år på engelsk. I 2016 udbydes den på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • Erhvervsuddannelse

Du skal udover en af de nævnte uddannelser bestå en optagelsesprøve.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Læs mere på Københavns Erhvervsakademis hjemmeside.

Optagelsesprøven

Optagelsesprøven foregår som en hjemmeopgave. Du får tilsendt et link til opgaven cirka 3 uger efter ansøgningsfristen. Du har 14 dage til besvarelsen.

Du får svar på optagelse d. 28. juli.

Uddannelsesstart

Uddannelsen starter i august/september.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart, engelsk)100 % kvote 2 

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen har du mulighed for at søge arbejde som salgs- og marketingmedarbejder, smykkedesigner, trendspotter, indkøber, sourcer, PR-koordinator eller iværksætter. Du kan også starte egen virksomhed.

Mere uddannelse

Med en professionsbachelor i smykker, teknologi og business kan du, hvis du består en optagelsesprøve, læse en videregående designuddannelse på Institut for ædelmetal.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information