Master i projektledelse
Masteruddannelse

Master i projekt- og innovationsledelse

Uddannelsen kvalificerer dig til at håndtere komplicerede og uforudsigelige arbejdssituationer, der kræver professionel ledelseshåndtering - herunder nytænkning baseret på analyser og tværfagligt samarbejde.

Fakta

Navn:
Master i projektledelse
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60 ECTS
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring + specifikke krav
Økonomi:
Deltagerbetaling ca. 195.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Ved at koble teori og metode med din praktiske erfaring får du et nyt perspektiv på ledelsesopgaven, som gør at du kan afkode, styre og udvikle løsninger i en kompleks og foranderlig dagligdag.   

Uddannelsen er rettet mod ledere og mellemledere i offentlige og private organisationer, der arbejder med innovations-, forandrings- og projektledelse.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Gennem uddannelsen beskæftiger du dig med samfundsvidenskabelige metoder og redskaber til at indsamle, systematisere og analysere data, så du kan varetage problemstillinger relateret til projekt- og innovationsledelse på et velfunderet grundlag.

Uddannelsen består af syv obligatoriske moduler, to valgfrie moduler og et afsluttende masterprojekt.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af forelæsninger, gruppearbejder og plenumdiskussioner. 

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet i Odense.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterafhandlingen, som også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Værd at vide

Det er også muligt at læse enkeltmoduler fra uddannelsen.

Fagoversigt

Uddannelsen forløber over fire semestre med hvert sit tema:

1. semester: Projektet  og organisationen

Første semester har fokus på generelle projektlederkompetencer, introduktion til innovation, forståelse for organisationen samt ledelse af den projektorganiserede organisation.

 • Projektledelse i innovative organisationer 
 • Ledelse af den projektorienterede organisation 
 • Modul 3: Organisationsanalyse og -design

2. semester: Innovation, program- og porteføljeledelse 

I andet semester arbejder du med innovations og forretningsmodeludvikling, program og porteføljeledelse samt en videnskabelig tilgang til projekt- og innovationsledelse.

 • Innovationsstrategi og forretningsmodeludvikling
 • Modul 5: Program og porteføljeledelse - camp 
 • Modul 6: Innovationsprojekt

3. semester: Markedet og den innovative organisation

Tredje semester har vægten på vurderinger og beslutninger på baggrund af nye teknologier, store datamængder, disruption og andre eksterne faktorer, der påvirker organisationen.

 • Data, disruption og beslutninger
 • Valgfag

4. semester: Projekt- og innovationsledelse

I sidste semester beskæftiger du dig med samfundsvidenskabelige metoder og redskaber til at indsamle og analysere data relateret til projekt- og innovationsledelse. 

 • Masterprojekt


Vær opmærksom på, at udbuddet af fag skifter fra år til år. Se fagbeskrivelser på uddannelsesstedets hjememside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant akademisk bachelor- eller kandidatuddannelse
 • En relevant professionsbacheloruddannelse
 • Den erhvervsøkonomiske diplomprøve (HD) eller en anden diplomuddannelse
 • En anden relevant mellemlang videregående uddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Øvrige adgangskrav: Grundlæggende kendskab til projektledelsesteori (et grundlæggende kursus i projektledelse og/eller en certificering i eksempelvis Prince 2, IPMA niveau C, PMP).
Sproglige færdigheder i engelsk, så du kan læse engelsksproget litteratur og deltage i et engelsksproget undervisningsforløb.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster ca. 195.000 kr. Du bør desuden påregne ca. 10.000 kr. til materialer samt eventuelle udgifter til overnatning, camp og transport.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse