Master i projektledelse
Masteruddannelse

Master i projekt- og innovationsledelse

Uddannelsen kvalificerer dig til at lede komplekse og uforudsigelige projekter og innovationsprocesser.

Fakta

Navn:
Master i projektledelse
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60 ECTS
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring + specifikke krav
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Ved at koble teori og metode med din praktiske erfaring får du et nyt perspektiv på ledelsesopgaven, som gør at du kan afkode, styre og udvikle løsninger i en kompleks og foranderlig dagligdag.   

Uddannelsen er rettet mod ledere og mellemledere i offentlige og private organisationer, der arbejder med innovations-, forandrings- og projektledelse.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Gennem uddannelsen beskæftiger du dig med samfundsvidenskabelige metoder og redskaber til at indsamle, systematisere og analysere data, så du kan varetage problemstillinger relateret til projekt- og innovationsledelse på et velfunderet grundlag.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • syv obligatoriske moduler
 • to valgfrie moduler
 • et afsluttende masterprojekt

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af forelæsninger, gruppearbejder og plenumdiskussioner. 

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet i Odense.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver den adgang til titlen Master i projekt- og innovationsledelse (MPI).
Den engelske betegnelse er Master of Project- and Innovation Management.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterafhandlingen, som også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Værd at vide

Det er muligt at følge enkelte moduler.

Fagoversigt

Uddannelsen forløber over fire semestre med hvert sit tema:

1. semester: Projektet og organisationen

 • Projektledelse i innovative organisationer (5 ECTS)
 • Ledelse af den projektorienterede organisation (5 ECTS)
 • Organisationsanalyse og -design (5 ECTS)

2. semester: Innovation, program- og porteføljeledelse 

 • Camp: Program og porteføljeledelse (5 ECTS)
 • Innovationsstrategi og forretningsmodeludvikling (5 ECTS)
 • Metodeprojekt (5 ECTS)

3. semester: Markedet og den innovative organisation

 • Data, disruption og beslutninger (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)

4. semester: Masterprojekt

Vær opmærksom på, at udbuddet af fag skifter fra år til år.

Se fagbeskrivelser på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

 • En relevant kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller en tilsvarende mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse
 • Mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende relevant uddannelse
 • Tilstrækkelige færdigheder i engelsk til at følge og forstå faglitteratur på engelsk og følge engelsksproget undervisning

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Hele uddannelsen koster ca. 195.000 kr. Du skal regne med at bruge ca. 10.000 kr. til materialer. Der vil også være udgifter til overnatning, camp og transport.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse