Master i projektledelse og procesforbedring
Masteruddannelse

Master i projekt- og forandringsledelse

Uddannelsen kvalificerer dig til at lede og styre projekter efter forskellige ledelsesprincipper og at skabe et kreativt og fagligt miljø undervejs.

Fakta

Navn:
Master i projekt- og forandringsledelse
Alternativ betegnelse:
Master i projektledelse og procesforbedring
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2-3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 130.000 kr. for hele uddannelsen. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at lede en projektgruppe og at opbygge en projektkultur. Du får viden om projektstyring, projektkommunikation og hvordan du motiverer arbejdsgruppen.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende projektledere og projektmedarbejdere i et bredt udsnit af brancher.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver teoretiske og metodiske kompetencer inden for projektledelse, projektarbejdets arbejdsprocesser samt projektorganisering i organisationer.

På uddannelsen skelnes specifikt mellem styring og ledelse af projekter, hvor styring omfatter de administrative aspekter som tidsplaner, opfølgning, budgetstyring mv., mens ledelse er at skabe rum for nytænkning og kreativitet, hvilket netop er fokus for Master i projekt- og forandringsledelse.

Uddannelsen består af følgende moduler:

 • Modul 1: Projektledelse fra idé til resultat
 • Modul 2: Forandringsledelse fra projekt til ændret adfærd
 • Modul 3: Procesforbedring
 • Modul 4: Masterprojekt

Hvert modul varer et semester og svarer til 15 ECTS-point.

Undervisning

Undervisningen er tilrettlagt som en vekselvirkning mellem weekendseminarer og selvstudium/gruppearbejde.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Roskilde Universitet (RUC).

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i Projekt- og Forandringsledelse.

Den engelske betegnelse er Master of Project Management and Organisational Change.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Masteruddannelsen består af fire moduler på hver 15 ECTS-point og et semesters varighed. Hvert modul består af ét eller flere uddannelseselementer.

Modul 1: Projektledelse fra idé til resultat

Modulet kvalificerer dig til at sætte rammerne for et projekt. Undervisningen fokuserer på klassisk projektledelse fra foranalyse til levering. Du arbejder med tidsplaner, økonomi, budgetstyring og opfølgning.

 • Projektledelse - Værktøjskassen (10 ECTS)
 • Videnskabelig metode og problemformulering (5 ECTS)​

Modul 2: Ledelse af projekters organiserings- og arbejdsprocesser.

Modul 2 har fokus på projektgruppers samarbejde, kreative arbejdsmiljøer, motivering af deltagere og produktive møder. Du arbejder med motivation, teambuilding og coaching, anerkendelse og feedback, kreativitet, gruppedynamik, konfliktløsning og kommunikation.

 • Forandringsledelse og læring (10 ECTS)
 • Forandring og forbedring i og med projektet (2,5 ECTS)
 • Facilitering og sparring med projektet (2,5 ECTS) 

Modul 3: Procesforbedring

Modulet fokuserer på organisationer og forandring i organisationer. Du lærer en række modeller og metoder til at gennemføre forbedringer gennem projektorganisering.

 • Procesforbedring (10 ECTS)
 • Valgkursus (5 ECTS)

Modul 4: Projekter i kontekst, ledelse og kommunikation

Modulet har fokus på projektkommunikation og på den afsluttende masterafhandling.

 • Masterprojektet (15 ECTS)

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse samt mindst 3 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse
 • Kandidatuddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Derudover skal du have engelskkundskaber, der sætter dig i stand til at læse engelsksproget faglitteratur og følge engelsksproget undervisning.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 130.000 kr. Et semester ca. 32.500 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse