Master i organisatorisk coaching og læring
Masteruddannelse

Master i organisatorisk coaching og læring

Uddannelsen giver kompetancer til at udvikle læring og igangsætte forandringsprocesser i organisationer.

Fakta

Navn:
Master i organisatorisk coaching og læring
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Den tager udgangspunkt i coaching forstået som en dialogisk og samtalebaseret læreproces, der kan anvendes i organisationsudvikling.

Uddannelsen henvender sig til ledere, konsulenter, HR-medarbejder og andre organisatoriske forandringsagenter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er tilrettelagt over 4 semestre. Den giver bred viden om læring og coaching og erfaring med coachingsamtalen som et udviklingsredskab i organisationer. Du får teoretiske og praktiske midler til at udvikle læringskulturer og gennemføre forandringsprocesser i organisationer.

Uddannelsen indebærer mulighed for 2 individuelle coachingsamtaler pr. semester, hvor du får lejlighed til at arbejde med din egen professionelle fagidentitet.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af fjernundervisning og seminarer. Studieformen er problemorienteret og projektorganiseret.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, der også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Værd at vide

Uddannelses første semester kan også læses som enkeltfag.

Du kan også selv sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Uddannelsen er inddelt i fire semestre med hver sit overordnede tema:

1. semester: Læring og coaching i interpersonelle relationer. Du arbejder med coachingsamtalen som én blandt flere professionelle hjælpersamtaler og får en forståelse for coaching, samtaler og læring. Der gås i dybden med to tilgange til coaching – den dialogiske og den systemiske.
2. semester: Læring og coaching i grupper og teams. Der er fokus på coaching som støtte og udviklingsredskab i forhold til arbejdsgrupper og teams. I projektgrupper samarbejdes om udvikling og analyse af teamcoachingforløb, placeret i et udvalgt organisationsmiljø.
3. semester: Coaching som organisatorisk udviklingsressource. Coachingperspektivet udvides. Du vil arbejde med at indarbejde coaching i mere omfattende organisatoriske udviklingsforløb.
4. semester: Masterprojekt

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du som minimum har gennemført en akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse inden for områder, som er relevante i forhold til studiet af organisatorisk coaching og læring.

Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring opnået efter den adgangsgivende uddannelse.

Følgende videregående uddannelser giver direkte adgang til optagelse på uddannelsen:

  • Kandidatuddannelser og bacheloruddannelser, som er relevante for studiet af organisatorisk coaching og læring. Det gælder fx uddannelser inden for psykologi, kommunikation, sociologi, organisation, pædagogik.
  • Professionsbacheloruddannelsen som lærer i folkeskolen, professionsbacheloruddannelsen som pædagog, professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed.
  • Professionsbacheloruddannelsen som sygeplejerske, forudsat at ansøgeren har gennemført relevant, teoretisk efter-/videreuddannelse inden for det pædagogiske område svarende til mindst 1 diplommodul (10 ECTS).
  • Uddannelsen til folkeskolelærer
  • Uddannelsen til pædagog, forudsat at ansøgeren, ud over bestået pædagogeksamen, har gennemført relevant, teoretisk efter-/videreuddannelse svarende til mindst 1 diplommodul (10 ECTS-point).
  • Mellemlange, videregående uddannelser (fx uddannelser inden for sundhedsområdet) forudsat at ansøgeren har gennemført relevant efter-/videreuddannelse svarende til mindst 3 diplommoduler (30 ECTS-point).
  • Diplomuddannelser, hvis indhold er relevant for studiet af organisatorisk coaching og læring.
  • Militære ledelsesuddannelser

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen er 37.500 kr. pr. semester.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2020
31. januar 2022
Master i Organisatorisk Coaching og Læring Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse